Česky

Česky

English

menu
zavřít

Pro občany

Střet zájmů

Střet zájmů - nová právní úprava

Dne 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, jakož i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, s výjimkou soudců, podaná dle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů nebo dle přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. (dále jen „oznámení“) se stalo Ministerstvo spravedlnosti. Více informací k nové právní úpravě naleznete ZDE.

K 1. září 2017 se v gesci Ministerstva spravedlnosti rovněž zřídil Centrální registr oznámení jako nástroj evidence oznámení a samotných veřejných funkcionářů s povinností podávat oznámení.

V Centrálním registru oznámení budou evidovány také žádosti o nahlížení na oznámení. Podrobnější informace k podání žádosti naleznete ZDE.

Role Magistrátu města Zlína

Magistrát města Zlína má nově roli tzv. podpůrného orgánu. Jednou ze základních povinností podpůrného orgánu ve vztahu k Centrálnímu registru oznámení je povinnost zapsat do tohoto registru veřejné funkcionáře náležející do oboru působnosti daného podpůrného orgánu.

Povinnosti magistrátu jako podpůrného orgánu vykonává Odbor kanceláře primátora, kontaktní osobou je paní Gabriela Křiváková gabrielakrivakova@zlin.eu ; telefon: 577 630 135.

Podání prvního oznámení v novém systému střetu zájmů (po 1. září 2017)

Podle přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. (čl. II body 3 až 5 a 7) podávají všichni ti, kteří jsou ke dni 1. září 2017 veřejnými funkcionáři (s výjimkou poslanců a senátorů), svá první oznámení ve lhůtě od 1. října do 30. listopadu 2017, a to prostřednictvím Centrálního registru oznámení. Ve stejné lhůtě podávají oznámení také ti, kteří se stali veřejnými funkcionáři v průběhu měsíce září.

Oznámení se v tomto případě týká relevantních činností, majetku, který veřejný funkcionář vlastnil ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, majetku, který veřejný funkcionář nabyl v průběhu výkonu funkce v roce 2017 a nesplacených závazků; oznámení se podává podle stavu ke dni 1. září 2017 s uvedením hodnoty majetku ke dni podání oznámení.

Veřejní funkcionáři, kteří učiní uvedená první oznámení ve lhůtě od 1. října do 30. listopadu 2017, posléze ve lhůtě do 30. června 2018 podají průběžná oznámení, pouze pokud jde o peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody nabyté v průběhu výkonu funkce v roce 2017. Podávání průběžných oznámení za rok 2018 pak bude probíhat již podle obecných pravidel stanovených v § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ZDE.

Dokumenty ke stažení ze složky Střet zájmů

Čestné prohlášení

0.15MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru