Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zlínský kraj vyhlásil další kolo kotlíkových dotací

9. 10. 2017

Aktuality

117

Zlín - Zlínský kraj vyhlásil druhé kolo tzv. kotlíkových dotací. Pro žadatele je připraveno celkem 155,340 milionu korun. Samotný příjem žádostí bude probíhat pouze elektronicky...

p1015542.jpg

Zlín - Zlínský kraj vyhlásil druhé kolo tzv. kotlíkových dotací. Pro žadatele je připraveno celkem 155,340 milionu korun. Samotný příjem žádostí bude probíhat výhradně elektronicky od 25. 10. 2017 od 8:00 hod do 27. 10. 2017 do 13:00 hod. Výzva, formulář žádosti i další důležité informace jsou zveřejněny na úřední desce i na internetových stránkách Zlínského kraje v sekci „Kotlíkové dotace“: www.kr-zlinsky.cz/kotliky. Po odeslání elektronického formuláře pak bude mít žadatel dalších deset dnů na to, aby na úřad žádost včetně příloh dodal v papírové podobě.

O poskytnutí, či neposkytnutí podpory rozhodnou rada a zastupitelstvo kraje v lednu nebo únoru příštího roku.

Kotlíkové dotace jsou určeny fyzickým osobám, vlastníkům rodinných domů na území Zlínského kraje, kteří využívají jako zdroj tepla kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 (podle normy ČSN EN 303-5). To znamená, že vyměnit bude možno pouze kotel s třídou 2, 1 nebo ten, u kterého třída není určena. Starý kotel bude moci být vyměněn za automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný), kotel pouze na biomasu (s ručním i automatickým přikládáním), plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo.

Předmětem podpory bude výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za:

Nově instalovaný zdroj tepla bude muset splňovat požadavky na ekodesign dle nařízení Komise EU. To znamená, že bude muset být uveden v seznamu povolených zařízení, který spravuje Ministerstvo životního prostředí.

Oproti prvnímu kolu nebude možno s využitím dotace pořídit kotel výhradně na uhlí a kombinované kotle na uhlí a biomasu s ručním přikládáním. Došlo také ke snížení maximální výše dotace u některých podporovaných zdrojů tepla (u kotlů na biomasu s ručním přikládáním, plynových a kombinovaných kotlů). Na druhou stranu odpadla nutnost provést společně s výměnou zdroje tepla také opatření ke snížení energetické náročnosti podpořeného rodinného domu (tzv. mikroenergetické opatření) a doložit potvrzení od energetického specialisty o vhodnosti zvoleného opatření.

Dotace se navíc zvýší o bonifikaci 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla označena jako prioritní území – nyní jde již o 262 obcí Zlínského kraje z celkových 307 (seznam obcí spadajících pod prioritní území je uveden ve Výzvě).

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru