Česky

Česky

English

menu
zavřít

Letní provoz v MHD zůstane až do konce srpna

28. 5. 2020

Aktuality

10

Zlín - Členové Rady města Zlína na svém posledním zasedání rozhodli, že tzv. letní provoz městské hromadné dopravy, který byl zaveden mimořádně v polovině března, zůstane v platnosti až do konce srpna 2020. Nepředpokládá se, že by se množství cestujících ve vozidlech MHD do června vrátilo k původnímu stavu před koronavirovou krizí.

Zlín - Členové Rady města Zlína na svém posledním zasedání rozhodli, že tzv. letní provoz městské hromadné dopravy, který byl zaveden mimořádně v polovině března, zůstane v platnosti až do konce srpna 2020. Nepředpokládá se, že by se množství cestujících ve vozidlech MHD do června vrátilo k původnímu stavu před koronavirovou krizí. 

Na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Zlína a o kompenzaci za tyto služby je v Radou města Zlína každoročně předem schvalován rozsah provozu MHD na dopravní rok. Dopravním rokem je období od 1. července příslušného roku do konce června následujícího roku. Rozsah provozu MHD na dopravní rok je vymezován jednotlivými linkami MHD a jízdními řády.

„Vzhledem k aktuální pandemické situaci související s nemocí COVID-19 a vyhlášenému nouzovému stavu bylo na základě příslušného nařízení vlády rozhodnuto krizovým štábem statutárního města Zlína o omezení rozsahu provozu MHD po dobu trvání nouzového stavu, a to tak, aby byl provoz MHD realizován podle jízdních řádů odsouhlasených pro období letních prázdnin. Protože ještě i po skončení nouzového stavu přetrvává výrazný pokles počtu cestujících v MHD, je z hlediska ekonomické optimalizace nákladů vhodné ponechat nadále snížený rozsah provozu MHD podle letních jízdních řádů až do 31. srpna 2020,“ uvedl ředitel Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice Josef Kocháň.

„Jsme dohodnuti s DSZO na průběžném pořizování průzkumů obsazenosti vozidel MHD a ověřování, zda je kapacita provozu MHD podle tzv. letních jízdních řádů pro cestující dostatečná. Kdyby někde vznikla potřeba posílení, bude ji DSZO operativně řešit. Pokud by posilových spojů mělo být moc, tak po dohodě by DSZO mohlo do 3 dnů přejít na běžné jízdní řády. Zatím se však ukazuje, že dokud se plně neobnoví výuka ve všech školách, a to bude až od dalšího školního roku, počty cestujících nebudou tak vysoké, aby to vyžadovalo návrat k běžným jízdním řádům pro pracovní dny,“ sdělil primátor města Zlína Jiří Korec.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru