Základní informace

Zpracování nového strategického dokumentu „Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021-2027" (dále jen „ITI Zlín") je jednou z klíčových aktivit v rámci přípravy na nové programové období EU. Tento dokument lze charakterizovat jako strategický dokument, který analyzuje vymezené území, popisuje jeho konkrétní problémy a potřeby a s přihlédnutím na ně a ve vazbě na možnosti financování z fondů EU stanovuje cíle a opatření, které budou naplněny realizací vzájemně provázaných (integrovaných) projektů. ITI Zlín je dokumentem výrazně zaměřeným na dosažení konkrétních výsledků. Tímto nástrojem bude možné využít financování intervencí z vybraných specifických cílů operačních programů.

Zpracování dokumentu ITI Zlín se bude řídit zejména Metodickým pokynem pro integrované nástroje v období 2021 – 2027 a Metodickým stanoviskem č. 13 k MPIN , které jsou aktuálně zpracovávány Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Kdo se zapojí?

V rámci organizačního zajištění budou do tvorby strategie zapojeni: zpracovatel strategie, realizační tým MMZ, pracovní skupiny pro tvorbu strategie, Řídicí výbor ITI Zlín a garant (primátor města Zlína). Garant jmenovaný Radou města Zlína bude řídit tvorbu strategie a předkládat výstupy procesu tvorby strategie Radě a Zastupitelstvu města Zlína. Řídicí výbor ITI Zlín sestavený ze zástupců politické reprezentace města a partnerů z řad tzv. stakeholderů (struktura na úrovni organizací bude stanovena dle platné metodiky MMR ČR) bude projednávat a koordinovat výstupy pracovních skupin a zpracovatele.

Pracovní skupiny budou projednávat dílčí tematické oblasti strategie a své závěry a doporučení budou předkládat Řídicímu výboru ITI Zlín. Předpokládá se vytvoření 4 tematických pracovních skupin (v kompetenci Řídicího výboru ITI Zlín). Organizační a technické podmínky pro zpracování strategie ITI Zlín bude zajišťovat realizační tým složený především ze zaměstnanců Oddělení koordinace projektů MMZ. Realizační tým bude také zajišťovat přenos informací mezi zapojenými aktéry a komunikaci se zpracovatelem, kdy hlavní kontaktní osobou bude manažer ITI Zlín.

Dílčí výstupy z procesu tvorby strategie včetně finální podoby strategie bude projednávat Rada města Zlína, finální podobu ITI Zlín schválí Zastupitelstvo města Zlína.

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«květen '22»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)