Česky

Česky

English

menu
zavřít

Centrální zásobování teplem přispívá ke snížení škodlivých dopadů smogu

11. 5. 2017

Aktuality

11

Zlín - Hned několikrát byla letos ve Zlínském kraji a i přímo ve Zlíně vyhlášena smogová situace. Při pohledu na kouřící teplárenské komíny měli někteří lidé o viníkovi hned jasno. Pravda je však trochu jiná...

budova.jpg

Zlín - Hned několikrát byla letos ve Zlínském kraji a i přímo ve Zlíně vyhlášena smogová situace. Při pohledu na kouřící teplárenské komíny měli někteří lidé o viníkovi hned jasno. Pravda je však trochu jiná. I díky využívání tisíců zlínských domácností služeb Tepla Zlín, a. s., se naopak dařilo držet smogovou situaci relativně pod kontrolou.

„Většina teplárenských komínů totiž spaliny vypouští do nadinverzních vrstev, tedy nad pomyslnou pokličku inverze. Navíc tyto zdroje nahrazují tisíce lokálních topenišť, jejichž komíny by chrlily tuny prachu přímo do ulic. Lidé, kteří upřednostňují dodávky tepla z teplárny před vlastním vytápěním, tak aktivně pomáhají v boji proti smogu,“ vysvětlil Bedřich Landsfeld, náměstek primátora pro oblast životního prostředí. Teplárenské komíny mají navíc na rozdíl od komínů rodinných domků moderní filtry.

V porovnání s rokem 1990 dnes při výrobě 1 GJ tepla vypustí komíny tepláren do ovzduší méně než desetinu původního množství emisí síry, dusíku, oxidu uhličitého a prachu. Za uplynulé čtvrtstoletí tak klesla ekologická emisní zátěž dálkového zásobování teplem při vytápění domácností z tepláren skoro dvacetkrát.

Jeden rodinný domek se starým kotlem na pevná paliva vypustí do ovzduší stejně prachu jako modernizovaná teplárna při výrobě tepla pro tři sta bytů,“ přidává porovnání Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR.

Díky masivním investicím se v posledních 4 letech podařilo zásadně snížit podíl velkých energetických a průmyslových zdrojů znečišťování na celkových emisích. Rozhodujícími znečišťovateli jsou tak dnes v České republice především doprava a lokální topeniště. Na severu Moravy se k nim přidává také přeshraniční transport emisí z Polska, který při obzvláště nepříznivých povětrnostních podmínkách může zasáhnout i území Zlínského kraje. Společnost Teplo Zlín, a. s. zajišťuje distribuci tepla cca šestnácti tisícům domácností Zlína, což představuje téměř polovinu obyvatel krajského města. Samotnou energii pak společnost Teplo Zlín, a. s. nakupuje od výrobce a provozovatele zlínské teplárny, společnosti ALPIQ Generation (CZ), s. r. o.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru