Česky

Česky

English

menu
zavřít

AKTUÁLNĚ: Africký mor prasat. Kam je zakázáno vstupovat

9. 8. 2017

Aktuality

30

Zlín – Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek vyhlásil od dnešního poledne zákaz vstupu do nezastavěných oblastí v zóně, kde se objevil africký mor prasat. Zákaz se týká...

značka Zákaz vstupu.jpg

Zlín – Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek vyhlásil od 12. hodiny dne 9. srpna zákaz vstupu do nezastavěných oblastí v zóně, kde se objevil africký mor prasat. Zákaz se týká lesů, polí, polních cest a louk. Nevztahuje se na obydlí (majitelé nemovitostí s výkonem vlastnických práv), příjezdové cesty a také na ZOO Lešná. Zákaz bude platit až do úterý 29. srpna.

Oblast se zákazem vstupu je vyznačena na mapě (viz příloha tohoto textu), v terénu na ni upozorňují zákazové cedule a elektrické a pachové ohradníky, které mají zabránit migraci divokých prasat.

Africký mor prasat (AMP) je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat. Není přenosný na člověka, ten však může přispět k jeho šíření, pokud se dostane do kontaktu s nakaženou krví, tkáňovými tekutinami, vnitřními orgány, sekrety či exkrementy divočáků. Ze stejného důvodu se šiřiteli můžou stát i zvířata, například psi či koně.

Kvůli AMP dnes znovu zasedl krizový štáb města Zlína. Mimo jiné rozhodl o zřízení infolinky s číslem 778 400 300, na které mohou zájemci získávat aktuální informace. „Lidé se na vzniklou situaci hodně ptají, je potřeba jim zajistit přístup k informacím,“ prohlásil Václav Kostelník, tajemník krizového štábu města. Dodal, že veškeré dostupné informace jsou také zveřejněny na městském webu www.zlin.eu, na krajském portále www.kr-zlinsky.cz a na vývěskách v místních částech, kterých se vzniklá situace týká.

Město Zlín aktivně pomáhá Zlínskému kraji řešit vzniklou situaci. Jednotka dobrovolných hasičů, kterou zřizuje, od dnešního rána pomáhá s umisťováním zákazových cedulí, zástupci radnice se účastní jednání krajského krizového štábu. K zvládnutí situace přispívají i strážníci Městské policie. „Pracujeme v úzké součinnosti s Policií ČR,“ potvrdil Milan Kladníček, ředitel MP Zlín. S přípravou podmínek pro instalaci elektrických ohradníků pomáhaly i Technické služby Zlín.

Na současnou situaci a nařízení pro ní vyplývající bude město Zlín opět upozorňovat i prostřednictvím Varovného informačního systému obyvatelstva. V místních částech, kterých se zákaz vstupu do nezastavěných oblastí týká, proběhne hlášení opakovaně od dnešního dne až do pátku 11. srpna.

Hlášení VISO (v místních částech, kterých se zákaz vstupu týká)

Hejtman Zlínského kraje vyhlásil od středy 9. srpna zákaz vstupu do nezastavěných oblastí v zóně, kde se objevil africký mor prasat. Zákaz se týká lesů, polí, polních cest a louk. Nevztahuje se na obydlí, příjezdové cesty a také na ZOO Lešná. Další informace naleznete na www.zlin.eu.

Další informace na:

http://www.zlin.eu/africky-mor-prasat-hejtman-vyhlasil-zakaz-aktuality-3790.html

http://www.zlin.eu/ve-zlinskem-kraji-se-instaluji-elektricke-ohradniky-na-zabraneni-migrace-divokych-prasat-aktuality-3783.html

http://www.zlin.eu/africky-mor-prasat-co-je-nejdulezitejsi--aktuality-3781.html

http://www.zlin.eu/houbari-a-vyletnici-pozor-jak-postupovat-pri-nalezu-mrtveho-prasete--aktuality-3747.html

Častý dotaz: Lze jezdit po cyklostezkách?

Cyklostezka je brána jako veřejná komunikace a smyslem zákazu vstupu nebylo omezovat provoz na komunikacích, ale pouze v lesích a na loukách. Z tohoto důvodu je provoz na značených cyklostezkách povolen, je však zakázán vstup z cyklostezky do lesů a luk.

Infobox

Africký mor prasat (AMP)

Africký mor prasat (AMP) je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat. AMP je charakteristický vysokou, téměř 100 % letalitou. Touto nákazou může onemocnět prase domácí i divoké všech věkových kategorií. Původním rezervoárem bylo prase bradavičnaté, od kterého se infikovala klíšťata.

Virus se nachází v krvi, tkáňových tekutinách, vnitřních orgánech a sekretech a exkretech nemocných zvířat. Je vysoce rezistentní vůči nízkým teplotám i vysušení. Virus se může vylučovat sekrety a exkrety již 1-2 dny před klinickými příznaky, nejvíce však v době septikémie.

Onemocnění se projevuje vysokou horečkou až42 °C, která může podle průběhu trvat i několik dnů. První příznaky se objevují při poklesu teploty.  Zvířata jsou malátná, těžce dýchají, nepřijímají potravu, trpí krvavým průjmem, zvrací a mají cyanotickou kůži. Klinické příznaky se podobají klasickému moru prasat (KMP), ale průběh je rychlejší. Napadená zvířata hynou do deseti dnů.

AMP se přenáší přímým kontaktem, nebo nepřímo produkty živočišného původu. Nepřenáší se vzduchem, vnímaví jsou pouze prasatovití, není přenosný na lidi.

(zdroj: Státní veterinární správa)

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru