Česky

Česky

English

menu
zavřít

Kůrovcová kalamita se nevyhnula ani lesům na Tlusté hoře

13. 7. 2020

Aktuality

14

Zlín - Areál městských lesů Zlín Tlustá hora je, tak jako zbytek republiky, postižen kalamitním výskytem kůrovce ve smrkových porostech...

part-1593073208090.jpg

Zlín - Areál městských lesů Zlín Tlustá hora je, tak jako zbytek republiky, postižen kalamitním výskytem kůrovce ve smrkových porostech. Jen v roce 2019 muselo být z tohoto důvodu vykáceno  cca 6 500 plnometrů dříví, což je téměř dvojnásobek ročního limitu těžby stanoveného před kalamitou. Jen v letošním roce od ledna do května bylo vykáceno cca 2 750 plnometrů kůrovcového dříví a další vývoj zatím není optimistický. 

„Současně s těžbou se realizují i pěstební práce. Pro  uvedené období bylo použito k zalesnění  přes  41 000 ks nových stromků, převážně buků a dubů.  Mimo to se daří obnovovat les přirozeně bez umělé výsadby,“ uvedl Bedřich Landsfeld, náměstek primátora pro oblast městské zeleně a životního prostředí. Ve sledovaném období roku 2019 až dosud  Odbor městské zeleně eviduje do 5 hektarů ploch s přirozenou obnovou lesa  a v této praxi hodlá odbor nadále  pokračovat. Přirozeně se velmi dobře zmlazuje buk, javor, částečně i dub a v malém měřítku i jasan a je tedy naděje že v budoucnosti budou tyto lesy stabilnější  a zdravější.  Pro posílení biodiverzity jsou ponechány na některých pasekách i hromady klestu, které již nejsou z hlediska kůrovce nebezpečné, ale mohou  být úkrytem pro užitečný hmyz.

Vznikem rozsáhlých pasek na mnoha místech zůstaly v porostech nestabilní stěny, které, zvláště při bouřkách, mají velký potenciál k vývratům  a zlomům. Odbor městské zeleně proto upozorňuje návštěvníky lesa, aby dbali zvýšené opatrnosti a při zvýšené síle  větru či bouřce do lesa vůbec nechodili.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru