Česky

Česky

English

menu
zavřít

Pro občany

Volené orgány

Město Zlín je samostatně spravováno Zastupitelstvem města Zlína (dále jen "Zastupitelstvo"). Zasedání Zastupitelstva svolává písemně a se sdělením navrženého programu jednání primátor Zlína (dále jen "primátor"), a to podle potřeby, nejméně však jednou ze 3 měsíce. Zasedání Zastupitelstva zpravidla i řídí. Primátora volí Zastupitelstvo a je zároveň z výkonu své funkce Zastupitelstvu odpovědný. Primátor jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka Magistrátu města Zlína (dále jen "Magistrát"). Výkonným orgánem města Zlína v oblasti samostatné působnosti je Rada města Zlína (dále jen "Rada"). Rada je ze své činnosti odpovědna Zastupitelstvu, které ji rovněž volí.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru