Česky

Česky

English

menu
zavřít

Program výměny zdrojů tepla končí. Se závěrečnou zprávou pomůže magistrát.

9. 3. 2023

Aktuality

95

Zlín – Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje vyhlášený v loňském roce je u konce.

Nyní probíhá závěrečná fáze podepisování Smluv o poskytnutí investiční účelové dotace a začíná povinnost žadatelů tzv. kotlíkovou dotaci vyúčtovat. S přípravou vyúčtování pomůže lidem, kromě akčních skupin, i zlínský magistrát.

„S přípravou formuláře závěrečné zprávy a s vyúčtováním projektu budou pomáhat na svém území jak pracovníci místních akčních skupin Zlínského kraje, tak města. V Uherském Hradišti, Kroměříži, Vsetíně a ve Zlíně nabídnou pomocnou ruku pracovníci městských úřadů,“ sdělil vedoucí Oddělení koordinace projektů při Magistrátu města Zlína, Martin Habuda a upozornil:

K osobnímu jednání s pověřenou pracovnicí je však nezbytné předem si domluvit schůzku.“

Kontaktní osobou za statutární město Zlín je Blanka Hošková z oddělení koordinace projektů zlínského magistrátu. Termín schůzky je možné sjednat telefonem na čísle 577 630 130.

Uzavřené smlouvy budou nyní žadatelům o dotace rozesílány poštou. Po obdržení uzavřených smluv a po realizaci výměny kotle mohou žadatelé zaslat Závěrečnou zprávu a vyúčtování projektu včetně povinných příloh poštou na adresu Zlínského kraje nebo osobně donést na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje. Příjem zpráv začíná od 15. 3. 2023.

Formulář závěrečných zpráv jsou k dispozici na stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru