Česky

Česky

English

menu
zavřít

Radnice hostila žáky – členy školních parlamentů

31. 1. 2020

Aktuality

30

Zlín – V obřadní síni zlínské radnice se uskutečnilo setkání žáků – členů školních parlamentů.

Setkání na radnici

Zlín – V obřadní síni zlínské radnice se uskutečnilo setkání žáků – členů školních parlamentů. Pozvání Odboru školství Magistrátu města Zlína přijalo 13 zástupců zlínských základních škol a 2 zástupci škol okolních obcí, včetně 24 žáků, kteří se aktivně podílí na vedení školních parlamentů. Na programu úvodního setkání konaného v rámci projektu Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II bylo vzájemné seznámení členů žákovských parlamentů a jejich obeznámení s principem fungování místního zastupitelstva. Poté byl čas vyhrazen na sdílení dosavadních zkušeností a představení zajímavé možnosti spolupráce.

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (výzva MAP II) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Francová.

Prostor pro představení dostal i nový projekt Tvoříme školu. Má žákům v projektu zapojených základních škol vytvořit prostředí, ve kterém si mohou navrhnout jakýkoliv projekt a na základě demokratických principů obhájit ho před vedením školy a uvést v život.

„Praktický kontakt s demokracií je pro žáky opravdovou výzvou. V projektu Tvoříme školu bude záležet jen na jejich schopnostech, jak dokáží svůj navržený projekt na základě argumentace obhájit a získat tak prostor pro jeho realizaci,“ vysvětlila Kateřina Francová.

Z rozpočtu města bude pro každou školu, kterou zřizuje statutární město Zlín, uvolněna částka ve výši 30 tisíc Kč.

Školní parlament je místo, kde se setkávají žáci s učiteli a vedením školy. Jeho fungování napomáhá zlepšovat komunikaci, umožňuje dětem prosazovat vlastní návrhy k chodu školy a vyjadřovat se na bezpečném místě k problémům, které během vzdělávacího procesu nastanou. Žáci díky parlamentu lépe chápou svá práva a vnímají své povinnosti.

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru