Česky

Česky

English

menu
zavřít

Pro občany

Czechpoint

Czech POINT(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je vládním projektem. Jeho cílem je poskytovat občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.

Podle aktuální legislativy lze prostřednictvím výdejových míst získat na počkání tyto ověřené výpisy z:

 • obchodního rejstříku (OR)
 • živnostenského rejstříku (ŽR)
 • katastru nemovitostí (KN)
 • Rejstříku trestů (RT)
 • Centrálního registru řidičů (CRŘ) - výpis bodového hodnocení řidiče
 • Informačního systému o veřejných zakázkách (ISVZ) - výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • insolvenčního rejstříku (IR).  

Prostřednictvím Czech POINTu lze rovněž učinit - vyřídit tyto další úkony:

 • podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání (ohlášení živnosti nebo změn údajů týkajících se
  ohlášení  živnosti)
 • získání autorizace pro přístup do MA ISOH ("Modul autovraky Informační systém odpadového hospodářství") pro provozovatele autovrakovišť, resp. pro tzv. "kontaktní osoby"
 • provedení autorizované konverze dokumentů* 
 • podání žádosti o zřízení datové schránky (DS)*
 • povolení a zrušení příjmu poštovních datových zpráv (PDZ)
 • podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových*
 • podání žádosti o změnu referenčních údajů v základních registrech podle §14 odst. 6 zákona
 • žádost o zprostředkovanou identifikaci
 • žádost o jednorázový příspěvek na dítě podle zákona č. 196/2022 Sb.

Úlohou IR je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím IR jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.  

V Magistrátu města Zlína jsou 4 pracoviště Czech POINT

 • Městské informační a turistické středisko (náměstí Míru 12)
 • Odbor občansko-správních agend, pracoviště ověřování podpisů a listin (náměstí Míru 12)
 • Odbor živnostenský (Zarámí 4421)
 • Odbor občansko-správních agend, pracoviště evidence obyvatel (L. Váchy 602).

Na každém z těchto míst lze získat kterýkoliv z uváděných výpisů. Podání prostřednictvím Czech POINTu lze činit pouze na Odboru živnostenském (Zarámí 4421) nebo na Odboru občansko-správních agend, pracoviště ověřování podpisů a listin (náměstí Míru 12).

Správní poplatky

 • Výpisy
  • 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku
  • 100 Kč za vydání výpisu z Rejstříku trestů
  • 50 Kč za vydání výpisu bodového hodnocení osoby (+50 Kč za případnou další i započatou stránku)
 • podání  - 50 Kč za podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání + další správní poplatek dle položky 24 písmena a - h) zákona o správních poplatcích
 • autorizace pro přístup do MA ISOH - 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku
 • autorizovaná konverze dokumentů - 30 Kč za každou započatou stránku
 • zřízení datové schránky - bez poplatku 
 • opětovné zneplatnění přístupových údajů a vydání nových zdarma

Co je zapotřebí

 • Pro výpis z OR, z ŽR,nebo z ISVZ je třeba znát IČO, pro výpis z KN je nutné znát katastrální území a číslo Listu vlastnictví, pro výpis z IR je třeba znát IČO hledané organizace nebo osobní údaje hledané konkrétní osoby.
 • Pro výpis z RT a z CRŘ je nutné prokázat totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Pro výpis z CRŘ je zároveň dobré předložit řidičský průkaz.
 • O výpis z RT a z CRŘ je též možné požádat prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci.
 • V tomto případě zmocněnec předkládá úředně ověřenou plnou moc pro daný účel a prokazuje svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
 • Pro získání autorizace pro přístup do MA ISOH žadatel předkládá platný doklad totožnosti, výpis z obchodního rejstříku (lze vydat na místě),  případně živnostenské oprávnění (dtto). Pokud nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně statutární orgán, je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc.
 • Pro zřízení DS předkládá fyzická osoba platný doklad totožnosti, osoba zapsaná v živnostenském rejstříku předkládá též výpis z ŽR (lze vydat na místě).

Odkazy na webové portály registrů

Související odkazy

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru