Česky

Česky

English

menu
zavřít

Rada města Zlína snížila počet komisí

23. 11. 2022

Aktuality

350

Zlín – Ve volebním období 2022–2026 bude při Radě města Zlína pracovat osm komisí. Je to o pět komisí méně, než doposud.

„Na základě vyhodnocení předchozího volebního období jsme snížili počet komisí a také počet jejich členů. Některé komise jsou tak nově sloučené, jiné zrušeny bez náhrady. Navíc komise zcela přebírají agendu správních rad fondů, které budou po uskutečnění potřebných administrativních kroků zrušeny. Díky těmto krokům dojde nejen k zefektivnění práce, ale také k nezanedbatelné úspoře asi 30 tisíc korun měsíčně,“ uvedl primátor města Zlína Jiří Korec.

Rada města Zlína o zřízení komisí rozhodla na svém jednání 14. 11. 2022. V novém volebním období budou pracovat pouze 9členné komise, výjimkou je Komise výstavby a územního rozvoje, která byla zřízena o 13 členech. Komise zřízené Radou města Zlína pro rok 2022–2026 jsou:

- Komise bytového hospodářství,

- Komise kulturní a památkové péče,

- Komise majetková,

- Komise sociální, zdraví a pro zdravotně postižené,

- Komise tělovýchovy, mládeže a sportu,

- Komise výstavby a územního rozvoje,

- Komise vzdělání, výchovy a mezinárodních styků,

- Komise životního prostředí a odpadového hospodářství.

Komise jsou zřizovány jako iniciativní a poradní orgány Rady města Zlína na základě jejího usnesení, v souladu s § 122 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a to vždy na příslušné volební období. Komise jsou ze své činnosti odpovědny RMZ, která projednává jejich stanoviska a náměty a vyvozuje závěry z navrhovaných opatření. Ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku jsou podřízeny primátorovi.

Jmenovité složení včetně předsedů komisí je zveřejněno ZDE.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru