Česky

Česky

English

menu
zavřít

Povinně zveřejňované informace

Organizační struktura

Zastupitelstvo města Zlína a jeho výbory

 • ZMZ je nejvyšším orgánem samosprávy města
 • je mu vyhrazeno schvalovat program rozvoje města rozpočet města, rozpočtová opatření
 • vydává obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti
 • je oprávněno udělovat čestné občanství města a ceny města Zlína
 • ZMZ se schází podle potřeby, nejpozději 1 x za 3 měsíce
 • ZMZ má 41 členů
 • zasedání ZMZ jsou ze zákona veřejná, jednání se řídí jednacím řádem, řídí jej primátor.

Rada města Zlína a její komise

 • RMZ je výkonným orgánem statutárního města Zlína v oblasti samostatné působnost a za její výkon odpovídá zastupitelstvo města Zlína
 • RMZ má 11 členů - je tvořena primátorem, jeho náměstky a dalšími členy RMZ
 • je oprávněna vydávat nařízení města ve věcech přenesené působnosti
 • zabezpečuje hospodaření města podle schválení rozpočtu.
 • podle potřeby zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise a kontroluje jejich činnost v oblasti samostatné působnosti
 • schvaluje organizační řád Magistrátu města Zlína
 • jmenuje a odvolává vedoucí odborů
 • RMZ se schází podle potřeby, zpravidla 2 x do měsíce
 • její jednání jsou ze zákona o obcích neveřejná

Primátor

 • Primátor města Zlína zastupuje město navenek a koordinuje činnost v zásadních otázkách samosprávy.
 • organizuje vzájemné zahraniční styky, zajišťuje společenskou, politickou a oficiální reprezentaci města, jedná se zahraničními návštěvami
 • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a schůze rady. Ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města.
 • je volen a odvoláván zastupitelstvem města
 • je v čele magistrátu, odpovídá za jeho činnost
 • je přímo nadřízen tajemníkovi magistrátu města
 • ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města
 • ostatní práva, povinnosti a odpovědnost primátora jsou vymezeny zákonem o obcích a usneseními zastupitelstva a rady města

Náměstci primátora

 • zastupují primátora
 • zabezpečují konkrétní úkoly v samostatné působnosti
 • spolu s primátorem podepisují právní předpisy obce, usnesení ZMZ a RMZ

Tajemník

 • Tajemník je odpovědný primátorovi za plnění svěřených úkolů v přenesené i samostatné působnosti.
 • řídí, koordinuje a kontroluje činnost jednotlivých odborů apod.

Dokumenty ke stažení ze složky Organizační struktura

Organizační struktura podle oddělení

0.38MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru