Česky

Česky

English

menu
zavřít

Město odstranilo několik vraků a chystá se na další. Není to však snadné

19. 1. 2017

Aktuality

7

Zlín – Odstavená a zjevně nepoužívaná auta, která jen blokují parkovací místa, jsou trnem v oku nejednoho motoristy. Množí se tak žádosti občanů, aby město tyto „vraky“ odstranilo...

tento vůz definici vraku splnil

Zlín – Odstavená a zjevně nepoužívaná auta, která jen blokují parkovací místa, jsou trnem v oku nejednoho motoristy. Množí se tak žádosti občanů, aby město tyto „vraky“ odstranilo. Za posledních pár měsíců se Zlínu podařilo několik těchto vraků skutečně odstranit. Naposledy šlo o Škodu Felícii, která stála v ulici B. Smetany ve Zlíně – Malenovicích. Další odtah by se měl uskutečnit v nejbližší době. Bohužel, pozice města není v těchto situacích jednoduchá. Majitel komunikace, tedy např. město, kraj či stát, může nechat auto odstranit pouze v případě, že splňuje definici vraku. A ta je velmi přísná.

„Vozidlo, které někde dlouhodobě stojí např. s vypuštěnými pneumatikami, není automaticky vrakem a to bez ohledu na to, zda má registrační značku či nikoli,“ říká Petr Hlaváč, referent Odboru koncepce a realizace dopravních staveb.

Definicí vraku se zabývá zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Ten v ustanovení § 19, písmenu g) stanoví, že vrakem je vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé provozu a není opatřeno registrační značkou, nebo je zjevně trvale technicky nezpůsobilé provozu.

Krajský úřad Zlínského kraje vydal k této problematice metodické pokyny s bližším popisem a zde se mimo jiné uvádí, že absence registrační značky či propadlá STK nemůže být považována za trvalou technickou nezpůsobilost.

„Za trvalou technickou nezpůsobilost lze považovat pouze takovou, jejíž obnovení by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidla - tj. např. chybějící části hnacího agregátu či výrazné poškození karoserie havárií apod.,“ vysvětlil Petr Hlaváč. Většina vozidel, na které občané upozorňují, však dle výše uvedeného zákona vrakem nejsou a Odbor stavebních a dopravních řízení MMZ tedy nemůže zahájit správní řízení. Zákon totiž počítá i se situacemi, kdy může být majitel auta například dlouhodobě hospitalizovaný nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. A jaký je tedy postup, když je vozidlo na první pohled vrakem?

 

- Majitel pozemku či vlastník komunikace, podá žádost o zahájení správního řízení, které má vést k odstranění vraku.
  Tuto žádost adresuje Odboru stavebních a dopravních řízení MMZ.

- Tento odbor jakožto silniční správní úřad rozhodne, zda vozidlo splňuje zákonnou definici vraku.

- Pokud je definice splněna, je zahájeno správní řízení, ve kterém je majitel vozidla (podaří-li se ho vypátrat) vyzván,
  aby vrak odstranil.

- Pokud se majitele nepodaří vypátrat či majitel na výzvu nereagoval, smí vrak odstranit vlastník komunikace.
 Po uplynutí zákonných lhůt a nabytí právní moc tak může nechat vrak odstranit Odbor koncepce a realizace dopravních staveb  či jiný zástupce vlastníka pozemku.

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru