Česky

Česky

English

menu
zavřít

Pro podnikatele

Jednotné kontaktní místo

Jednotné kontaktní místo bylo ve Zlínském kraji zřízeno na živnostenském odboru Magistrátu města Zlína, a to na základě zákona o volném pohybu služeb, kterým byla do českého právního řádu transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu, jako součást celoevropské sítě jednotných kontaktních míst ».

Hlavním cílem jednotného kontaktního místa (JKM) je usnadnit začínajícím podnikatelům vstup do podnikání, příp. zmírnění překážek pro stávající podnikatele, kteří mají zájem o rozšíření svých podnikatelských aktivit nejen na území ČR, ale i v jiných členských státech EU, EHP nebo Švýcarské konfederaci. Kromě toho JKM poskytuje také celou škálu dalších služeb a to nejen pro podnikatele.

Ve smyslu české právní úpravy má jednotné kontaktní místo dvě hlavní funkce a to informační a zprostředkovatelskou.

 V rámci informační služby JKM poskytuje

 • informace potřebné pro získání oprávnění, zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů,
 • obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech EU,
 • obecné informace o opravných prostředcích a o řešení sporů v celé EU,
 • obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech,
 • kontaktní údaje osob, které mohou poskytovatelům či příjemcům poskytovat praktickou pomoc v případě problémů s úřady a to nejen doma, ale kdekoliv v EU. 

V rámci zprostředkovatelské služby JKM: 

 • zajistí předání žádosti o oprávnění k podnikání, podanou na základě jiného právního předpisu, příslušnému správnímu orgánu, který je o této žádosti oprávněn rozhodovat,
 • přijímá a předává příslušným správním orgánům oznámení a hlášení učiněná na základě jiného právního předpisu od osob podnikajících na základě oprávnění podle jiného právního předpisu a to:
  • přihlášky k registraci nebo oznámení na základě jiného právního předpisu,
  • oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy,
  • oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,
  • oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.

JKM poskytuje poradenské a zprostředkovatelské služby bezplatně. Nejedná se však o právní poradenství a JKM nemůže řešit konkrétní věci či spory, které by šly nad rámec zákona o volném pohybu služeb.

I přesto, že se pracovníci JKM snaží poskytovat informace v co nejkratším čase, nelze vzhledem k šíři poskytovaných informací, zejména pak v případě informací získávaných ze zahraničí, garantovat poskytnutí odpovědi na počkání.

V České republice tvoří síť jednotných kontaktních míst kromě živnostenského odboru Magistrátu města Zlína dalších 14 obecních živnostenských úřadů působících v sídle kraje a jedno elektronické jednotné kontaktní místo. 

Kontakt na JKM ve Zlíně:

Magistrát města Zlína, Odbor živnostenský

adresa: Zlín, Zarámí 4421
telefon: +420 577 630 914
fax: +420 577 630 921
e-mail: jkm@zlin.eu

nebo lze podat žádost o informace přímo prostřednictvím níže uvedeného webového formuláře, který je k dispozici v českém nebo anglickém jazyce: 

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 8:00 - 17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00 - 14:00 (po předchozí domluvě) 

Seznam jednotných kontaktních míst v ČR: 

 • Magistrát města Brna – obecní živnostenský úřad
 • Městský úřad Černošice – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města České Budějovice – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Hradec Králové – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Jihlavy – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Karlovy Vary – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Liberec – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Olomouce – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Ostravy – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Pardubic – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Plzně - obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Ústí nad Labem – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Zlína – Odbor živnostenský
 • Úřad městské části Praha 1 – obecní živnostenský úřad
 • Úřad městské části Praha 7 – obecní živnostenský úřad

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru