Česky

Česky

English

menu
zavřít

Obnova vodovodního přivaděče si vynutí úplnou uzavírku ulice Kotěrova

1. 3. 2023

Aktuality

630

Zlín – Kotěrovu ulici čeká významná změna. Od pondělí 6. března zde začnou přípravné a následně i stavební práce spojené s rekonstrukcí zastaralého a stále více poruchového vodovodního přivaděče. Investorem je společnost Vodovody a kanalizace Zlín, která získala dotaci od Ministerstva zemědělství ČR. Práce na rekonstrukci páteřního vodovodu, jež potrvají až do konce června, si vynutí omezení dopravy i běžného života místních obyvatel.

„Obnova s celkovou uzavírkou je rozdělena na dvě etapy, přičemž každá potrvá v závislosti na místních podmínkách, počasí a nepředvídatelných komplikacích jeden až dva měsíce,“ přibližuje náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Václav Kovář.

První etapa stavby potrvá od března do dubna a dotkne se úseku od ulice Lipová po dům č. p. 903 na ulici Kotěrova. Druhá etapa se uskuteční od května do června v úseku od domu č. p. 903 na ulici Kotěrova po ulici A. Randýskové.

V ulici Kotěrova začne platit úplný zákaz vjezdu, zabezpečen bude pouze průjezd vozidel Integrovaného záchranného systému. „Místní obyvatelé proto musí počítat s tím, že po dobu rekonstrukce nebude možné parkovat před domy. Chodců se omezení netýká. Pokud jde o svoz komunálního a BIO odpadu, bude probíhat standardně podle Odpadového kalendáře TS Zlín bez omezení, což zajistí společnost provádějící rekonstrukci,“ upozornil radní Kovář.

Kvůli pracem na ulici Kotěrova dojde rovněž k omezení plynulosti dopravy v přilehlých ulicích A. Randýskové, Topolová, Krátká, Lipová a Vysoká. K Lékařskému domu bude příjezd umožněn od pondělí do pátku bez omezení, motoristé však musejí počítat s problematičtějším parkováním v okolních ulicích.

Jelikož jde o rekonstrukci vodovodního přivaděče, dodávky pitné vody do nemovitostí bude po celou dobu stavebních prací zajišťovat suchovod. Dělníci jej uloží podél vodovodu a přepojí na něj všechny přípojky. K odstávkám na přepojení bude docházet jen na nezbytně nutnou dobu, přičemž občané o nich budou vždy v předstihu informováni. Po opravě vodovodu se potrubí odtlakuje, vydezinfinkuje a odebírat se budou vzorky pro laboratorní rozbor. Všechny domovní přípojky se na nový vodovod přepojí až po získání kladných výsledků.

„V součinnosti se statutárním městem Zlín jsme učinili všechny kroky k tomu, aby rekonstrukce proběhla v co nejkratším možném čase a omezení mělo minimální dopad na občany i podnikatele. Práce budou probíhat pouze v denní době, primárně jen v pracovních dnech s maximální eliminací hluku a prašnosti,“ ujistil za Vodovody a kanalizace Zlín Marek Vachata, technický dozor investora.

Po dokončení stavby čeká ulici Kotěrova rekonstrukce, která zahrne výměnu asfaltu, poškozených silničních obrubníků a také opravu dotčených zpevněných ploch včetně přilehlé zeleně.

Zprávy o aktuálních uzavírkách a omezeních, které souvisejí s opravami komunikací a rekonstrukcemi inženýrských sítí, můžete získat na adrese http://mapa-uzavirek.zlin.eu. Veškeré informace k uzavírkám a omezením se zobrazují po rozkliknutí jednotlivé uzavírky.

Dokumenty ke stažení ze složky : Kde se bude pracovat

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru