Česky

Česky

English

menu
zavřít

Řízení města v době vyhlášeného nouzového stavu

24. 3. 2020

Aktuality

10

Zlín - Vláda České republiky dne 12. 3. 2020 vyhlásila na území České republiky nouzový stav, přičemž v daném usnesení stanovila podmínky daného nouzového stavu.

jsf-abb--c--0274.jpg

Zlín - Vláda České republiky dne 12. 3. 2020 vyhlásila na území České republiky nouzový stav, přičemž v daném usnesení stanovila podmínky daného nouzového stavu. Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. V souvislosti s tímto stavem však chod měst a obcí přechází do krizového řízení, které sebou nese určitá specifika.

„Pro jednotlivá města a obce České republiky má tento stav zásadní dopad. Nouzový stav je forma krizového stavu, kdy jde o změnu způsobu řízení chodu města. Zásadní roli v řízení města přejímá primátor a městský úřad, naproti tomu ostatní orgány města žádné zvláštní úkoly nemají a do krizového řízení města zásadně aktivně nezasahují,“ vysvětlila současný stav tajemnice městského úřadu Helena Eidová

V případě vyhlášení krizového stavu mohou být dle krizových zákonů, například zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody. Příslušná ustanovení Krizového zákona mj. stanoví, že primátor města řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich dopadů, přičemž za tímto účelem zřizuje a řídí bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností a krizový štáb obce s rozšířenou působností pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností.

Bezpečnostní rada je poradním orgánem primátora pro přípravu na krizové situace. Pro řešení krizových situací primátor zřizuje a řídí krizový štáb, který je jeho pracovním orgánem a s jehož pomocí koordinuje a přijímá opatření nezbytná k překonání krizové situace.

Předsedou bezpečnostní rady a krizového štábu je starosta obce s rozšířenou působností, v případě města Zlína, primátor. Dalšími členy bezpečnostní rady jsou náměstci primátora, tajemník MMZ, zástupci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Městské policie Zlín a pracovník oddělení Krizového řízení a obrany MMZ. Krizový štáb je pak ve své podstatě rozšíření bezpečnostní rady o členy stálé pracovní skupiny, kterými jsou vybraní vedoucí odborů a oddělení magistrátu města Zlína, jejichž znalosti a odbornost jsou nezbytné pro řešení krizových situace.

Primátor jako předseda obou výše uvedených orgánů organizuje přípravu správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a podílí se na jejich řešení. Dále plní úkoly stanovené hejtmanem a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení. Kromě těchto úkolů také primátor v čele Krizového štábu například organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva či zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace.

„V této složité době je velmi chvályhodná aktivita široké veřejnosti, která nabízí různé formy pomoci. Aby bylo možné tuto pomoc účelně a rychle poskytnout, je nutné mít správné informace o tom, kdo jakou pomoc nabízí a kdo jakou pomoc potřebuje. Krizový štáb může pomoci propojit ty, kteří pomoc hledají či nabízejí,“ uvedl Jiří Korec, primátor města. Případní další zájemci mohou město kontaktovat prostřednictvím emailu: dobrovolnici@zlin.eu 

Zájemci o potravinový a hygienický balíček mohou kontaktovat Odbor sociálních věcí MMZ v pracovní dny od 8.00 hodin do 16.00 hodin na tel. číslech: 778 400 186, 778 400 187. Pomoc je určena osamělým seniorům v nouzi nad 70 let, kteří nejsou schopni si potraviny a základní hygienické potřeby zajistit vlastními silami či osobou blízkou,“ připomenul, náměstek primátora a člen krizového štábu Aleš Dufek.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru