Česky

Česky

English

menu
zavřít

Veřejné vyhlášky orgánů veřejné správy

Doručování písemností veřejnou vyhláškou

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Lukov

02.10.2023 - 02.11.2023

Lenka Kocourková / Středisko územního plánování

v uplynulém období 01/2016 - 06/2023

Návrh Zprávy o uplatňování k projednání Lukov.pdf

0.77MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Lukov.pdf

0.27MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - sil. č. II/490 a č. III/4972 v obci Bohuslavice u Zlína

29.09.2023 - 16.10.2023

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

Příloha k Č.J. MMZL 194401_2023.pdf

2.75MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

12. výzva nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně, realizace protipovodňových opatření a opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody

27.09.2023 - 27.10.2023

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

Výzva č. 12 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně.pdf

0.81MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

EG.D

27.09.2023 - 12.10.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

EG.D

27.09.2023 - 13.10.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

10. výzva nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů Snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

27.09.2023 - 27.10.2023

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

Výzva č. 10 Snižování energetické náročnosti.pdf

0.76MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

11. výzva nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů Zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie

27.09.2023 - 27.10.2023

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

Výzva č. 11 Zvyšování využití obnovitelných zdrojů.pdf

0.78MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Revize výzvy nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů č. 2 Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí I

27.09.2023 - 11.10.2023

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

Revize Výzvy č. 2 Zelená infrastruktura I.pdf

0.88MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

13. výzva nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních a vegetačních prvků a struktur

27.09.2023 - 27.10.2023

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

Výzva č. 13 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních a vegetačních prvků a struktur.pdf

0.75MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

14. výzva nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů Budování a rozvoj infrastruktury pro VaI, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru I

27.09.2023 - 27.10.2023

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

Výzva č. 14 Budování a rozvoj infrastruktury pro VaI, testování a ověřování I.pdf

0.76MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Kvítková, parkovací plocha před čp. 4191 v obci Zlín

27.09.2023 - 12.10.2023

Nikola Novosadová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

VPM_ ZTP, ZTP/P - ul. Kvítková před čp. 41

Boček_ZTP_situace.pdf

0.24MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - dočasný zákaz stání na pozemní komunikaci - stání silničních vozidel na pozemních komunikacích na místních komunikacích v obci Zlín "Blokové čištění v říjnu 2023"

27.09.2023 - 12.10.2023

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

Příloha k Č.J. MMZL 193604_2023.pdf

3.37MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Na Pavelce v obci Zlín, Velíková

27.09.2023 - 12.10.2023

Milan Cahel / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

174598-23 Velíková.pdf

2.01MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Santražiny u budovy Městské policie Zlín, čp. 3312 v obci Zlín

26.09.2023 - 11.10.2023

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

Příloha č.1 k Č.J. MMZL 192591_2023.pdf

1.56MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č.2 k Č.J. MMZL 192591_2023.pdf

0.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Česká, parkovací plocha u čp. 4754 v obci Zlín

26.09.2023 - 11.10.2023

Nikola Novosadová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

VPM-ZTP_ul. ČEská_Pšejová

Pšejová_ZTP_situace.pdf

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. SNP, parkovací plocha u čp. 4746 v obci Zlín

26.09.2023 - 11.10.2023

Nikola Novosadová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

VPM-ul. SNP_Dostálová

Dostálová_ZTP_situace.pdf

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Oznámení o zahájení správního řízení a seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí o změně třídy místních komunikací ul. Vysoká, U Zimního stadionu, Pod Rozhlednou, Na Vyhlídce, Na Včelíně, Lipová, Krátká, Kotěrova, A. Randýskové, ... v k.ú. Zlín

25.09.2023 - 10.10.2023

Dagmar Doleželová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

Přeřazení místních komunikací z třídy a), b), d) do třídy c)

087219_MK k přeřazení.pdf

0.26MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

U Zimniho stadionu.pdf

3.91MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Pod Rozhlednou 114c.pdf

6.64MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Pod Rozhlednou 115c.pdf

4.56MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Pod Rozhlednou 415c.pdf

4.36MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Na Vyhlídce 328c.pdf

3.32MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Na Vyhlídce 618c.pdf

3.73MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhláška

25.09.2023 - 17.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Aukční vyhláška.pdf

0.98MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Podlesí III., parkovací plocha naproti čp. 4944 v obci Zlín

25.09.2023 - 10.10.2023

Nikola Novosadová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

VPM_ul. Podlesí III._Škrabala J.

Škrabala_ZTP_situace.pdf

0.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Divadelní u čp. 3242 v obci Zlín

25.09.2023 - 10.10.2023

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

Příloha č.1 k Č.J. MMZL 191117_2023.pdf

0.57MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č.2 k Č.J. MMZL 191117_2023.pdf

0.72MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Zborovská, na parkovací ploše před čp. 4137 v obci Zlín

25.09.2023 - 10.10.2023

Nikola Novosadová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

VPM_ul. Zborovská_Hrubošová

Hrubošová_ZTP_situace.pdf

0.47MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

EG.D

25.09.2023 - 10.10.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení zahájení územního řízení "Zlín - ul. Lesní, kabelové vedení NN 1030084121" k.ú. Zlín

25.09.2023 - 10.10.2023

Vladana Uvízlová / Odbor stavebních a dopravních řízení I

ž. o rozhodnutí vedení NN p.č. 732/62,21,72 Zlín ul. Lesní

C.3_koordinace.dgn.pdf

0.52MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Oznámení o zahájení správního řízení a seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí o změně třídy MK Čepkovská, Tyršovo nábř., Dukelská, Filmová, Fügnerovo nábř., Hlavníčkovo nábř., M. Knesla, Pod Stráněmi, Smetanova, Štefánikova v k.ú. Zlín

25.09.2023 - 10.10.2023

Dagmar Doleželová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

Přeřazení místních komunikací ve Zlíně z třídy a), b) do třídy c)

2023_094116_tabulka přeřazení MK z I. a II. třídy do III. třídy MK.pdf

0.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

fugnerovo_nabrezi.pdf

4.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

hlavnickovo_nabrezi.pdf

8.88MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP-stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Slunečná, na parkovací ploše naproti čp. 4558 v obci Zlín

25.09.2023 - 10.10.2023

Nikola Novosadová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

VPM - ul. Slunečná_ Mlýnek Z.

Mlýnek_ZUK_ZTP_situace.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Rozhodnutí dodatečné povolení "zahradní dům Lešenská, p.č. 345/3, 433" Zlín, Kostelec, Lešenská 318

25.09.2023 - 10.10.2023

Michaela Přívarová / Odbor stavebních a dopravních řízení I

"zahradní dům Lešenská, parc.č. 345/3, 433"

Oznámení zahájení územního řízení "výstavba ZTV v lokalitě Dolečky III ve Štípě, pro výstavbu RD na pozemcích p.č. 1444/187, 1444/165, 1444/102 vvše k.ú. Štípa"

25.09.2023 - 10.10.2023

Michaela Přívarová / Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Výstavba ZTV v lokalitě Dolečky III ve Štípě, pro výsravbu RD na pozemcích p.č. 1444/187, 1444/165, 1444/102,, vše v k.ú. Štípa"

Exekutorský úřad Brno - město, Dražební vyhláška - Karolína Miklová

25.09.2023 - 10.10.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. M. Alše, Jiráskova, K. Světlé, Svat. Čecha (včetně komunikace pro pěší - chodníků v dotčené lokalitě) v obci Zlín - "Oprava vodovodu - Podhoří, DN 600"

25.09.2023 - 10.10.2023

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

Příloha k Č.J. MMZL 191437_2023.pdf

2.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Oznámení o zahájení správního řízení a seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí o změně třídy místních komunikací ul. Polní, Nad Stráněmi, Dětská, Na Výsluní, Středová, Novopasecká, Na Kopci, U Trojáku v k.ú. Zlín

25.09.2023 - 10.10.2023

Dagmar Doleželová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

Žádost o přeřazení MK - Jižní Svahy, Zlín, SMZ - Raška

084166_Žádost o přeřazení Jižní Svahy.pdf

0.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Oznámení zahájení společného řízení - st. p. 1070, 1069, parc. č. 3500/9, 3500/8, 4083/9, 4083/7, 4083/6, ... v k.ú. Zlín

22.09.2023 - 09.10.2023

Petr Vančík / Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín, stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám", SO 101, SO 401, SO 402, SO 403, SO 404

EG.D

22.09.2023 - 09.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Rozhodnutí - společné povolení - "Rozhodnutí MK ulice Brigádnická, Malenovice - II. etapa" - k.ú. Malenovice u Zlína

22.09.2023 - 09.10.2023

Dagmar Belhová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

ž. o společné povolení - ul. Brigádnická p.č. 1987/5, ... Malenovice - "Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice -II. etapa"

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Zábrančí, na parkovací ploše před čp. 320 v obci Zlín, Louky

22.09.2023 - 09.10.2023

Nikola Novosadová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

VPM_ul.Zábrančí I._Sládečková

Sládečková_ZTP_situace.pdf

0.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Broučkova, parkovací plocha u čp. 5352 v obci Zlín

22.09.2023 - 09.10.2023

Nikola Novosadová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

VPM_ul.Broučkova_Herink

Herink_ZTP_situace.pdf

0.29MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace na území obcí Vlčková a Držková

22.09.2023 - 09.10.2023

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

Příloha k Č.J. MMZL 190191_2023.pdf

2.66MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na parc. č. 1990/8 k.ú. Zlín v obci Zlín "Zlín - I. segment, plocha pro zásobování"

22.09.2023 - 09.10.2023

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

Příloha k Č.J. MMZL 190520_2023.pdf

2.75MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

EG.D

21.09.2023 - 06.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Štefánikova, na parkovací ploše u čp. 3778 v obci Zlín

21.09.2023 - 06.10.2023

Nikola Novosadová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

žádost o ZUK_VPM-ZTP_ul. Osvoboditelů_Hošek

Hošek_ZTP_situace.pdf

0.39MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Prostřední, Pod Vodojemem, Štefánikova (vč. komunikace pro pěší - chodníků) v obci Zlín "Autobusová zastávka na ul. Štefánikova"

21.09.2023 - 06.10.2023

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

Příloha k Č.J. MMZL 189314_2023.pdf

0.74MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Na Honech II, na parkovací ploše u čp. 4915 v obci Zlín

21.09.2023 - 06.10.2023

Nikola Novosadová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

žádost o ZUK_VPM-ZTP_ul. Na Honech II._Kašpárková

Kašpárková_ZTP-situace.pdf

0.63MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP-stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Díly II, parkovací plocha u západní strany čp. 3693 v obci Zlín

21.09.2023 - 06.10.2023

Nikola Novosadová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

žádost o ZUK_VPM-ZTP_ul. Ševcovská_Prášilová

Prášilová_ZTP_situace.pdf

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP-stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Středová, na parkovací ploše u čp. 4606 v obci Zlín

21.09.2023 - 06.10.2023

Nikola Novosadová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

ž. o vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - ul. Větrná naproti čp. 4606, k.ú. Zlín, Jindráková

Indráková_ZTP_situace.pdf

0.21MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Na Honech III, na parkovací ploše u čp. 4932 v obci Zlín

20.09.2023 - 05.10.2023

Nikola Novosadová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

ž. o vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - ul. Na Honech III čp. 4932, Šproch Jakub

Šproch_ZUK_ZTP_situace.pdf

0.34MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Na Honech II, na parkovací ploše u čp. 4917 v obci Zlín

20.09.2023 - 05.10.2023

Nikola Novosadová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

ž. o vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - ul. Na Honech II čp. 4917, Osičková Ludmila

Osičková_ZUK-ZTP_situace.pdf

0.18MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/43829; bezejmenné místní komunikace (vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Sazovice

20.09.2023 - 05.10.2023

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

Příloha k Č.J. MMZL 188568_2023.pdf

0.96MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Kvítková v obci Zlín "Nástavba, přístavba a stavební úpravy čp. 704"

20.09.2023 - 05.10.2023

Milan Cahel / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

185261-23 Kvítková.pdf

1.23MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Oznámení zahájení společného řízení "rekonstrukce RD Provodov 146"

19.09.2023 - 04.10.2023

Ivana Hofmanová / Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Rekonstrukce rodinného domu "

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - zahájení přezkumného řízení - opatření obecné povahy, kterým Zastupitelstvo města Zlína usnesením č. 71/27Z/2022 ze dne 08.09.2022, vydalo Změnu č. 4A Územního plánu Zlína s nabytím účinnosti dne 29.09.2022

19.09.2023 - 04.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

verejna_vyhlaska_KUZL_81412.pdf

0.31MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

vyzvednutí písemnosti

19.09.2023 - 05.10.2023

Martina Bezděková / Odd. dopravních přestupků a ŘP

Veřejná vyhláška.pdf

0.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

vyzvednutí písemnosti

19.09.2023 - 05.10.2023

Martina Bezděková / Odd. dopravních přestupků a ŘP

Veřejná vyhláška-opatrovník.pdf

0.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

vyzvednutí písemnosti - příkaz

19.09.2023 - 05.10.2023

Martina Bezděková / Odd. dopravních přestupků a ŘP

Veřejná vyhláška.pdf

0.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

vyzvednutí písemnosti

19.09.2023 - 05.10.2023

Martina Bezděková / Odd. dopravních přestupků a ŘP

Veřejná vyhláška-opatrovník.pdf

0.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

EG.D

19.09.2023 - 04.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/49020, ul. Výpusta v obci Želechovice nad Dřevnicí - Rekonstrukce přípojky kanalizace v blízkosti objektu čp. 281

18.09.2023 - 03.10.2023

Milan Cahel / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

163652-23 Želechovice nD.pdf

0.59MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

EG.D

18.09.2023 - 03.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace (stezka pro chodce a cyklisty, chodníky), veřejně přístupná účelová komunikace (příjezdová komunikace k NC Čepkov) v obci Zlín .- "Oprava chodníku z Čepkova na ul. Nad Stráněmi - Zlín"

18.09.2023 - 03.10.2023

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

Příloha k Č.J. MMZL 180695_2023.pdf

2.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490 - ul. Dlouhá; místní komunikace - ul. Dlouhá, Kvítková (včetně komunikací pro pěší - chodníků) v obci Zlín - úprava schodiště u vstupu do objektu čp. 4311

18.09.2023 - 03.10.2023

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

Příloha k Č.J. MMZL 186571_2023.pdf

1.99MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP-stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Větrná, na parkovací ploše před domem čp. 4507 v obci Zlín

18.09.2023 - 03.10.2023

Nikola Novosadová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

VPM_ ZTP, ZTP/P - ul. Větrná 4607, Dvoulet

Dvouletý_ZUK-ZTP_situace.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/49A - zábor parkovacího stání pro umístění kontejneru (rozměry 2,2 x 4m) „Rekonstrukce restaurace Potrefená Husa“

18.09.2023 - 03.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

I 49 OOP Stanovení DZ PÚP Tř.Bati - Potrefená Husa.pdf

0.24MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Vydoz 18.9.2023 I-49 Zl.pdf

0.51MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP-stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Středová, na parkovací ploše před domem čp. 4594 v obci Zlín

18.09.2023 - 03.10.2023

Nikola Novosadová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

ž. o vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - ul. Středová 4594, Majer Jiří

Majer_ZUK-ZTP_situace.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Záhemení V; veřejně přístupná účelová komunikace na parc. č. 777/9, 777/8, 780/7 a 761/78 vše v k.jú. Louky n/D v obci Zlín, Louky

15.09.2023 - 02.10.2023

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

Příloha č.1 k Č.J. MMZL 184602_2023.pdf

0.43MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č.2 k Č.J. MMZL 184602_2023.pdf

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Podlesí V, na parkovací ploše před čp. 5506 v obci Zlín

15.09.2023 - 02.10.2023

Nikola Novosadová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

ž. o vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - ul. Podlesí V 5506, Calcev Valeri

Calcev_ZUK-ZTP-situace.pdf

0.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490 - ul. Březnická, III/49016 - ul. Gahurova; MK - ul. U Zimního stadionu, nám. Práce, Bří Sousedíků,...; veř. přístup. účel. komunikace - ul. Vavrečkova, Desátá, Dvacátá,... v obci Zlín

15.09.2023 - 02.10.2023

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

Příloha č.1 k Č.J. MMZL 183822_2023.pdf

5.36MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č.2 k Č.J. MMZL 183822_2023.pdf

0.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

EG.D

15.09.2023 - 02.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhláška

13.09.2023 - 05.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Aukční vyhláška.pdf

1.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Tečovice v uplynulém období 2/2017 - 9/2023

13.09.2023 - 16.10.2023

Jana Surovcová / Středisko územního plánování

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška.pdf

0.61MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

NAVRH_ZPRAVY_TECOVICE_2023.pdf

1.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Veřejná vyhláška - Opakované veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Ostrata

12.09.2023 - 02.11.2023

Jana Surovcová / Středisko územního plánování

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - Opakované veřejné projednání Změny č. 1 ÚP Ostrata.pdf

0.73MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OVP_OOP_návrh_Zm_1_OSTRATA.pdf

0.9MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

163_text_navrh_zmeny_c01.pdf

0.43MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

163_text_srovnavaci_zneni_zmeny_c01.pdf

0.61MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

I.B1_Základní členění území.pdf

0.74MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

I.B2_Hlavní výkres.pdf

0.79MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

I.B3_Veřejně prospěšné stavby.pdf

0.68MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

II.B1_Koordinační výkres.pdf

3.16MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

II.B2_Výkres širších vztahů.pdf

4.99MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

II.B3_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf

1.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

163_text_oduvodneni_zmeny_c01.pdf

0.92MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

I.1_Základní členění území_návrh ÚZ.pdf

0.64MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

I.2_Hlavní výkres_návrh ÚZ.pdf

0.91MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

I.3_Veřejně prospěšné stavby_návrh ÚZ.pdf

0.59MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/489 v obci Držková "Hošťálkovská 50"

04.09.2023 - 19.10.2023

Milan Cahel / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

163110-23 Držková.pdf

1.72MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva k vyzvednutí motorového vozidla a k úhradě nákladů spojených s odtažením a uskladněním vozidla

04.09.2023 - 05.12.2023

Renata Matuškovičová / Odbor dopravy

úřední deska

Výzva k vyzvednutí motorového vozidla a k úhradě nákladů spojených s odtažením a uskladněním vozidla.pdf

0.65MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace

04.09.2023 - 06.11.2023

Renata Matuškovičová / Odbor dopravy

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace.pdf

0.66MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zveřejnění návrhu Územního plánu Provodov s prvky regulačního plánu

29.08.2023 - 16.10.2023

Daniela Pešatová / Středisko územního plánování

Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu Územního plánu Provodov s prvky regulačního plánu.pdf

0.36MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

1. Návrh Opatření obecné povahy - Územní plán Provodov s prvky regulačního plánu.pdf

0.39MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

3. AII.1_Vykres_zakl_cleneni.pdf

0.7MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

4. AII.2_Hl_vykres.pdf

1.87MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

5. AII.3_Vykres_VPS, VPO.pdf

0.63MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

6. text_oduvodneni.pdf

5.23MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

7. BII.1_Sirsi_vztahy.pdf

11.52MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

8. BII.2_Koordinacni_vykres.pdf

3.57MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

9. BII.3_Vykres_zaboru_ZPF.pdf

1.85MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámýh vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

18.08.2023 - 01.01.2024

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

ČJ - UZSVM_BZL_8052_2023-BZLM(1).pdf

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

NIV Zlín 1.8.2023.pdf

0.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva k vyzvednutí motorového vozidla a k úhradě nákladů spojených s odtažením a uskladněním vozidla

21.07.2023 - 23.10.2023

Renata Matuškovičová / Odbor dopravy

úřední deska

Výzva k vyzvednutí na úřední desku.pdf

0.64MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Krajský pozemkový úřad Zlín, "Informace o zájmu SPÚ odkoupit pozemky v k. ú. Kostelec u Zlína z důvodu rozšíření rezervy SPÚ"

31.05.2023 - 30.11.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Statutarni_mesto_Zlin_-_k.u._Kostelec_u_Zlina.pdf

0.43MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámýh vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

22.02.2023 - 01.01.2024

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

ČJ - UZSVM_BZL_1911_2023-BZLM(1).pdf

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nedostatečně identifikovaní vlastníci 2022.pdf

0.65MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

NIV Zlín 1.2.2023.pdf

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámýh vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

15.02.2023 - 31.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

NIV Zlín 1.2.2023.pdf

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

13.12.2022 - 13.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

100624532010_705_RO52021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

12.12.2022 - 12.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

100615325010_705_RO32021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

30.11.2022 - 30.11.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

100406516010_705_RO32021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

23.11.2022 - 23.11.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

100297141010_705_RO32021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

22.11.2022 - 22.11.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

100253669010_705_RO32021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

18.11.2022 - 20.11.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

100199655010_705_RO32021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

10.11.2022 - 10.11.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

100080893010_705_RO22021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Opatření obecné povahy 1/2022

08.11.2022 - 31.12.2023

Michaela Novosadová / Odbor kanceláře primátora

MZE-59640_2022-16212(HSs5J0).pdf

0.47MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP VII_Priloha c. 1(AHXFjK).pdf

3.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Rozdělovník(QFfOfN).pdf

2.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Ministerstvo zemědělství ČR, veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

03.11.2022 - 31.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

MZE-59640_2022-16212.pdf

0.45MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP VII_Priloha c. 1.pdf

9.89MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Veřejná vyhláška - Výzva k přihlášení osob

31.10.2022 - 31.10.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

99856338010_705_RO42021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

26.10.2022 - 26.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

99800824010_705_RO42021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

20.10.2022 - 20.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

99722491010_705_RO42021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

14.10.2022 - 16.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

99607575010_705_RO22021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

13.10.2022 - 13.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

99605387010_705_RO42021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

11.10.2022 - 11.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

99540271010_705_RO42021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Veřejná vyhláška - Výzva k přihlášení osob

10.10.2022 - 10.10.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Katastrální úřad Zlín001.pdf

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

07.10.2022 - 09.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Katastrální úřad Zlín0001.pdf

0.15MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí k datu 1.8.2022

12.08.2022 - 31.12.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu001.pdf

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu002.pdf

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

26.08.2021 - 31.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu0030.pdf

7.24MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu0029.pdf

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín, Výzva vlastníkům nemovitostí

19.02.2021 - 31.12.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

NIV - okres Zlín k 1.2.2021.pdf

4.69MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

26.08.2020 - 31.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování Zlín0005.pdf

1.6MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování Zlín0004.pdf

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21.02.2020 - 31.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování Zlín0025.pdf

3.79MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování Zlín0024.pdf

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04.09.2019 - 31.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín0122.pdf

10.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín0121.pdf

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

02.04.2019 - 31.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín0002.pdf

1.43MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín0001.pdf

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

27.08.2018 - 31.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín0058.pdf

1.62MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín0057.pdf

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

12.03.2018 - 31.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín0003.pdf

1.89MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín0002.pdf

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21.09.2017 - 31.12.2023

Zuzana Krygelová / Odbor majetkové správy

Úřad pro zastupování státu Zlín0040.pdf

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín0041.pdf

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17.02.2017 - 31.12.2023

Zuzana Krygelová / Odbor majetkové správy

Úřad pro zastupování státu Zlín0001.pdf

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín0002.pdf

0.77MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru