Česky

Česky

English

menu
zavřít

Vodárenství: co řekla městu právní analýza. A co policisté? AKTUALIZOVÁNO

11. 5. 2017

Aktuality

11

Zlín – Usnesení vrchního soudu v Olomouci nedává jasný a jednoduše proveditelný mandát k tomu, aby město Zlín samo či ve spolupráci s ostatními akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Zlín (VaK) zahájilo kroky směrem k ukončení provozního modelu. Tak zní...

Ilustrační foto

Zlín – Usnesení vrchního soudu v Olomouci nedává jasný a jednoduše proveditelný mandát k tomu, aby město Zlín samo či ve spolupráci s ostatními akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Zlín (VaK) zahájilo kroky směrem k ukončení provozního modelu. Tak zní jeden z nejdůležitějších závěrů právní analýzy, kterou si nechalo město Zlín zpracovat od renomované pražské advokátní kanceláře MT Legal. Píše se v ní například také to, že realizace zpětného převzetí části podniku primárně záleží na pravomocném skončení řízení o určení neplatnosti smluv, následně pak na pravomocném skončení řízení o vydání části podniku a vydání bezdůvodného obohacení.

Právní analýza doporučuje městu Zlínu apelovat prostřednictvím svého zástupce v představenstvu VaK na to, aby tato společnost vyzvala Moravskou vodárenskou (MOVO) k vydání prodané části podniku. „K dobrovolnému vrácení prodané části podniku jsme již Moravskou vodárenskou vyzvali, jak město, tak VaK. Jsme rádi, že správnost našeho rozhodnutí nyní potvrdila i tato analýza,“ konstatoval primátor Miroslav Adámek.

MOVO na výzvu města Zlína i VaK zareagovala vždy tak, že dobrovolně nic vracet nebude a své rozhodnutí opřela o dosud platné smlouvy. Více na http://www.zlin.eu/magazin-zlin-duben-voda-klesne-cena-jak-je-to-s-neprimerenymi-zisky--aktuality-3550.html.

I ze závěrů analýzy advokátní kanceláře MT Legal jasně vyplývá, že případné převzetí prodané části VaK záleží na skončení řízení o neplatnosti smluv. To již brzy začne u okresního soudu ve Zlíně. „Pokud nás tedy někteří další akcionáři či část veřejnosti, se kterou je evidentně manipulováno, teď vyzývají k přebírání podniku, vyzývají nás k protiprávnímu jednání. Zůstává také otázkou, proč - když se podle nich prodaná část podniku má převzít - to nezkusí provést sami, proč se stále schovávají za záda města Zlína,“ uvedl Miroslav Adámek. S celou analýzou od advokátní kanceláře MT Legal se lze seznámit na webu města, odkaz: http://www.zlin.eu/ostatni-oznameni-cl-1512.html.

Za současné situace, do rozhodnutí soudů o platnosti či neplatnosti smluv, je podle zlínské radnice nejlepší pracovat na vylepšování podmínek současného provozního modelu. A to se daří. Po „zmrazení“ cen vody před několika lety se aktuálně podařilo vyjednat snížení. Více na http://www.zlin.eu/cena-vody-klesne-o-korunu-na-kazdy-kubik-aktuality-3621.html.

Situací ve VaK, zejména tzv. provozním modelem, se zabývala také Policie ČR a to na základě cca 12 trestních oznámení. Specializovaný policejní orgán zaměřený na vyšetřování hospodářských deliktů došel v minulých dnech k závěru, že nedošlo ke spáchání žádného trestného činu a případ proto odložil. Ve zdůvodnění mimo jiné uvádí, že tzv. provozní model využívá více než 60 procent obcí s počtem obyvatel nad pět tisíc a je nejrozšířenějším modelem provozování v ČR. VaK je podle policistů zcela standardní společností, která v posledních letech obnovila z více než 30 procent vodárenskou infrastrukturu ve svém vlastnictví. Zisky Moravské vodárenské označili ve svém usnesení za přiměřené.

Kolem vodárenství je stále celá řada dotazů. Město Zlín nabízí odpovědi:

Ovládá město Zlín společnost Vak Zlín?

Neovládá. Je držitelem 47 procent akcií, což z něj činí největšího akcionáře. Pokud by však na valných hromadách VaK všichni ostatní akcionáři hlasovali proti záměru města Zlína, tak město Zlín svůj záměr neprosadí. V průměru na valných hromadách VaK hlasuje 80 procent akcionářů jednotně.

Může se voda tzv. vrátit městům a obcím?

Může. Ale pouze v případě, že soudy rozhodnou o neplatnosti smluv, na základě kterých má MOVO pronajatou část VaK Zlín, jde o infrastrukturu, tedy například trubky a čističky. Tento pronájem má trvat do roku 2034. O platnosti či neplatnosti smluv začne rozhodovat Okresní soud ve Zlíně. Dá se přepokládat, že soudní řízení na různých stupních potrvá řadu let. Město Zlín proto nyní upřednostňuje jednání o vylepšování podmínek tzv. provozního modelu, na jehož základě vodárenství na Zlínsku funguje.

Může město Zlín převzít zpět část podniku, kterou VaK v roce 2004 prodal Moravské vodárenské (MOVO)?

Nemůže a to zejména ze dvou důvodů. Za prvé jde o majetek Vak, který si případně musí tato společnost převzít sama. Akcionáři nic takového udělat nemohou, mohou pouze apelovat na vedení VaK, aby tak konalo, či případně vyzvat MOVO, aby VaK jeho majetek vrátila. To už město Zlín udělalo. Druhým důvodem je fakt, že MOVO má k části podniku smlouvy. Dokud soud nerozhodne o jejich platnosti či neplatnosti, MOVO nemá žádný důvod pronajatou část podniku VaK vracet.

Je město Zlín účastníkem některého ze soudních sporů kolem VaK?

Není. Město Zlín v této situaci upřednostňuje jednání o vylepšování podmínek tzv. provozního modelu. Potvrzuje se totiž, že soudy rozhodují a budou rozhodovat v horizontu roků. Kolem VaK je v současnosti 13 soudních sporů a situace je značně nepřehledná.

Je město Zlín v hledání řešení komplikované situace ve vodárenství nečinné, jak opakovaně tvrdí někteří minoritní akcionáři?

Město Zlín hledá velmi aktivně možnosti, jak komplikovanou situaci ve vodárenství řešit ve prospěch veřejnosti. Podařilo se mimo jiné třeba zastavit prudký růst ceny vody, Zlín se tak propadl v žebříčku měst podle drahé vody z 2. do čtvrté desítky pořadí. Nově se podařilo vyjednat snížení ceny vody a navýšení investic do modernizace infrastruktury.

Podalo někdy město Zlín nebo některý z jeho představitelů dovolání nebo odvolání proti některému z rozhodnutí soudů?

Nikdy – a platí to jak v případě města, tak i jeho představitelů. Město Zlín není účastníkem žádného ze soudních sporů, které se týkají společnosti VaK Zlín.

Jak město Zlín reagovalo na otevřené dopisy, které jeho zastupitelům zasílají ve věci vodárenství občané?

Tak jako na jiné, vždy odpovídá. Protože je dopisů hodně, rozhodli se koaliční zastupitelé pro jednotnou odpověď, která je vyvěšena na úřední desce města na odkazu: http://www.zlin.eu/uredni_deska/6434/1_dnpds-nb%C4%8Dan%C5%AFm.pdf

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru