menu
zavřít

Přehled aktuálně platných opatření po jednání vlády

7. 5. 2021

Aktuality

73

Zveřejňujeme stručný přehled a opatření platná od 10. května, s důrazem na provoz městských příspěvkových organizací, aj. organizačních složek.

covid-19.jpg

Zlín - Zveřejňujeme stručný přehled a opatření platná od 10. května, s důrazem na provoz městských příspěvkových organizací, aj. organizačních složek.

Platná omezení pro provoz

škol, školských zařízení a jeslí

–        MŠ bez omezení počtu dětí, nově bez testování,

–        ZŠ pro 1. a 2. stupeň platí rotační výuka, systém testování beze změn, školní družiny a kluby beze změn,

–        Střediska volného času, ZUŠ – pro děti do 6 let věku neplatí povinnost testování (obdobné jako u MŠ), ve venkovních prostorách možnost výuky a aktivit až 30 osob, vnitřní prostory až 30 osoby,

–        dále platí zákaz sportovní činnosti jako součásti vzdělávání s výjimkou MŠ, SŠ a VŠ, kde je tato činnost stěžejní náplní a sportovní činnosti ve venkovních prostorách, pokud je umožněna přítomnost na vyučování,

–        Jesle jako živnost, nově bez omezení.

divadel (aj. hudebních, filmech a uměleckých představení)

–        zákaz představení s přítomností diváků, možnost zkoušet.

provoz ZOO

–        zákaz přítomnosti veřejnosti ve vnitřních prostorech, ve venkovních pak může být využito nejvýše 20% kapacity.

muzeí, galerií

–        zákaz skupinových prohlídek, provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než je 1 osoba na 15 m2.

sportovišť

–        zákaz přítomnosti veřejnosti ve vnitřních prostorech (tělocvičny, hřiště, atd.) s výjimkou sportovní činnosti na školách, kde to mimořádná opatření umožňují a sportovní přípravy osob, které ji provádí v rámci výkonu zaměstnání, podnikatelské činnosti, aj. obdobné nebo činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy a sportovních akcí, které nejsou zakázány.

umělých koupališť (plavecký bazén, wellness zařízení, sauny, aj.)

–        zákaz přítomnosti veřejnosti pro umělá koupaliště pokud se nejedná o poskytování zdrav. služeb.

trhů, tržnic

–        zákaz prodeje pokrmů a nápojů k bezprostřední konzumaci, míst k sezení a stolů, omezení počtu osob max. 1 na 15 m2.

Dále platí zákaz spolkových, sportovních, tanečních, tradičních aj. podobných akcí a shromáždění, slavností, přehlídek, poutí, veřejných i soukromých akcí s účastní přesahující ve stejný čas více než 2 osoby.

omezení se nevztahuje

–        na svatby a pohřby, zde nejvýše 30 osob,

–        shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,

–        hromadné akce, které mají stanoveny závazné podmínky pro konaní od MZ (státní zájem, významné kult. a sportovní akce),

–        sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy mimo vnitřní prostory za podmínek 15m2 na 1 sportujícího, skupiny nejvýše po 30 osobách, nevyužívá se vnitřní zázemí sportovišť, subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob, účastníci přípravy s výjimkou dětí do 6 let se prokazují negativním testem nebo čestným prohlášení o jeho absolvování,

–        organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let za následujících podmínek (odstavec 4 písm. g - provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním) - poskytování služby v domácnosti uživatele služby, provozu zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 3 účastníků a 1 osoby poskytující služby, provozu zařízení nebo poskytování služby ve vnějších prostorech za přítomnosti více osob než uvedených v bodu ii), nejvýše však 30 osob ve skupině, max. 1 osobu na 15 m2, bez využití vnitřních prostor (šatny apod.); subjekt provozující zařízení nebo organizující poskytování služeb vede evidenci osob, účastník, s výjimkou dítěte do 6 let věku, se prokazuje negativním testem nebo čestným prohlášení o jeho absolvování.

Podrobnosti o náležitostech vedení evidence v mimořádném opatření.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru