Česky

Česky

English

menu
zavřít

Pro občany

Místní části a komise

 

Salaš Malenovice Louky Podhoří Lhotka a Chlum Prštné Mladcová Mokrá, Zlínské Paseky Kostelec Štípa Velíková Příluky Lužkovice Klečůvka Jaroslavice Kudlov Letná U Majáku, Filmové ateliéry Jižní Svahy I Jižní Svahy II Vršava Zálešná, Kúty Bartošova čtvrť Zlín - centrum Podvesná, Benešovo nábřeží Obeciny Lazy, Lesní čtvrť

Salaš Malenovice U Majáku, Filmové ateliéry Kudlov Jaroslavice Letná Podhoří Louky Lhotka a Chlum Prštné Mladcová Kostelec Štípa Velíková Vršava Příluky Lužkovice Klečůvka Mokrá, Zlínské Paseky Jižní Svahy I Zlín - centrum Lazy, Lesní čtvrť Obeciny Bartošova čtvrť Podvesná, Benešovo nábřeží Zálešná, Kúty Jižní Svahy II

místní část Velíková místní část Štípa místní část Klečůvka místní část Lužkovice místní část Kostelec místní část Příluky Obeciny Bartošova čtvrť místní část Podvesná, Benešovo nábřeží místní část Zálešná, Kúty místní část Kvítková, Díly místní část Čepkov, Cigánov, Nivy místní část Burešov, Vršava místní část Jížní Svahy II. místní část Jížní Svahy I. místní část Mokrá, Zlínské Paseky Místní část Mladcová místní část Prštné místní část Lhotka - Chlum místní část Louky Podhoří místní část Letná Zlín - centrum Lazy, Lesní čtvrť místní část Jaroslavice místní část Kudlov U Majáku a Filmové ateliery místní část Malenovice místní část Salaš

Pro vstup do konkrétní místní části klikněte na mapku.

Činnost kanceláří místních částí

Název kanceláře místních částí vznikl v r. 2008 sjednocením dosavadních pojmenování "úřadovna" a "občanská iniciativa".

V současné době funguje 28 kanceláří místních částí. Celé území tzv. "velkého" a "vnitřního" Zlína je pokryto dílčími okrsky jednotlivých kanceláří místních částí.

Odbor kanceláře primátora svolává pracovníky kanceláří  na pravidelné konzultační schůzky v budově radnice. Pracovníci vedou záznamy o návštěvnosti občanů a pracovní činnosti v úředních hodinách i mimo ně a jednotlivé problematiky řeší na příslušných odborech MMZ.

Během několika let se ve Zlíně podařilo nastavit fungující systém při řešení problémů obyvatel místních částí a zakotvit pojem úřadovna, občanská iniciativa, resp. nověji pojem kancelář místní části do povědomí místních občanů tak, aby ji vnímali jako nedílnou součást vztahu občan - magistrát.

 Odběr místního hlášení Tvoříme Zlín

Pracovníci na údržbu (tzv. cestáři):

Funkci pracovníků na údržbu tzv. cestářů město Zlín zřídilo v roce 2000. Tato pracovní pozice vznikla na četné žádosti občanů místních částí z důvodu málo operativního řešení drobných lokálních problémů. Činnost pracovníků na údržbu nenahrazuje práci jednotlivých odborů magistrátu či Technických služeb Zlín, je jejich doplňkem. Prvotním záměrem bylo zřizovat tuto funkci pouze v příměstských částech Zlína, ale v průběhu následujícího roku se ukázalo, že vykonávání této činnosti by bylo žádoucí také ve vnitřním městě.

Mezi hlavní činnosti pracovníků patří zametání, drobné opravy, úklid dětských hřišť či sběr odpadků. Cestáři také provádí nátěry zábradlí a laviček nebo udržují čistotu na zastávkách městské hromadné dopravy. Jelikož jsou cestáři vybaveni nejenom základním pracovním nářadím, ale například také křovinořezy, plotostřihy či sekačkami, byly, po dohodě s Odborem městské zeleně, vytyčeny plochy, které tito pracovníci udržují.

Cestáři jsou zapojeni do systému zimní údržby. V místech neudržovaných (dle Operačního plánu zimní údržby) doplňkově zajišťují úklid sněhu. Jedná se především o ruční údržbu schodišť a špatně dostupných míst, které není možno udržovat strojní technikou.

Podařilo se navázat úspěšnou spolupráci s Odborem městské zeleně, Odborem životního prostředí a zemědělství a také pracovníky Technických služeb Zlín a tato spolupráce je nastavena tak, že jednotlivé pracovní úkony prováděné různými subjekty na sebe plynule navazují, doplňují se tak, aby nebyly některé činnosti prováděny několikrát a některé naopak zůstaly neřešeny. Činnost cestářů koordinují a kontrolují pracovníci kanceláří místních částí. Jejich prostřednictvím jsou práce zadávány k provedení a následně kontrolovány. Pracovníci jsou zaměstnáváni na dohodu o pracovní činnosti, jejich měsíční úvazek je max. 84 hod.

V roce 2004 vznikl společný projekt s Úřadem práce Zlín, jehož úkolem je zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných na tzv. veřejně prospěšné práce. Chybějící cestáři jsou vybíráni i z řad nezaměstnaných.

Podle vyjádření kompetentních zaměstnanců a především podle příznivého ohlasu obyvatel lokalit jsou pracovníci na údržbu nedílnou součástí systému údržby zeleně a čistoty ve městě.

Lokality, v nichž je zřízena pozice pracovníka na údržbu:

 • Jaroslavice
 • Klečůvka
 • Kostelec
 • Kudlov
 • Lhotka – Chlum
 • Louky
 • Lužkovice
 • Prštné
 • Salaš
 • Malenovice - stará část
 • Malenovice – sídliště
 • Mladcová
 • Příluky
 • Štípa
 • Velíková
 • Lužkovice
 • Jižní Svahy I
 • Jižní Svahy II
 • Lazy, Lesní čtvrť
 • Mokrá, Zlínské Paseky
 • Zálešná, Kúty
 • Podvesná, Benešovo nábřeží
 • Bartošova čtvrť
 • Vršava, Nivy
 • U Majáku, Filmové ateliéry
 • Obeciny

Plán zimní údržby

Rozsah a odpovědnosti za provádění zimní údržby v intravilánu i extravilánu města Zlína je určen na základě Operačního plánu zimní údržby, který je schválen Radou města Zlína.

V tomto dokumentu naleznete veškeré informace, které se týkají rozsahu zimní údržby na území města Zlína, rozdělení komunikací, chodníků, ostatních ploch do jednotlivých pořadí důležitosti, technické a organizační zabezpečení zimní údržby včetně všech důležitých kontaktů na odpovědné osoby a také zahrnuje seznam všech míst, kde jsou rozmístěny posypové bedny a posypové pytle.

Součástí Operačního plánu zimní údržby je i jeho mapová část. Tato je rozdělena na dvě samostatné části a to mapový podklad se zobrazením všech udržovaných komunikací v rámci zimní údržby s grafickým rozlišením podle pořadí důležitosti.

Podrobné informace k problematice zimní údržby

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru