Česky

Česky

English

menu
zavřít

Odbor právní

Uzavírané smlouvy

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jsou s účinností od 1. 7. 2016 smlouvy (včetně objednávek) uzavírané statutárním městem Zlínem s hodnotou předmětu plnění nad 50 000 Kč bez DPH zveřejňovány v centrálním registru smluv na níže uvedené adrese: Centrální registr - smlouvy

Smlouvy zveřejněné do 1. 7. 2016 jsou k dispozici na Centrální registr - smlouvy Zlín

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru