Česky

Česky

English

menu
zavřít

Statistici začali sbírat data o životních podmínkách domácností

6. 2. 2023

Aktuality

334

Zlín - Český statistický úřad zahájil anonymní výběrové šetření o životních podmínkách domácností.

V celém Zlínském kraji je do sběru dat, jež mají zajistit dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci rodin, a také informace pro výpočet ukazatelů jejich peněžní a materiální chudoby, zahrnuto 595 domácností. Seznam domácností z celkem 58 obcí regionu vytvořil počítač na základě náhodného výběru a terénní pracovníci budou obyvatele kontaktovat až do neděle 4. června.

„Šetření v rámci akce nazvané Životní podmínky 2023 se uskuteční prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů, kteří do něj zahrnou všechny osoby žijící ve vybraném bytě,“ vysvětluje ředitelka Krajské správy Českého statistického úřadu ve Zlíně Hana Hruboňová. Zdůraznila přitom, že aktivní účast občanů a jejich ochota spolupracovat je pro statistiky klíčová. „Umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností, které nelze zjistit žádným jiným způsobem,“ vysvětlila ředitelka.

Terénní pracovníci se musí prokázat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování zjištěných údajů je zaručena jejich anonymita. „Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů a jedná v souladu s ním,“ ujišťuje Hruboňová. „Všichni pracovníci našeho úřadu jsou navíc podle zákona o státní statistické službě vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.“

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru