Česky

Česky

English

menu
zavřít

Nájemníci městských bytů mohli anonymně ohodnotit práci oddělení správy domů

22. 12. 2017

Aktuality

13

Zlín - Zájemci o přidělení městského bytu a také jejich uživatelé měli před časem unikátní příležitost ohodnotit spokojenost s prací a fungováním oddělení správy domů zlínského magistrátu.

Ilustrační foto

Zlín - Zájemci o přidělení městského bytu a také jejich uživatelé měli před časem unikátní příležitost ohodnotit spokojenost s prací a fungováním oddělení správy domů zlínského magistrátu. Jednalo se o vůbec první dotazování tohoto typu, které toto oddělení uspořádalo. Dotazník s hodnocením spokojenosti obdrželi stávající nájemníci mailem i do poštovních schránek a noví zájemci, ale i stávající nájemníci, mohli ohodnotit práci oddělení také elektronicky na úřední desce.

„Dotazování se uskutečnilo v měsících září a říjen, bylo zcela anonymní a zúčastnilo se jej kolem dvou set lidí. Na základě podnětů a připomínek budeme chtít služby našeho oddělení ještě dále zlepšovat,“ upřesnila Lenka Kováříková, vedoucí oddělení správy domů.

V poslední době zavedlo oddělení správy domů řadu novinek, které mohou zájemci o přidělení bytu ocenit.

„Už více než půl roku, zveřejňujeme pro větší transparentnost neosobni údaje na webových stránkách města. Lidé si tak mohou jednoduše prohlédnout například pořadník čekatelů na městský byt,“ popsal jednu z novinek Jiří Korec, náměstek primátora, který má v kompetenci také bytovou otázku. Při rozhodnutí o udělení bytu se také zveřejňuje počet získaných bodů, takže si každý může zkontrolovat, že přiřazení bytu probíhalo férově. Mezi příznivé novinky se počítá i skutečnost, že město Zlín získá další bytový dům, ve kterém zřídí byty se speciálním užíváním, tedy například pro seniory či hendikepované občany. A jak samotné dotazování dopadlo?

Lidé mohli například ohodnotit celkovou spokojenost s prací oddělení. Zcela či spíše spokojeno s prací oddělení je téměř 74 % dotázaných. Zbývajících 26 % respondentů pak vyjádřilo pocity opačné. V hodnocení odborných znalostí vyjádřilo spokojenost více než 71 % dotázaných. 28 % respondentů to vidělo jinak. V hodnocení srozumitelnosti informací 77 % dotázaných uvedlo, že jsou jim informace podané ve srozumitelné formě. Opačně to vnímá 23 %. Dotazovaní se také mohli anonymně vyjádřit, zda se na tomto pracovišti setkali s korupcí či chováním, které neslo korupční znaky. Naprosto drtivá většina dotázaných uvedla, že se s takovým jednáním nesetkalo. Město však nehodlá podcenit ani těch několik málo jednotlivců, kteří měli pocit opačný.

Každé podezření na korupční jednání jsme připravení prověřit a nehodláme tolerovat,“ říká Jiří Korec, který však také konstatuje, že doposud na oddělení správy domů žádný takový negativní podnět nezaznamenali.

Pokud se však někdo skutečně s korupčním jednáním setká, je potřeba věc podložit důkazy či svědectvím třetí osoby a ohlásit na patřičných místech. To znamená u vedoucích pracovníků, odpovědných politiků či na policii. Prosté zaškrtnutí v dotazníku bohužel nemůžeme nijak ověřit,“ konstatoval náměstek primátora Jiří Korec.

Město Zlín v současnosti vlastní zhruba dva tisíce bytových jednotek.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru