menu
zavřít

Rekonstrukce včetně úplné uzavírky komunikace ulice Filmová od 26.9.2022

23. 9. 2022

Aktuality

212

Zlín - Přibližně v polovině září započaly přípravné práce na rekonstrukci místní komunikace na ul. Filmová. Bude zde společně realizována II. a III. etapa, jejichž úsek začíná v křižovatce s ulicí Vrchy a končí u propojovacího chodníku k ul. Fabiánka III, v celkové délce 177,25 m.

Zásadní informací je, že zde dojde od 26. 9. 2022 k úplné uzavírce komunikace ul. Filmová, která je naplánovaná nejpozději do konce letošního roku. Průjezd bude umožněn pouze vozidlům stavby a částečně i MHD, kde dojde k omezení provozu autobusové linky MHD č. 32 v lokalitě Filmových ateliérů. Většina spojů bude končit na provizorním obratišti, které vznikne pod parkovištěm u krematoria. Bližší informace na webových stránkách DSZO zde: https://www.dszo.cz/aktuality/rekonstrukce-filmove-ulice-omezi-mhd-na-filmovych-atelierech/

V rámci stavby dojde ke stavebním úpravám stávající komunikace, obnášející sjednocení šířky, odvodnění, zvýšení únosnosti vozovky, nový povrch, dále k výstavbě nového chodníku v celkové délce 184 m, rekonstrukci sjezdů ze soukromých pozemků a vybudování dešťové kanalizace, která bude sloužit výhradně pro odvodnění komunikace.

Cílem této investiční akce je zajištění kvalitní dopravní obslužnosti daného území, vylepšení stávajícího stavu z hlediska funkčnosti a bezpečnosti provozu a eliminace nebezpečných kolizních střetů z důvodu absence chodníku, kdy v současnosti není pěší provoz oddělen od provozu automobilového.

Pro vozidla je navržena objízdná trasa, na kterou budou řidiči předem upozorněni na místě stavebních úprav informačními cedulemi. 

Pravidelné informace o aktuálních uzavírkách a omezení souvisejících s opravami komunikací, rekonstrukcemi inženýrských sítí a dalších prací jsou nově k dispozici na městském webovém portálu http://mapa-uzavirek.zlin.eu

               

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru