Česky

Česky

English

menu
zavřít

Veřejné vyhlášky orgánů veřejné správy

Doručování písemností veřejnou vyhláškou

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/489 ul. Osvobození a místní komunikace ul. Osvobození I., Osvobození II v obci Fryšták "Optická síť Fryšták, Horní Ves, Vítová"

22.07.2024 - 06.08.2024

Milan Cahel / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

142997-24-Fryšták, Osvobození.pdf

1.58MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace

22.07.2024 - 23.09.2024

Filip Hauerland / Odbor dopravy

výzva na úřední desku, Blažek, Zlámal, Křen, Janálová

Červenec 2024 Výzva k vyvěšení na úřední desku.pdf

0.66MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Oznámení zahájení společného řízení - st. p. 3747, parc. č. 3107/2, 3284/1, 3284/9, 3284/10,... v k.ú. Zlín; parc.č. 80, 81/2, 82/3, 87/2, 88/1, 127/1,... k.ú. Příluky u Zlína

19.07.2024 - 05.08.2024

Petr Vančík / Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín, rekonstrukce Havlíčkova a Peroutkova nábřeží" - SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 105, SO 106, SO 107, SO 108, SO 109, SO 110, SO 120, SO 130, SO 401, SO 411, SO 421, SO 501, SO 701, SO 702

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490 - ul. Dlouhá, Sokolská; místní komunikace - ul. Benešovo nábřeží, Fügnerovo nábřeží, Na Výsluní, Smetanova, Tyršovo nábřeží, Vývoz v obci Zlín

19.07.2024 - 05.08.2024

Dagmar Doleželová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

ul. Vývoz, Smetanova, Tyršovo nábř., Na Výsluní, konání mistr. utkání

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Lorencova (vč. komunikace pro pěší - chodníku) v obci Zlín

18.07.2024 - 02.08.2024

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

Příloha k Č.J. MMZL 151628_2024.pdf

2.45MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/49718 a III/49719 v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín na území obcí Velký Ořechov, Dobrkovice

18.07.2024 - 02.08.2024

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

Příloha k Č.J. MMZL 151002_2024.pdf

1.25MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

vyzvednutí písemnosti - příkaz

18.07.2024 - 03.08.2024

Martina Bezděková / Odd. dopravních přestupků a ŘP

Veřejná vyhláška.pdf

0.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

EG.D

18.07.2024 - 02.08.2024

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. U Zimního stadionu v obci Zlín "Zlín - dopravní značení - odstavná plocha ul. U Zimního stadionu"

17.07.2024 - 01.08.2024

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

Příloha k Č.J. MMZL 074066_2024.pdf

1.48MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

vyzvednutí písemnosti - příkaz

17.07.2024 - 02.08.2024

Martina Bezděková / Odd. dopravních přestupků a ŘP

Veřejná vyhláška.pdf

0.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

vyzvednutí písemnosti - příkaz

17.07.2024 - 02.08.2024

Martina Bezděková / Odd. dopravních přestupků a ŘP

Veřejná vyhláška.pdf

0.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/49 - Zlín, I/49 ul. Štefánikova, tř. T. Bati - pořádání cyklistického závodu CZECH TOUR 2024

17.07.2024 - 01.08.2024

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

situace Zlín_úplná_V6.pdf

13.41MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Křiby, parkovací plocha u čp. 4706 v obci Zlín

17.07.2024 - 01.08.2024

Alena Vašinová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

ž. o vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - ul. Křiby u čp. 4706, Zl

Krčka_situace_IP12_V10e_Krček.pdf

0.53MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Družstevní, na parkovací ploše u čp. 4505 v obci Zlín

17.07.2024 - 01.08.2024

Alena Vašinová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

VPM_ZTP, ZTP/P - ul. Družstevní čp. 4505, Zlín, Černý Jiří

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Přímá u křižovatky se sil. I/49 - tř. T. Bati v obci Zlín, Prštné

17.07.2024 - 01.08.2024

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

Příloha k Č.J. MMZL 140969_2024.pdf

1.47MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Nábřeží u křižovatky s ul. Přímá v obci Zlín, Prštné

17.07.2024 - 01.08.2024

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

Příloha k Č.J. MMZL 149355_2024.pdf

0.32MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. tř. T. Bati, parkovací plocha před čp. 1031 v obci Zlín

17.07.2024 - 01.08.2024

Alena Vašinová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

ž. o vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - tř. T. Bati čp. 1031, Zl

EG.D

17.07.2024 - 01.08.2024

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

EG.D

16.07.2024 - 31.07.2024

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Slovenská, Pod Školou (vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Zlín "Zlín, přechod pro chodce v ul. Slovenská"

16.07.2024 - 31.07.2024

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

Příloha k Č.J. MMZL 149712_2024.pdf

2.57MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - stezka pro chodce a cyklisty č. 471 podél řeky Dřevnice (parc. č. 1921/10 a 233/21 v k.ú. Malenovice u Zlína) v obci Zlín, Malenovice

16.07.2024 - 31.07.2024

Milan Cahel / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

141134-24-Malenovice.pdf

3.16MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490 - ul. Březnická, III/49016 - ul. Gahurova, III/49026 - ul. Hradská, Osvoboditelů; místní komunikace - ul. Hradská, nám. T. G. Masaryka, nám. Práce, Růmy v obci Zlín "CZECH TOUR 2024"

16.07.2024 - 31.07.2024

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

Příloha č.1 k Č.J. MMZL 148962_2024.pdf

18.15MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č.2 k Č.J. MMZL 148962_2024.pdf

0.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Náves a Kútiky v obci Zlín, Prštné "Slavnosti piva"

15.07.2024 - 30.07.2024

Dagmar Doleželová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Slavnosti piva" Prštné - Náves

Příloha č. 1 k č.j. MMZL 148078-2024.pdf

1.52MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č. 2 k č.j. MMZL 148078-2024.pdf

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Oznámení zahájení územního řízení "SEK - Propoj Lukovské - POP Fryšták"

12.07.2024 - 29.07.2024

Lucie Žáčková / Odbor stavebních a dopravních řízení I

SEK - Propoj Lukovské - POP Fryšták

Krajský soud v Brně, vyrozumění, výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení

12.07.2024 - 12.08.2024

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Rozhodnutí prodloužení platnosti "Štípa, propojovací vedení VN 731" Zlín, Štípa

11.07.2024 - 26.07.2024

Bohdana Žákovská / Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Štípa, propojovací vedení VN 731"

Krajský soud v Brně - Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení

11.07.2024 - 12.08.2024

Marta Řepová / Středisko územního plánování

Oznámení zahájení územního řízení "SEK . optická síť Vylanta" k.ú. Dolní Ves

11.07.2024 - 26.07.2024

Lucie Žáčková / Odbor stavebních a dopravních řízení I

SEK - optická síť Vylanta

Oznámení zahájení územního řízení "SEK - optická síť Lukovské - Suché - Žabárna" k.ú. Dolní Ves

11.07.2024 - 26.07.2024

Lucie Žáčková / Odbor stavebních a dopravních řízení I

SEK - optická síť Lukovské - Suché - Žabárna

Územní rozhodnutí "NPO 2022 VHCN pro oblast 28 Holešov-Valašské Klobouky-Veselí nad Moravou, Ostrata, FTTx_M_NGA_V_NIO28_Ostrata_OSZL11_OK, 11010-108725" Ostrata

11.07.2024 - 26.07.2024

Michaela Přívarová / Odbor stavebních a dopravních řízení I

"NPO 2022 VHCN pro oblast 28 Holešov-Valašské Klobouky-Veselí nad MOravou, Ostrata, FTTx_M_NGA_V_NIO28_Ostrata_OSZL11_OK, 11010-108725"

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a změně stavby před dokončením - st. p. 4625, parc. č. 979/5, 980/227, 981/23, 982/8, 4098, 4099/12 v k.ú. Zlín "Stavební úpravy komunikace a parkoviště, ul. Antonínova, Zlín"

11.07.2024 - 26.07.2024

Dagmar Belhová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

Prodloužení platnosti SP a ZSPD "Stavební úpravy komunikace a parkoviště, ulice Antonínova Zlín, p.č. 982/2, 4098, 980/227"

Usnesení přerušení řízení o odstranění stavby "vodovodní přípojka" Lukov, Pod Skalami č.e. 160

11.07.2024 - 26.07.2024

Michaela Přívarová / Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Vodovodní přípojka"

Statutární město Olomouc, výzva k odstranění vozidla - Angelika Biháriová

10.07.2024 - 25.07.2024

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Priloha_-_Oznameni_o_odtahu_a_uskladneni_vozidla.pdf

0.49MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - stezka pro chodce a cyklisty č. 471 podél řeky Dřevnice a veřejně přístupná účelová komunikace mezi uvedenou stezkou a místní komunikací ul. Bezručova v obci Zlín, Malenovice

10.07.2024 - 25.07.2024

Milan Cahel / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

131739-24-Malenovice.pdf

1.77MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - Závěr zjišťovacího řízení koncepce „Aktualizace plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“

10.07.2024 - 25.07.2024

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Závěr ZŘ ke koncepci ZLK024K.pdf

0.31MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

vyzvednutí písemnosti

10.07.2024 - 26.07.2024

Martina Bezděková / Odd. dopravních přestupků a ŘP

Veřejná vyhláška.pdf

0.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

vyzvednutí písemnosti - příkaz

10.07.2024 - 26.07.2024

Martina Bezděková / Odd. dopravních přestupků a ŘP

Veřejná vyhláška.pdf

0.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

EG.D

10.07.2024 - 25.07.2024

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

EG.D

09.07.2024 - 23.07.2024

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

EG.D

08.07.2024 - 23.07.2024

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Kanalizační řád Ostrata - rozhodnutí

08.07.2024 - 23.07.2024

Milena Poláková / Odbor životního prostředí a zemědělství

kanalizační řád Ostrata

Kanalizační řád obce Ostrata - bezodkladné rozhodnutí 27.6.2024.pdf

0.35MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kanalizační řád Racková - rozhodnutí

08.07.2024 - 23.07.2024

Milena Poláková / Odbor životního prostředí a zemědělství

Kanalizační řád obce Racková - bezodkladné rozhodnutí 27.6.2024.pdf

0.35MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/489; bezejmenné veřejně přístupné účelové komunikace na území obcí Kašava a Držková "Obnova povrchů silnic II. a III. tříd ve Zlínském kraji: Sil. II/489 Kašava - Držková"

08.07.2024 - 23.07.2024

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

Příloha k Č.J. MMZL 141800_2024.pdf

2.62MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Zahradnická u čp. 933 v obci Zlín

08.07.2024 - 23.07.2024

Alena Vašinová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

ž. o vyhr. park. místo ZTP, ZTP/P - ul. Zahradnická u čp. 93

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Havlíčkovo nábřeží u čp. 3114 a 2567 (vč. komunikace ve vnitrobloku budov 4. ZŠ, komunikace pro pěší - chodníku a stezky pro chodce a cyklisty) v obci Zlín

08.07.2024 - 23.07.2024

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

Příloha k Č.J. MMZL 141276_2024.pdf

3.55MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace pro pěší - ul. Luční v obci Zlín

08.07.2024 - 23.07.2024

Milan Cahel / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

138003-24-Luční.pdf

0.57MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

21. výzva nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů - Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu II

01.07.2024 - 01.08.2024

Dagmar Zavadilová / Oddělení koordinace projektů

Výzva č. 21 Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu II.pdf

0.87MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

27. výzva k předkládání projektových záměrů pro naplnění programového rámce OP ŽP - Zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie II

01.07.2024 - 01.08.2024

Dagmar Zavadilová / Oddělení koordinace projektů

Výzva č. 27 Zvyšování využití obnov.zdrojů energie II.pdf

1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

26. výzva k předkládání projektových záměrů pro naplnění programového rámce OP ŽP - Snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury II

01.07.2024 - 01.08.2024

Dagmar Zavadilová / Oddělení koordinace projektů

Výzva č. 26 Snižování en.náročnosti veř.budov a veř.infrastr. II.pdf

1.01MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Veřejná vyhláška - Řízení o návrhu Územního plánu Provodov s prvky regulačního plánu

28.06.2024 - 03.10.2024

Daniela Pešatová / Středisko územního plánování

Veřejná vyhláška - Řízení o návrhu Územního plánu Provodov s prvky regulačního plánu .pdf

0.31MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

1. Návrh Opatření obecné povahy - Územní plán Provodov s prvky regulačního plánu.pdf

1.29MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

5. AII.3_Vykres_VPS, VPO.pdf

0.67MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

6. text_oduvodneni.pdf

5.26MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

7. BII.1_Sirsi_vztahy.pdf

1.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

8. BII.2_Koordinacni_vykres.pdf

3.63MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

9. BII.3_Vykres_zaboru_ZPF.pdf

1.88MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

3. AII.1_Vykres_zakl_cleneni.pdf

0.73MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

4. AII.2_Hl_vykres.pdf

1.93MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Přerušení dodávky vody Zlín Lesní čtvrť I - II, Příkrá, Prostřední

27.06.2024 - 01.08.2024

Gabriela Křiváková / Odbor kanceláře primátora

Zlín-Lesní čtvrťIIIII.pdf

0.64MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kašava v uplynulém období 2017 - 2024

27.06.2024 - 30.07.2024

Daniela Pešatová / Středisko územního plánování

v uplynulém období 2017 - 2024

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kašava.pdf

0.37MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kašava v uplynulém období 2017 - 2024.pdf

2.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace

25.06.2024 - 26.08.2024

Renata Matuškovičová / Odbor dopravy

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace.pdf

0.65MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - doručení návrhu aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a Vyhodnocení vlivů aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje na udržitelný rozvoj území a oznámení konání veřejného projednání

20.06.2024 - 30.07.2024

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

A3 ZÚR ZK - veřejné jednání - veřejná vyhláška.pdf

0.2MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Krajský pozemkový úřad Zlín, "Informace o zájmu SPÚ odkoupit pozemky v k. ú. Kostelec u Zlína z důvodu rozšíření rezervy SPÚ"

31.05.2024 - 02.12.2024

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Statutarni_mesto_Zlin_-_k.u._Kostelec_u_Zlina_2024.pdf

0.22MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace

20.05.2024 - 22.07.2024

Filip Hauerland / Odbor dopravy

Na úřední desku

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace.pdf

0.64MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad Zlín, oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú. Louky nad Dřevnicí

01.11.2023 - 30.11.2024

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

SKM_405223110107320.pdf

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

106114152010_705_RO12023_revize21a.pdf

1.16MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad Zlín, oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú. Zlín

01.11.2023 - 30.06.2029

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

SKM_405223110107400.pdf

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

106118550010_705_RO22023_revize21a.pdf

1.16MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru