Česky

Česky

English

menu
zavřít

Kulturní fond rozdělí přes čtyři miliony

6. 3. 2023

Aktuality

95

Zlín – Kulturní fond města Zlína vyčlenil na kulturní akce částku 4 026 000 korun.

V prvním pololetí z něho ukrojí dotace na akce a projekty dva miliony korun a ve druhém pololetí pak půjde na stejné účely milion korun. Na nájemné prostor k pravidelné kulturní činnosti vyčlení město z fondu částku 1,2 milionu korun. Rozdíl přesahující schválený rozpočet kulturního fondu pro rok 2023 pokryjí nevyčerpané finanční prostředky z loňského roku. Podpora kultury prostřednictvím Kulturního fondu není jediná. Město podporuje organizátory kulturních akcí a projektů současně i dotacemi přímo z rozpočtu a provozními příspěvky zřizovaným organizacím.

Ve výzvě na poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína na účel – kulturní akce/projekty v 1. pololetí 2023 podali zájemci 81 žádostí s celkovou výší požadované dotace 5 171 220 Kč.

V první fázi Správní rada Kulturního fondu vyloučila z projednávání tři žádosti, které žadatelé nepodali v souladu s výzvou. Následně Rada města Zlína schválila poskytnutí dotací na projekty do 50 tisíc v celkové výši 773 533 korun.

Zastupitelstvo města Zlína následně schválilo poskytnutí dotací na akce či projekty nad 50 tisíc korun v celkové výši 1 226 469 Kč.

Dotace z fondu kultury cílí na podporu uměleckých řemesel a lidových tradic, rozvoj amatérské kultury, zájmové umělecké činnosti a v neposlední řadě má město zájem na rozvoji klubové scény. V  prvním pololetí získaly podporu projekty veřejnosti přístupné, různého zaměření. Jedná se například o akce typu Lešetínský fašank, Noc kostelů, Majáles UTB, Dny umění nevidomých na Moravě nebo seriál akcí, přednášek a výstav na hvězdárně. Z klubové scény například dostala dotace Zelenáčova šopa,“ sdělila Martina Hladíková, náměstkyně primátora města Zlína, která má v kompetenci oblast kultury.

Kromě rozdělení dotací z Kulturního fondu má město v plánu u některých subjektů navýšit dotace přímo z rozpočtu města. O tomto záměru, poskytnout finanční prostředky na další kulturní akce a městským příspěvkovým organizacím, rozhodnou zlínští zastupitelé na březnovém zasedání.

Konkrétní výše dotací poskytnutá z Kulturního fondu je zveřejněna na webu města Zlína ZDE.

 

Foto: Jan Salač

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru