Česky

Česky

English

menu
zavřít

Hasiči získají nové vybavení

23. 5. 2023

Aktuality

95

Zlín – Město nakoupí nové ochranné pomůcky a technické prostředky pro dobrovolné hasiče z Prštného. Zhruba polovinu nákladů pokryje dotace, kterou poskytl Zlínský kraj.

„Podpora a zkvalitňování podmínek pro náročnou práci dobrovolných hasičů je pro město významnou prioritou. Z rozpočtu města Zlína a s  pomocí dotačních prostředků Zlínského kraje nyní obměníme hasičům osobní ochranné pracovní prostředky, které již nevyhovují nebo nesplňují svůj účel. Navíc dojde k obnově technicky a morálně zastaralých prostředků požární ochrany,“ sdělil primátor města Zlína Jiří Korec.

Celkové předpokládané náklady na pořízení věcných a osobních ochranných pracovních prostředků činí 591 tisíc korun, z toho dotace ze strany Zlínského kraje pro statutární město Zlín je 295 tisíc korun.

„V rámci projektu Nákup technických prostředků ke zvýšení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obce pořídíme zejména nové zásahové oděvy, přilby, ochranné rukavice a obuv pro členy městské jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO II/1 Zlín-Prštné. Pro jednotku také pořídíme nový automatický externí defibrilátor. Stávající typ neodpovídá standardům u složek Integrovaného záchranného systému, protože s nimi není kompatibilní. Městská jednotka je v rámci kraje zařazena do plánu plošného pokrytí těmito přístroji a její členové mají odpovídající výcvik pro poskytování neodkladné resuscitace s pomocí tohoto defibrilátoru,“ popsal vedoucí Oddělení krizového řízení a obrany, Odboru kanceláře primátora Magistrátu města Zlína Jan Machula.

Statuární město Zlín získalo dotační prostředky v rámci vyhlášené výzvy Zlínského kraje "RP12-23 Dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje" v roce 2023 s výší dotace až 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu u obcí nad pět tisíc obyvatel. Projekt do výzvy Zlínského kraje  – Nákup technických prostředků k zvýšení akceschopnosti Jednotek sboru dobrovolných hasičů obce – připravilo odpovědné oddělení krizového řízení a obrany, Odboru kanceláře primátora Magistrátu města Zlína.

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru