Výzva v srdci Zlína

OF_cervena

Statutární město Zlín má dlouhodobě zájem na vyřešení využití rozvojového území vymezeného ulicemi Březnická, Mostní, U zimního stadionu a sportovní halou v centru města, vymezeného celými, či částmi pozemků parc. č. 1000/2, 1000/7, 1000/8, 1000/9, 1000/10, 1000/11, 1000/15, 1000/16, 1111/11, 1111/24, st. 5564, st. 5767, st. 7134, st. 8612, vše k.ú. Zlín, o celkovém rozsahu cca 2,5 ha, rozsah vymezen v přiloženém zákresu, dále jen jako „ předmětné území“. Jedná se o rozsáhlé, stavebně dosud nevyužité plochy, sloužící pouze dopravě. Vzhledem k rozsahu a poloze vůči centru města jde o jedinečnou příležitost pro rozvoj širšího centra města, ale i celkové atraktivity Zlína v širším kontextu.

Protože se v souvislosti s touto lokalitou již objevily některé podněty, v rámci transparentnosti celého procesu přistupuje nyní statutární město Zlín k zahájení procesu hledání nejvhodnějších způsobů využití předmětného území a jako první krok považuje za nezbytné zjištění existence a sesbírání záměrů a návrhů využití předmětného území.

Z tohoto důvodu vyhlásí statutární město Zlín výzvu k podání návrhů na budoucí využití předmětného území ulice Březnická pod sportovní halou v centru města Zlína. Cílem tohoto postupu je nasbírání takových záměrů, které ve své vzájemné provázanosti umožní vytvořit polyfunkční stavební soubor, který se vhodně začlení do městské struktury a bude přínosem rozvoje města. Hodnota tohoto území by měla být především v její širokospektrální využitelnosti pro všechny věkové i zájmové skupiny. Území by mělo mít vysokou míru přidané hodnoty, tedy takového využití, které pozvedne zájem o centrum města Zlína jak pro jeho obyvatele, tak pro návštěvníky. Požadavkem na záměry bude také jejich vhodné začlenění do poloze odpovídající stavební struktury města.

Výstupem procesu vyhlášení výzvy bude soubor možných záměrů, které budou následně předběžně vyhodnoceny a využity pro zadání následně vyhlášené projektové urbanistické soutěže na celé předmětné území. Bude však na soutěžících a soutěžní porotě, které z navržených záměrů a v jaké podobě upřednostní.

Soutěž proběhne v rámci požadavků České komory architektů. Tato soutěž určí konkrétní prostorové a funkční využití předmětného území tak, aby došlo k co nejvhodnějšímu využití jednotlivých pozemků s návazností na celkovou koncepci území a jeho provázaností na celé širší centrum města. Součástí podmínek této soutěže bude důraz na koncepční uspořádání veřejného prostoru a jeho návaznost na okolí (nám. Práce, Letná, soubor sportovních staveb apod.) Současně bude nezbytné řešit dostatečné parkovací kapacity pro centrum a smyčku trolejbusů MHD.

Na proces soutěže naváže zpracování územní studie (územně plánovací podklad a nezbytná podmínka umisťování staveb v této lokalitě), která se stane podkladem pro následný možný prodej jednotlivých pozemků k vybraným účelům. V odůvodněných případech bude ke zvážení změna územního plánu.

Město otevírá výzvu jak svým obyvatelům ve smyslu podnětů a návrhů k řešení některých lokálních záležitostí, tak především veřejným i soukromým subjektům, které by měly zájem realizovat některé ze svých stavebních záměrů v centru našeho krajského města.

Základní požadavky na obsah návrhů a investičních záměrů:

Pozn.: Zájemci z řad případných investorů musí akceptovat požadavek na následné zveřejnění doručených záměrů s výjimkou těch částí, které podléhají ochraně osobních údajů.

Kritéria následného hodnocení návrhů a investičních záměrů:

Vyloučit je potřeba naopak takové záměry, které by vyvolaly zvýšené logistické nároky na nákladní dopravu (výrobní a obchodní zařízení velkého měřítka), případně tvoří uzavřené, navenek nekomunikující stavby či areály.

Obecně se v rámci požadované pestrosti funkcí v centru města preferuje umístění více menších zařízení, která by měla být vzájemně provázaná a dotvářela by jak přirozené centrum aktivit, tak cíl pěších cest v rámci centra města.

Cílem je urbanistický soubor vhodně doplňující strukturu města funkčně i prostorově.

Došlé návrhy a investiční záměry budou předběžně vyhodnoceny pracovní skupinou složenou z politiků a odborníků a dále Komisí výstavby a územního rozvoje RMZ. Vyhodnocení bude zpracováno slovně a nebude pro následné využití závazné, pouze doporučující. Toto vyhodnocení bude zveřejněno.

 

Důležité:

Termín odevzdání návrhů: do 20. března 2020

Adresa pro doručení návrhů: elektronicky na e-mail: ivotucek@zlin.eu, případně na adresu: Statutární město Zlín s označením „Rozvojové území Březnická“.

Kontakt pro zodpovídání dotazů: Ing. arch. Ivo Tuček, tel.: 577 630 240, e-mail: ivotucek@zlin.eu

Ke stažení:

.doc Formulář - investorský záměr 41,5 kB
.doc Formulář - podnět občana, zájmové skupiny apod. 40 kB
přibližné vymezení řešeného území (autor: ikatastr.cz) DSCN0331 Platný územní plán po Změně 3B a 3D (ve zdůvodněných případech lze uvažovat o změně UP)

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«srpen '20»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)