menu
zavřít

Máte už „STK“ na svůj kotel? Termín se blíží

9. 11. 2016

Aktuality

4

Zlín - Majitelé kotlů na tuhá paliva, které jsou napojené na radiátory a jiné teplovodní soustavy ústředního vytápění mají od nového roku novou povinnost. Na svůj kotel musejí mít...

160112-terlicko-stanislav-putnorz-kotel-denik-630.jpg

Zlín – Majitelé kotlů na tuhá paliva, které jsou napojené na radiátory a jiné teplovodní soustavy ústředního vytápění mají od nového roku novou povinnost. Na svůj kotel musí mít provedenou technickou kontrolu.  Pokud majitelé těchto kotlů novou povinnost stanovenou zákonem o ochraně ovzduší ještě nesplnili, je nejvyšší čas. Za nesplnění hrozí sankce až dvacet tisíc korun. Hlavním důvodem je ochrana ovzduší a tedy i zdraví obyvatel. Nevyhovující staré kotle totiž vypouštějí do ovzduší až tisíckrát více škodlivých látek, než kotle nové.

Tuto povinnost musejí majitelé většiny kotlů na pevná paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu splnit podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší do konce letošního roku.

Co přesně říká výše citované ustanovení zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.)? Provozovatel stacionárního zdroje je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba"), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. Povinnost provést revizi se vztahuje také na krbové vložky, pokud jsou napojené na radiátory a s tepelným příkonem od 10 kW výše. Provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) je provozovatel stacionárního zdroje povinen zajistit v souladu s ustanovením § 41 odst. 15 téhož zákona nejpozději do 31. prosince 2016. Bližší informace o provádění kontrol najdete ve sdělení MŽP, Odboru ochrany ovzduší k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, zveřejněném na internetových stránkách MŽP.

V článku MŽP s názvem „Vyhněte se pokutám, nečekejte a nechte si udělat „technickou" svého kotle na pevná paliva" je uvedeno shrnutí, jak postupovat při zajištění revize kotle.

Seznam odborně způsobilých osob

V seznamu jsou uvedeny odborně způsobilé osoby (seznam OZO) proškolené pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu nutném k provádění kontrol níže uvedených stacionárních zdrojů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru