Česky

Česky

English

menu
zavřít

MAGAZÍN ZLÍN duben: Voda. Klesne cena? Jak je to s nepřiměřenými zisky?

28. 3. 2017

Aktuality

22

Může klesnout cena vody ve Zlíně? Má Moravská vodárenská (MOVO), tedy Veolia, nemorální zisky? Jaká je šance, že si místní vodárna Vodovody a kanalizace Zlín (VaK) převezme od MOVO zpět část podniku, kterou ji pronajala do roku 2034?

NULL

Může klesnout cena vody ve Zlíně? Má Moravská vodárenská (MOVO), tedy Veolia, nemorální zisky? Jaká je šance, že si místní vodárna Vodovody a kanalizace Zlín (VaK) převezme od MOVO zpět část podniku, kterou ji pronajala do roku 2034?

Důležité otázky, na které se už zřetelně rýsují odpovědi. Nedávné rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci o neplatnosti valné hromady VaK z roku 2004, na které došlo k odhlasování smlouvy o prodeji části podniku společnosti Jižní vodárenská (dnes Moravská vodárenská), dalo věci do pohybu. A město Zlín, které je s téměř 47 procenty největším akcionářem VaK, „přitlačilo na pilu.“

„Je jasné, že naši předchůdci na radnici udělali několik hodně špatných rozhodnutí, proto také Vrchní soud označil za viníka neplatnosti této důležité valné hromady město. Jde o neblahé dědictví, které nyní musíme vyřešit. Což také uděláme. Olomoucký soud nám možná paradoxně umožnil se více vložit do hry, vytýčil mantinely, a toho využijeme,“ konstatoval primátor Miroslav Adámek. „Poradí nám i nezávislé právní analýzy současné situace, na kterých se už nyní pracuje,“ doplnil jeho náměstek Patrik Kamas, který se situací ve vodárenství také zabývá.

Pojďme k úvodním otázkám, které spousta lidí právem považuje za důležité.

Může klesnout cena vody ve Zlíně?

Zdá se, že tahle možnost může být zcela reálná. Městu se už několik let daří cenu vody „mrazit,“ což znamená, že prakticky neroste, jen o desetihaléře kvůli inflaci, kterou radnice ovlivnit nemůže. V letošním roce se platí na Zlínsku za 1 000 litrů vody 86,71 Kč včetně DPH, což nepřesahuje celorepublikový průměr. Za svou denní spotřebu, která je cca 90 litrů, zaplatí každý odběratel asi 7 Kč.

„Mrazení“ ceny, ale také tlak na zvyšování investic, se projevuje na ziscích Moravské vodárenské, které se zejména od roku 2014 rapidně snižují, viz. graf. „A za současné situace je ve hře dokonce snížení ceny. Výsledky naší snahy oznámíme již brzy,“ ujistil Miroslav Adámek. „Prostor pro snížení ceny vodného a stočného pro rok 2018 nebo navýšení nájemného pro VaK Zlín se skutečně vytváří. Zároveň platí, že jsme připraveni jednat nejen s VaK, ale i se všemi městy a obcemi, které o to projeví zájem“ potvrdil Martin Bernard, generální ředitel společnosti Moravská vodárenská, která je dceřinou společností nadnárodního koncernu Veolia.

Na cenu vodu má vliv celá řada faktorů, nejen každoroční vyjednávání mezi Moravskou vodárenskou a VaK Zlín, jehož největším akcionářem je město Zlín. Zásadní jsou také směrnice Ministerstva financí ČR, promítají se do ní investice a náklady na přípravu a dopravu vody do vodovodních řádů.

Má Moravská vodárenská, tedy Veolia, nepřiměřené zisky?

Ještě nedávno se pohybovaly zisky nadnárodního gigantu kolem 90 milionů Kč za rok. „Mrazení“ cen, tlak na navýšení investic a výši nájemného pro VaK se ale projevuje, loni byl tak zisk MOVO už jen asi třetinový -  33,4 milionu Kč. Celkově se dá říci, že dlouhodobý průměrný zisk MOVO se pohybuje kolem 30 milionů Kč. Loni naopak vzrostl zisk VaK Zlín a to na cca 45 a půl milionu Kč.

Ve vodárenství v ČR je situace taková, že strategičtí partneři vodáren, což je právě v našem případě Moravská vodárenská, mají roční zisk 7 až 13 procent z celkového obratu. Tedy podstatně méně, než mají třeba poskytovatelé telekomunikačních služeb. MOVO letos odhaduje svůj zisk pod 5 procent, tedy menší než měla loni i než je běžné ve zbytku republiky. Spokojenější bude určitě stát, jeho 41 procentní podíl na ceně vody se nemění.

Dále spokojený bude zřejmě i VaK Zlín. I díky tlaku největšího akcionáře, tedy města Zlína, se mu průběžně navyšuje výše nájemného od MOVO, což společnosti zvyšuje zisky a umožňuje více investovat do infrastruktury. Celkově – za posledních 12 let – VaK Zlin získal na nájemném od MOVO 1 miliardu 200 milionů Kč  a investoval do svého majetku 1 miliardu a 136 milionů Kč. Výsledkem je, že čtvrtina vodovodního potrubí v jeho majetku je zcela nová.

Jaká je šance, že si místní vodárna Vodovody a kanalizace Zlín (VaK) převezme od MOVO zpět část podniku, kterou ji pronajala do roku 2034?

MOVO, tedy Veolia, má infrastrukturu, tedy např. trubky a čističky, pronajaté na dobu 30 let. Přestože platnost této smlouvy je napadena u Okresního soudu ve Zlíně, může trvat poměrně dost dlouho, že než padne konečné rozhodnutí. Město i Vak Zlín – každý samostatně - proto požádali MOVO – v návaznosti na verdikt Vrchního soudu v Olomouci - o dobrovolné vrácení provozní části podniku, odpověď ale byla vždy nekompromisní. „Soud by musel nejdříve přímo zrušit uzavřené smlouvy, což se nestalo. Deklarujeme však ochotu jednat o vylepšení postávajícího provozního modelu, jak z hlediska ceny vody, tak i výše investic. A samozřejmě garantujeme stoprocentní plnění našich smluvních podmínek, zejména dodávky kvalitní pitné vody obyvatelům,“ uvedl Martin Bernard. „Moravská vodárenská k dobrovolnému vrácení části podniku, který byl předmětem zřejmě neplatné smlouvy, nepřistoupí,“ potvrdil Svatopluk Březík, předseda představenstva VaK Zlín.

Platnost či neplatnost smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury musí být podle zlínské radnice v návaznosti na usnesení Vrchního soudu v Olomouci důsledně posouzena. „Primárně o této věci rozhoduje okresní soud. Věříme, že po vynesení usnesení Vrchního soudu týkající se neplatnosti valné hromady z 30. dubna 2004 věc rychle projedná. Existují však právní názory, že jak smlouva o prodeji části podniku, tak i smlouva o nájmu a provozování infrastruktury budou návazně na usnesení Vrchního soudu prohlášeny za neplatné. Posouzení platnosti či neplatnosti obou těchto smluv je pro další postup města Zlín klíčové. Právě z těchto důvodů jsme zadali připravit komplexní analýzu platnosti obou smluv,“ upozornil Patrik Kamas  a dodal: „Na právní analýzu bude poté navazovat nezávislá ekonomická analýza. Ta bude sloužit jako podklad pro další vyjednávání s MOVO než rozhodne Okresní soud o provázanosti smluv. Současně by tato analýza měla ukázat další možné scénáře provozování vodárenské infrastruktury, včetně vyčíslení ekonomických přínosů a rizik.“

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru