menu
zavřít

Lidé se mohou zbavit dluhů. Pomůže jim Milostivé léto II

20. 9. 2022

Aktuality

23

Zlín – Lidé se mohou nyní opět zbavit exekucí a splatit své dluhy, jejichž penále se mnohdy vyšplhalo do výše, kterou již nejsou schopni splácet. Stačí využít akce s názvem Milostivé léto II, která umožňuje dlužníkům ukončit exekuční řízení pouhým zaplacením původní vymáhané částky plus paušální náhrady nákladů exekuce ve výši 1815 Kč.

Odpouští se tak úroky a penále, což mohou být při dlouhotrvajících exekucích vysoké částky. Akce se vztahuje pouze na dluhy vymáhané soudním exekutorem, nikoliv na exekuce správní nebo daňové.

„Apelujeme na občany, kteří mají dluhy vůči našemu městu, aby se dluhové amnestie Milostivé léto pokusili využít. Milostivé léto je vyhlášeno na tři měsíce od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 a kdykoliv během této doby mohou svou exekuci doplatit. Tato úleva však platí pouze pro exekuce, které byly zahájeny před spuštěním prvního kola oddlužovací akce, tedy před 28. říjnem 2021,“ uvedl náměstek primátora města Zlína Bedřich Landsfeld a vysvětlil: „V uvedeném termínu mohou dlužníci zaplatit jen tzv. jistinu, tedy původní nezaplacený nebo jinak nezaniklý dluh vymáhaný v exekučním řízení (případně může doplatit zbývající část jistiny) a dále jen poplatek exekutorovi za uzavření exekuce. Vše ostatní, tedy úroky, penále, příslušenství či poplatky stát odpouští a se splacením původní částky bude dluh smazán.“

Jak postupovat krok za krokem:

  1. Získat přehled o nesplacených závazcích. Pro využití akce je nezbytné mít přesný přehled o svých exekucích, který lze získat výpisem všech exekucí, které jsou na dlužníka vedeny v centrálním registru exekucí na webu www.exekuceinfo.cz. Kromě počtu exekucí a dlužných částek lze zjistit i kontaktní údaje na příslušné exekutory, což jsou informace nezbytné pro další krok.

 

  1. Kontaktování exekutora. Je nutné kontaktovat každého exekutora spravujícího exekuci, která má být v rámci Milostivého léta uhrazena, a požádat jej o následující: aktuální vyčíslení hodnoty všech nesplacených jistin u zjištěných exekucí a zároveň o sdělení informace, zda neeviduje ještě další exekuce, které jsou u něj na dlužníka vedeny a mohly by být v rámci akce uhrazeny.

Pozor: Milostivé léto trvá od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022, ale vyplněnou žádost exekutorovi je třeba zaslat do 15. listopadu 2022, a to doporučeně (případně prostřednictvím datové schránky), jinak není garantováno, že exekutor žádost vyřídí. Exekutor má nově povinnost odpovědět na žádost do 15 dnů od jejího doručení.

  1. Uhrazení dluhu

Úroky a penále se ruší, ale stále je nutné zaplatit nesplacenou jistinu vyčíslenou od exekutora, plus poplatek ve výši 1815 Kč.

  1. Kontrola v registru exekucí

Po uhrazení dluhu má exekutor 14 dnů na to, aby zápis o exekuci z registru odmazal.

Oddlužovací akce vyhlášená státem umožňuje zbavit se vysokých exekučních poplatků, sankcí a úroků, které navýšily původní dluh a komplikují tak jeho splácení. Pokud dlužník splní podmínky Milostivého léta 2022 a uhradí řádně a včas požadovanou částku, bude vydáno usnesení o osvobození od placení pohledávek a exekuce zastavena. Exekutor má následně povinnost zápis o exekuci z registru odmazat. 

Podrobné informace o akci Milostivé léto naleznete na www.exekuceinfo.cz

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru