Česky

Česky

English

menu
zavřít

O městě

Univerzitní město

Univerzita Tomáše Bati

Univerzita Tomáše Bati (UTB) je moderní veřejnou vysokou školou, která pracuje v konceptu podnikatelské univerzity. Na šesti fakultách poskytuje vzdělání v širokém spektru oborů – technických a technologických, ekonomických, uměleckých, informatických, humanitních i zdravotnických.

Pouhých šestnáct let od založení se UTB zařadila mezi 5 % nejlepších vysokých škol na světě. V roce 2016 a 2017 se totiž dostala do prestižního seznamu první tisícovky světových univerzit, který vydává respektovaná britská společnost Times Higher Education. V žebříčku světových univerzit vzniklých po roce 2000, který společnost Times Higher Education zveřejnila v roce 2018, se UTB umístila mezi nejlepšími 40 vysokými školami.

UTB je oficiálně dvojjazyčná škola, angličtina má rovnocenné postavení s češtinou. Řada studijních programů je vyučována v angličtině a na univerzitě studují posluchači z celého světa. Absolventi školy získávají celoevropsky uznávaný Diploma Supplement, který jim usnadňuje získat práci kdekoliv v Evropě.

Věda

UTB je důležitým střediskem vědy. Světové renomé má zejména v oblasti polymerních věd, aplikované informatiky a kreativních oborů. Přínosné výstupy mají také výzkumné týmy zaměřené na oblast ekonomie, humanitních věd, potravinářství, zdravotnictví, logistiky a bezpečnosti.

Architektura

Při stavbě univerzitních objektů univerzita spolupracuje s renomovanými architekty. Přední místo mezi nimi zaujímá prof. Eva Jiřičná, zlínská rodačka a architektka světového jména. Při návštěvě Zlína si proto nezapomeňte prohlédnout budovy, které pro univerzitu navrhla: Vzdělávací komplex na Štefánikově ulici (sídlo Fakulty humanitních studií) a Univerzitní centrum na nám. T. G. Masaryka (sídlo univerzitní knihovny a rektorátu), které tvoří komplex s vedlejším Kongresovým centrem.

Fakulty

Fakulta technologická

nabízí studium oborů klíčových pro automobilový průmysl, potravinářství, farmaceutický průmysl, zdravotnictví, kosmetiku, ochranu životního prostředí nebo strojírenství. Pracovníci fakulty získali již řadu mezinárodních vědeckých ocenění, a to zejména v oblasti výzkumu polymerů. Ten patří na fakultě ke klíčovým a působí v něm čeští i zahraniční vědci s mezinárodním renomé. Fakulta má vynikající podmínky pro pedagogickou činnost i pro výzkum: v roce 2014 bylo otevřeno špičkově vybavené laboratorní centrum s nejmodernější přístrojovou technikou.

Fakulta managementu a ekonomiky

zajišťuje výchovu odborníků v oborech jako je ekonomika a management, podniková ekonomika, účetnictví a daně, veřejná správa a regionální rozvoj, řízení výroby a kvality, finance nebo průmyslové inženýrství. Fakulta aktivně pracuje s mimořádně nadanými studenty. Vědecko-výzkumnou základnou fakulty je Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu, které se zaměřuje na manažerské a ekonomické příčiny a aspekty výkonnosti a konkurenceschopnosti. Fakulta spolupracuje s řadou zahraničních vysokých škol.

Fakulta multimediálních komunikací

představuje jedinečný typ vysokoškolského pracoviště, které spojuje mediální a komunikační studia, výtvarná umění a audiovizuální tvorbu. Pedagogové i posluchači fakulty se svou tvorbou získávají ocenění ve filmových, uměleckých, designérských i marketingových soutěžích po celém světě, včetně těch nejprestižnějších, jako je cena Red Dot Design Award. Pro podporu kreativního podnikání absolventů v oblasti audiovizuální tvorby, designu, marketingu a reklamy funguje při fakultě Centrum kreativních průmyslů.

Fakulta aplikované informatiky

vychovává odborníky na informační a bezpečnostní technologie, na automatické řízení procesů a na alternativní zdroje energie. Součástí fakulty je špičkové výzkumné centrum evropského významu CEBIA-Tech. Při fakultě působí vědeckotechnický park zaměřený na informační a komunikační technologie, který je určen jak pro výzkumnou činnost fakulty, tak jako prostor pro IT firmy. Pracovníci fakulty se mohou prokázat řadou vědeckých ocenění, např. Karel Kolomazník je nositelem ceny Rolex Award, tzv. malé Nobelovy ceny.

Fakulta humanitních studií

poskytuje vzdělání ve filologických, pedagogických a zdravotnických studijních oborech a zajišťuje také povinnou i zájmovou jazykovou výuku pro ostatní součásti univerzity. Vědecko-výzkumnou platformou fakulty je Centrum výzkumu Fakulty humanitních studií, které se zaměřuje zejména na výzkum v oblasti školního vzdělávání v širších pedagogických a sociálně pedagogických souvislostech, výzkum v oblasti filologické, v ošetřovatelství a ve vybraných klinických oborech na interdisciplinárním základě.

Fakulta logistiky a krizového řízení

je svým zaměřením v České republice unikátní. Nabízí studium v programech zaměřených na oblast logistiky, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a environmentální bezpečnosti. Důraz je kladen zejména na to, aby absolventi fakulty byli schopní využít získaných znalostí při nenadálých situacích, jako jsou povodně, záplavy, průmyslové havárie, pandemie nebo teroristické útoky, aby se v těchto situacích dovedli adekvátně rozhodovat a zejména aby jim dovedli účinně předcházet. Fakulta sídlí ve vzdělávacím areálu v Uherském Hradišti.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru