Česky

Česky

English

menu
zavřít

Kulturní fond vyjde vstříc organizátorům kulturních akcí

29. 4. 2020

Aktuality

38

Zlín - Statutární město Zlín hledá cesty, jak podpořit organizátory kulturního dění a umělce v nelehké situaci způsobené výskytem nemoci Covid-19.

kejklirsky-jarmark1-akce.jpg

Zlín - Statutární město Zlín hledá cesty, jak podpořit organizátory kulturního dění a umělce v nelehké situaci způsobené výskytem nemoci Covid-19.

U projektů na první pololetí roku 2020, kterým byla odsouhlasena dotace, aktuálně přijímá vyúčtování akcí, které proběhly v plném rozsahu. Projekty, které neproběhly v původně předepsaném rozsahu, nicméně s prokazatelnými náklady, budou na základě žádosti příjemce individuálně posouzeny a následně dojde k vyplacení dotace do výše uznatelných nákladů.

K obdobnému řešení přistoupilo i Ministerstvo kultury ČR. „Již běží proplácení dotací MK na rok 2020 ve výši 750 miliónů Kč s tím, že subjekty, které získaly od MK dotaci, ale jejich akce neproběhnou v plném rozsahu, nebudou muset tuto dotaci vracet v té části, kde její držitel prokáže náklady na přípravu akce. Na tyto náklady pak bude MK pohlížet jako na realizované,“ uvádí ministerstvo ve své tiskové zprávě.

Pokud organizátoři nemohli kvůli vyhlášení nouzového stavu plánované akce uskutečnit a musejí je přesunout, nemusejí se bát, že o peníze přijdou. „K projektům, u kterých je již nyní znám náhradní termín konání akce, budou na základě oznámení změny termínu konání příjemcem, uzavřeny dodatky ke stávajícím veřejnoprávním smlouvám. Rozhodnutí o udělené dotaci zůstane platné i ve druhém pololetí roku 2020,“ upozorňuje Eva Ryndová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče zlínského magistrátu.

Aktuálně probíhá příjem žádostí o přidělení dotace na projekty konané ve druhé polovině roku 2020. Žádosti je třeba odevzdat do 6. května. Město také zvažuje vyhlásit v druhé polovině roku 2020 mimořádnou výzvu na podporu celoroční činnosti subjektů kulturní scény.

Město Zlín současně hodlá přistoupit i k opatřením nepřímé ekonomické podpory. Například zřídí prostor pro stream prezentaci umělců v rámci webu Živého Zlína. Společná platforma by měla nabídnout online streamy živých hudebních a vizuálních vystoupení, rozhovorů i komentovaných prohlídek a dalších zajímavostí zdejšího kulturního světa. Během realizace se předpokládá využití volných prostorových kapacit objektů v majetku města a zapojení zlínských filmových tvůrců.

Město Zlín se také zapojuje do právě probíhajícího výzkumu „Dopady koronaviru na kulturní sektor", který zpracovává Institut divadelního umění společně s VŠE a DAMU. Výzkum je založen na opakovaných dotazníkových šetřeních, jejichž analýza by měla objasnit průběh krize v oblasti kultury a nabídnout cesty k stabilizaci kulturního sektoru.

K aktuálním vládním opatřením pro kulturní sektor se město Zlín pravidelně vyjadřuje prostřednictvím výzev Svazu měst a obcí – Komise pro kulturu a cestovní ruch.

„Kultura má výraznou a neodmyslitelnou roli v našem životě, kulturní tradice jsou součástí naši identity. Proto statutární město Zlín organizátory kulturního života podpoří i v této složité a nepředvídatelné situaci,“ dodává předseda správní rady kulturního fondu Pavel Stojar.

Pro doplňující informace se obracejte na Ing. Evu Ryndovou, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína, email: evaryndova@zlin.eu.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru