menu
zavřít

Volby do zastupitelstva města Zlína

23. 9. 2022

Aktuality

425

Zlín - Na území statutárního města Zlína se ve dnech 23. a 24. září 2022 uskuteční volby do Zastupitelstva města Zlína. Volební místnosti se otevřou v pátek 23. září od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin.

Volební místnosti

Volební místnosti jsou zpravidla totožné s volebními místnostmi jako při volbách v říjnu 2021. Mění se umístění volební místnosti č. 3, nově je umístěna v ZŠ Zlín, Kvítková 4338. Voliči byli informováni v Oznámení o době a místě konání voleb na úřední desce Magistrátu města Zlína a na výlepových plochách.

Volič

Voličem pro volby do zastupitelstva města je občan města Zlína za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v tomto městě přihlášen k trvalému pobytu. Voličem je i občan jiného státu Evropské unie, který má trvalý pobyt ve městě a je zapsán v dodatku seznamu voličů.

Volič ve volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, cizinec průkazem o povolení k pobytu, jinak mu nebude hlasování umožněno.

Pokud volič nemá platný občanský průkaz nebo mu končí platnost před termínem voleb, ztratí ho nebo mu je odcizen, může k hlasování využít platný cestovní pas. Nemá-li ho, pak má možnost požádat o vydání občanského průkazu  ve zrychleném režimu do 5 pracovních dnů. Správní poplatek je 500 Kč, žádost je třeba podat nejpozději 16. září 2022. U vyřízení občanského průkazu do 24 hodin pracovního dne je převzetí možné pouze v Praze na pracovišti Ministerstva vnitra ČR. Byla zrušena možnost vydat OP bez strojově čitelných údajů pro účely výkonu volebního práva s dobou platnosti 30 dnů na počkání.  Ve dnech voleb (během doby hlasování) bude na pracovišti občanských průkazů ve Zlíně, Prštném, L. Váchy 602, možnost převzít již vyhotovený občanský průkaz nebo cestovní pas pro voliče, kteří o vyřízení dokladu požádali dříve. Bližší informace je možné získat na telefonním čísle 577 630 616.

Voličské průkazy

Při volbách do zastupitelstva města může volič volit jen ve volebním okrsku, kde je zapsán v seznamu voličů podle místa trvalého pobytu. Voličské průkazy se v tomto případě nevydávají.

Hlasovací lístky

Na hlasovacím lístku je v rámečcích uvedeno 9 názvů volebních stran, které byly zaregistrovány pro volby do Zastupitelstva města Zlína. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou. Voliči obdrželi nejpozději tři dnů přede dnem voleb hlasovací lístky spolu s informací o způsobu hlasování, tj. do 20. září 2022. Voliči, kteří v době roznášení hlasovacích lístků nebyli k dosažení, nemají dostupnou nebo dostatečně označenou poštovní schránku, takže jim nemohli být předány hlasovací lístky, mohou o ně požádat okrskovou volební komisi ve volební místnosti.

Bližší informace k volbám naleznete na www.zlin.eu/volby. Průběžné výsledky po uzavření volebních místností zveřejňuje Český statistický úřad na svých stránkách www.volby.cz.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru