Česky

Česky

English

menu
zavřít

O městě

Univerzitní město

Univerzita Tomáše Bati (UTB) je multidisciplinární vysoká škola. Na šesti fakultách a Univerzitním institutu studuje na 10 tisíc studentů. Každá fakulta je jedinečná, a uchazeči si proto mohou vybírat z mnoha disciplín: technických, technologických, ekonomických, marketingových, informatických, pedagogických, filologických, zdravotnických nebo uměleckých.

Fakulta technologická (FT) je nejstarší a zakládající fakultou Univerzity Tomáše Bati. Její studijní programy, stejně jako vědeckovýzkumné aktivity směřují do oblasti materiálových věd, polymerů, výrobního inženýrství, potravinářství, kosmetiky nebo ochrany životního prostředí. V oblasti polymerního inženýrství nebo řízení technologických procesů patří ke světové špičce. Své výzkumné zázemí i know-how fakulta často a ráda představuje veřejnosti. Pořádá přednášky z cyklu Science Café, Noc vědců, workshopový festival Zažij vědu, nabízí odborné přednášky středním školám. 

Bezmála třicet let poskytuje Fakulta managementu a ekonomiky (FaME) vysoce kvalitní příležitost pro studium ekonomie v České republice. Tento fakt potvrzuje renomovaná britská společnost Times Higher Education, která opakovaně označuje FaME za nejlepší českou fakultu v oborech Obchod a management a Účetnictví a finance. FaME každoročně pořádá vzdělávací certifikované kurzy pro veřejnost Baťova manažerská škola, Akademie Business manažera či Akademie průmyslového inženýra. Na oblast výzkumu a propojování akademických pracovníků z celého světa se zaměřuje fakultní Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu. 

Fakulta multimediálních komunikací je kreativní fakulta, která svým studentům nabízí maximální prostor k uplatňování vlastních nápadů a k rozvoji jejich tvůrčích schopností. Mimořádná a velmi cenná je spolupráce napříč studijními obory fakulty (designu, filmové tvorby a marketingových komunikací) při realizaci společných projektů. Pedagogové i posluchači fakulty se svými díly získávají ocenění ve filmových, uměleckých, designérských i marketingových soutěžích po celém světě. Fakulta je držitelkou již šesti prestižních ocenění Red Dot Design Award.

Odborníky na informační, bezpečnostní a řídicí technologie a na robotické systémy vychovává Fakulta aplikované informatiky (FAI). Její součástí je Vědeckotechnický park ICT, jehož prostory jsou určeny pro výzkumnou činnost fakulty, ale i pro zasídlení IT firem, často založených absolventy. Pracovníci FAI se podílejí na řadě mezinárodních vědecko-výzkumných projektů a ve svých řadách mají i prof. Karla Kolomazníka, laureáta ceny Rolex Award for Enterprise („malé Nobelovy ceny“) za výzkum v oblasti zpracování odpadů z koželužského, textilního a potravinářského průmyslu. 

Fakulta humanitních studií (FHS) poskytuje vzdělání ve filologických, pedagogických a zdravotnických studijních programech. Během studia je kladen velký důraz na praxe studentů, ať už ve firmách zaměřených na mezinárodní obchod nebo v překladatelských agenturách, v mateřských školách, na 1. stupni základních škol a ve všech typech zdravotnických a sociálních zařízení. Absolventi FHS jsou na trhu práce velmi žádaní a trvale dosahují vysoké míry uplatnitelnosti ve svých oborech. Součástí fakulty jsou tři specializovaná centra zabývající se výzkumem, podporou vzdělávání a výukou cizích jazyků na všech součástech univerzity.

Svým zaměřením unikátní v ČR je Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ), která nabízí studium v dnes tolik potřebných programech orientovaných na oblast ochrany obyvatelstva, krizového řízení, environmentální bezpečnosti nebo logistiky. Její absolventi využívají získaných znalostí při nenadálých situacích, jako jsou povodně, průmyslové havárie, pandemie nebo teroristické útoky. Již v průběhu studia se posluchači podílejí na záchranných pracích např. po tornádu, povodních apod.

Fakulta sídlí ve vzdělávacím areálu v Uherském Hradišti.

Věda, výzkum, inovace

Na UTB působí několik významných výzkumných jednotek.  

Centrum polymerních systémů (CPS se ve výzkumu a vývoji aktivně zabývá zpracovatelstvím plastů a pryží, materiálovým inženýrstvím a dalšími chemicko-technologickými obory. Sídlí v novém objektu s nejmodernějším přístrojovým vybavením a pracují v něm vědci z mnoha zemí světa. Mezi jeho nejvýznamnější vědecké úspěchy patří evropský patent na přístroj určený k rychlé a efektivní sterilizaci prostředí v nemocnicích nebo k vytvrzování polymerů.

Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií CEBIA-Tech se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti aplikované informatiky, bezpečnostních technologií a alternativních zdrojů energie, a je přímo napojené na práci Fakulty aplikované informatiky. CEBIA rozvíjí spolupráci s regionálními firmami působícími v předmětných oborech formou smluvního i kolaboratorního výzkumu založeného na řešení společných projektů, které jsou finančně podporovány státem a EU.

Oběma centrům bylo uděleno prestižní ocenění HR Award, které potvrzuje kvalitu řízení výzkumných organizací.

Na Univerzitním institutu UTB působí Centrum transferu technologií, které zajišťuje přenos technologií do praxe. Institut se dále zaměřuje na ochranu duševního vlastnictví a na spolupráci s průmyslovou sférou, podporuje rozvoj inovačních firem a realizuje výuku v akreditovaných studijních oborech. Významných úspěchů dosahuje také Centrum výzkumu obouvání, které získalo ocenění Red Dot Award v kategorii Product design 2021 a Smart product 2021 – za obuv nazvanou Hightech footwear skin.

 Fakulta multimediálních komunikací soustřeďuje své tvůrčí aktivity na oblast praktického designu, propagace a výzkumu marketingové a interkulturní komunikace. Její  Centrum kreativních průmyslů a podnikání Upper pomáhá absolventům s nastartováním vlastního podnikání, zejména v oblasti kreativních průmyslů (design, audiovize, animace a marketingová komunikace).

Nejnovějším pracovištěm UTB je Centrum digitalizace a multimediální studio Fénix, které je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a poskytuje vysoce kvalitní prostředí pro výuku a výzkum v oblasti digitálních technologií, k natáčení videí, studijních opor apod., pro celou univerzitu. Využíváno je i k výuce studentů Ateliéru audiovizuální tvorby FMK.

Exkluzivní prostředí ke studiu a práci

Všechny fakulty a součásti univerzity sídlí v moderních, nových nebo zrekonstruovaných budovách, a jejich vybavení odpovídá světovým trendům. Výhodou je, že univerzitní objekty jsou přirozenou součástí města Zlína a lze se mezi nimi snadno pohybovat pěšky.

Univerzita spolupracuje s renomovanými architekty, především se světově proslulou architektkou Evou Jiřičnou. Z její dílny pochází Univerzitní centrum, budova Fakulty humanitních studií i nově zrekonstruovaná univerzitní aula.

Nepostradatelným zázemím pro studenty i akademické pracovníky je Knihovna UTB, která nabízí nespočet knih, novin, časopisů a odborných článků ve fyzické i online podobě. Ke studiu je možné využívat moderní vybavení i oddělené studijní místnosti, které poskytují klidné a tiché prostředí. Knihovna má své vlastní nakladatelství, které zprostředkovává výsledky vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti na UTB.

Univerzita se svým  více než tisícem pracovníků je prestižním zaměstnavatelem v kraji. Pro své zaměstnance se snaží vytvářet příznivé pracovní prostředí. A nejen to. Organizuje pro ně kulturní i sportovní vyžití a poskytuje širokou nabídku vzdělávacích workshopů a kurzů.

Stejně UTB tak pečuje o své studenty. Pokud je zapotřebí, pomáhá jim, ať už se studijními či osobními problémy, nebo při hledání uplatnění po skončení studia. Studentům i zaměstnancům je proto k dispozici psychologická a právní poradna. Handicapovaným posluchačům poskytuje podporu Centrum pro studenty se specifickými potřebami. Jako jedna z prvních vysokých škol v republice zavedla UTB také institut ombudsmana.

Stovky posluchačů ročně využívají služeb Job Centra UTB, které zprostředkovává pracovní místa studentům a absolventům. Job Centrum spolupracuje s firmami, organizuje veletrhy pracovních příležitostí a umožňuje firmám zadávat studentům témata závěrečných prací. Prostřednictvím Klubu absolventů zůstává v kontaktu s absolventy UTB.

Pomoc při slaďování pracovního či studijního života s péčí o děti poskytuje Univerzitní mateřská škola Qočna, v níž se vzdělává více než 60 dětí předškolního věku.

Absolventi UTB dobývají svět

UTB byla založena s vizí vybudovat ve Zlíně vysokou školu, která bude, v souladu s baťovskou filozofií, vychovávat absolventy pro globální trh. Proto je koncipována jako dvojjazyčná, angličtina má stejnou důležitost jako čeština. Každý rok na UTB studuje až tisíc zahraničních studentů, a to buď dlouhodobě, anebo v rámci kratších výměnných pobytů. Kvalitu výuky zvyšují také zahraniční pedagogové a vědci působící na UTB.

Doslova každý student má možnost strávit alespoň část studia v zahraničí. Z tohoto důvodu má UTB sít´ více než 500 partnerských institucí po celém světě. Absolventi dostávají k diplomu Diploma Supplement, který jim usnadňuje hledání práce v zahraničí. Mnozí z nich zastávají vysoké posty v nejrůznějších zemích světa. Jsou rektory, řediteli či majiteli úspěšných firem. Absolvent UTB Emmanuel Selase Asamoah získal od Domu zahraniční spolupráce cenu za nejlepšího zahraničního absolventa na českých vysokých školách. 

Univerzita také provozuje Bata Center v Ho Chi Minh City ve Vietnamu, na spřátelené Ton Duc Thang University. Centrum podporuje vědeckou a výzkumnou spolupráci mezi českými a vietnamskými institucemi a zprostředkovává nábor zahraničních studentů pro vysoké školy v České republice. Od Domu zahraniční spolupráce získalo centrum 2. cenu za významný počin v oblasti internacionalizace.

O volný čas zahraničních studentů na UTB se stará organizace ESN (Erasmus Student Network) Zlin, která pro ně pořádá výlety, sportovní a společenské aktivity. O prázdninách přijíždějí cizinci na letní školy UTB.

Univerzita nese jméno zlínského rodáka, vizionáře a jednoho z celosvětově nejuznávanějších Čechů 20. století, Tomáše Bati. Na jeho podnikatelské principy, dodnes velmi inspirativní, se snaží navazovat. 

V prvních letech existence univerzity předsedal Správní radě UTB Tomáš Baťa mladší, syn zakladatele obuvnického impéria. Pro univerzitu bylo velkou ctí, mít v čele správní rady tuto výjimečnou a globálně uznávanou osobnost.  

Dnes univerzita šíří baťovský odkaz prostřednictvím Informačního centra Baťa, které shromažďuje a zkoumá materiály týkající se baťovské historie a poskytuje odbornou pomoc badatelům z celého světa.  

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru