Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zastupitelé schválili vyhlášku o poplatku za odpad

8. 12. 2022

Aktuality

1112

Zlín – Zastupitelstvo města Zlína schválilo novelizaci vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Vyhláška zejména určuje předmět poplatku, vymezuje jeho poplatníka, sazbu poplatku, úlevy a osvobození, a povinnosti spojené se správou a evidencí poplatku.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023 a obsahuje několik změn. Mění se sazbu poplatku, a to ze stávajících 600 Kč na poplatníka a poplatkové období (kalendářní rok) nově na 900 Kč.

Důvodem navýšení poplatku je nárůst nákladů na provoz systému odpadového hospodářství. Za uzavřený rok 2021 činily tyto náklady ve Zlíně celkem 78 mil. Kč, což při celkovém počtu 78 293 poplatníků (údaj k 31. 12. 2021) odpovídá částce 996 Kč za poplatníka.

„Stávající sazba poplatku ve výši 600 Kč za poplatníka za rok zdaleka nepokrývá náklady, které si provoz systému odpadového hospodářství ve Zlíně vyžádá, a které dotuje město ze svého rozpočtu. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni, od nového ruku přistoupit k navýšení poplatku. I nová sazba je však pouze příspěvkem na skutečné náklady na provoz, a náklady nepokryje,“ uvedl tiskový mluvčí magistrátu města Zlína, Tomáš Melzer a doplnil:

„Zvýšení sazby poplatku v řádu stokorun ročně by nemělo mít na běžné poplatníky zásadnější dopady, neboť v přepočtu na výslednou celkovou sazbu poplatku se jedná o částku cca 2,50 korun za den, respektive 75 korun za měsíc.“

Systém osvobození od poplatku zůstává v nezměněné podobě zachován. Od poplatku je tak zcela osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která je:

Systém dílčích úlev od poplatku zůstává principiálně rovněž zachován, mění se pouze jeho výše.

Dále se dosavadní jednotná úleva ve výši 40 % sazby poplatku, v rámci spravedlivějšího zohlednění okolností nově rozděluje na 2 kategorie s odlišnými sazbami úlev z poplatku, vyjádřenými pro snadnější orientaci v absolutních částkách 400 a 300 Kč/rok.

Úlevu na poplatku ve výši 400 Kč/rok bude mít osoba, která:

Vyšší úleva na poplatku u těchto osob, která je procenty vyjádřena dokonce vyšší než původních 40%, zohledňuje jejich zpravidla těžší sociální situaci, závislost na jiných osobách, vyšší výdaje, či nižší resp. žádné příjmy.

Úlevu na poplatku ve výši 300 Kč/rok bude mít osoba, která:

Nižší úleva na poplatku u těchto osob zohledňuje skutečnost, že se jedná buď o osoby s pravidelným důchodem, který je v návaznosti na inflaci valorizován, osoby, kde se úleva nezakládá na jejich sociální situaci, ale jen na ztížené dostupnosti jejich nemovitostí pro svoz odpadu, či zletilé studenty, kteří již mají možnost si přivydělávat.

Znění vyhlášky je trvale zveřejněno na stránkách www.zlin.eu – v sekci „Jsem občan“ – „Obecně závazné vyhlášky a nařízení“ – „Úplná znění nejdůležitějších vyhlášek a nařízení“.

 

 

 

 

 

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru