menu
zavřít

Veřejné vyhlášky orgánů veřejné správy

Doručování písemností veřejnou vyhláškou

Finanční úřad Zlín, Veřejná vyhláška - Uložení písemnosti Jana Sabadiniová

02.12.2022 - 19.12.2022

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. B. Němcové v obci Zlín, Prštné, podélné parkovací stání

02.12.2022 - 19.12.2022

Dagmar Belhová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

VPM_ZTP_ul. B. Němcové u č.p. 489_7Z4 6718 - uvedení nové registrační značky

Pluskal Antonín_situace2022.pdf

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Zálešná VI, Zálešná VII (včetzně komunikace pro pěší - chodníku mezi těmito ulicemi), v obci Zlín

02.12.2022 - 19.12.2022

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

- provádění prací na realizaci rekonstrukce hřiště č. 103

Příloha k Č.J. MMZL 230271_2022.pdf

1.56MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Hřebíčkova, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v objektu čp. 1014, v obci Zlín, Malenovice

02.12.2022 - 19.12.2022

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

- provádění prací na realizaci vodovodní přípojky v rámci akce "Rekonstrukce objektu Malenovice čp. 1014 - Zlín Malenovice"

Příloha k Č.J. MMZL 229815_2022.pdf

0.77MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka

01.12.2022 - 15.12.2022

Milan Svašek / Odd. dopravních přestupků a ŘP

PŘ-OOSA/3281/2022/MS

Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka

01.12.2022 - 15.12.2022

Milan Svašek / Odd. dopravních přestupků a ŘP

PŘ-OOSA/3278/2022/MS

Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka

01.12.2022 - 15.12.2022

Milan Svašek / Odd. dopravních přestupků a ŘP

PŘ-OOSA/3280/2022/MS

Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka

01.12.2022 - 15.12.2022

Milan Svašek / Odd. dopravních přestupků a ŘP

PŘ-OOSA/3279/2022/MS

Oznámení o uložení písemnosti - Popovych Oleh (1999)

01.12.2022 - 16.12.2022

Mirka Burianová / Odbor právní, odd. vymáhání pohledávek

Popovych Oleh, 1999

Oznámení o uložení písemnosti Popovych Oleh (1999).pdf

0.15MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Oznámení o uložení písemnosti "Novostavba RD Boněcko, Příluky u Zlína p.č. 1345/8"

01.12.2022 - 16.12.2022

Pavel Michalica / Odbor stavebních a dopravních řízení I

"NOVOSTAVBA RD BONĚCKO, Příluky u Zlína p.č. 1345/8"

OOP - stanovení přechovné úpravy provozu na PK - sil. č. III/4913 a III/49020; MK - ul. Pekárenská, Cecilka, U Tescomy, Pančava, K Jaroslavicím,... (vč. komunikací pro pěší), VPÚK - ul. Staromlýnská a další bezejmenné VPÚK v obcích Zlín, Želechovice n/D

01.12.2022 - 16.12.2022

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Silniční napojení prům. zóny Zlín - východ a parkoviště P+R Zlín - Příluky"

Příloha k Č.J. MMZL 228778_2022.pdf

15.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/49 - mezi křižovatkami s MK ul. Díly VI ve Zlíně a sil. III/4913 v obci Želechovice nad Dřevnicí, okr. Zlín

30.11.2022 - 15.12.2022

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Stanovení OOP I49.pdf

0.45MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

přiloha_situace_etapa_I_A_var_2_.pdf

2.82MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

přiloha_situace_etapa_I_B_var_2_.pdf

2.72MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

30.11.2022 - 30.11.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

100406516010_705_RO32021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

EG.D

30.11.2022 - 15.12.2022

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

oznámení o uložení zásilky - Jiří Jurčík

29.11.2022 - 15.12.2022

Lenka Houžvová / Odbor živnostenský

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/489, II/491, III/4893 na území v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín, na území obcí Zlín, Kašava, Lukov

28.11.2022 - 13.12.2022

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Síť21 Mikuláš rally 2022"

Příloha č. 1 k Č.J. MMZL 224208_2022.pdf

0.99MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č. 2 k Č.J. MMZL 224208_2022.pdf

0.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení přechovné úpravy provozu na PK - ul. Hasičská, U Dřevnice, Jateční, Záhumení V, bezejmenné místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v obci Zlín

28.11.2022 - 13.12.2022

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Mikulášský běh 2022"

Příloha k Č.J. MMZL 226405_2022.pdf

2.18MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Státní pozemkový úřad, Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lhota u Zlína včetně částí k.ú. Salaš u Zlína a Komárov u Napajedel

28.11.2022 - 29.12.2022

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Státní pozemkový úřad001.pdf

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

EG.D

25.11.2022 - 12.12.2022

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Výzva - vyjádření k podanému odvolání "veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy"

24.11.2022 - 09.12.2022

Magda Bezděková / Odbor stavebních a dopravních řízení I

"VEŘEJNÉ WC V CENTRÁLNÍM PARKU JIŽNÍ SVAHY"

odvolání veřejné WC.pdf

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Náves, Chmelnická (vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Zlín, Prštné

24.11.2022 - 09.12.2022

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín - Prštné - Náves"

Příloha k Č.J. MMZL 223906_2022.pdf

2.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Státní pozemkový úřad, Veřejná vyhláška - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek na části k.ú. Louky nad Dřevnicí

24.11.2022 - 09.12.2022

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - stezka pro chodce a cyklisty (č. 471) mezi sil. III/43829 a řekou Dřevnicí v obci Zlín, Malenovice

23.11.2022 - 08.12.2022

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Výměna sloupu VN, cyklostezka Zlín"

Příloha k Č.J. MMZL 223530_2022.pdf

1.73MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

23.11.2022 - 23.11.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

100297141010_705_RO32021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - sil. č. III/49016; veřejně přístupná účelová komunikace na parc. č. 707/2 a 602/3 k.ú. Mladcová na území obce Zlín, Mladcová

23.11.2022 - 08.12.2022

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín, Mladcová - oprava sil. III/49016 a chodník z ul. Vinohrádek ke hřbitovu"

Příloha k Č.J. MMZL 218734_2022.pdf

0.78MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na silnici I/49 - Zlín, Příluky - Želechovice nad Dřevnicí, km cca 13,970 – 14,220 staničení, okr. Zlín

23.11.2022 - 08.12.2022

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

TDZ_1_etapa_doplněná_situace.pdf

1.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

oznámení o uložení zásilky - Petra Cekotová

23.11.2022 - 09.12.2022

Lenka Houžvová / Odbor živnostenský

EG.D

23.11.2022 - 08.12.2022

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

22.11.2022 - 22.11.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

100253669010_705_RO32021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zveřejnění návrhu ÚP Doubravy - společné jednání

22.11.2022 - 07.01.2023

Petra Reichová / Středisko územního plánování

Veřejná vyhláška_zveřejnění návrhu ÚP Doubravy.pdf

0.25MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

A_textová část_návrh.pdf

2.37MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

A_II.1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ.pdf

12.81MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

A_II.2 HLAVNÍ VÝKRES.pdf

13.54MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

A_II.3 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ.pdf

7.88MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

B_textová část_oduvodneni.pdf

3.82MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

B_II.1 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.pdf

7.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

B_II.2 KOORDINAČNÍ VÝKRES.pdf

15.44MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

B_II.3 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZPF.pdf

8.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

EG.D

22.11.2022 - 07.12.2022

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490 - ul. Dlouhá; místní komunikace - ul. Rašínova v obci Zlín

21.11.2022 - 06.12.2022

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Adventní Zlín 2022" - omezení vjezdu do ul. Rašínova a na náměstí Míru

Příloha č. 1 k Č.J. MMZL 221393_2022.pdf

0.47MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č. 2 k Č.J. MMZL 221393_2022.pdf

0.29MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Seznámení s námitkami současně s pozvánkou k ústnímu jednání společné povolení "Ostrata kanalizace dodatek a"

21.11.2022 - 06.12.2022

Lukáš Zeman / Odbor životního prostředí a zemědělství

Ostrata kanalizace dodatek a

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/49 - mezi obcemi Zlín a Želechovice nad Dřevnicí, km cca 13,970 – 14,220 staničení, okr. Zlín

21.11.2022 - 06.12.2022

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Rozhodnutí - společné povolení - parc. č. 105, 106, 128/1, 383 v katastrálním území Klečůvka

21.11.2022 - 06.12.2022

Michal Dvorský / Odbor stavebních a dopravních řízení I

"novostavba rodinného domu" Zlín, Klečůvka

EG.D

21.11.2022 - 06.12.2022

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP-stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Ševcovská na parkovací ploše u čp. 4078, v obci Zlín

18.11.2022 - 05.12.2022

Dagmar Belhová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

prodloužení platnosti vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P

Pospíšilová Věra_situace_foto.pdf

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP-stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Luční, na parkovací ploše pod domem čp. 4572 v obci Zlín

18.11.2022 - 05.12.2022

Dagmar Belhová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

zřízení nového VPM_Luční_5Z0 0027

Barboříková Jana_situace.pdf

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

18.11.2022 - 20.11.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

100199655010_705_RO32021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhláška

15.11.2022 - 06.12.2022

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

AUKČNÍ VYHLÁŠKA p.č. 1028_7_transformace do pdf.pdf

0.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

KUPNÍ SMLOUVA_p.č. 1028_7-transformace do pdf.pdf

0.34MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

fotodokumentace p.č. 1028_7 s popisem.pdf

0.35MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Ortofotomapa p.č. 1028_7 s popisem.pdf

0.15MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

10.11.2022 - 10.11.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

100080893010_705_RO22021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Opatření obecné povahy 1/2022

08.11.2022 - 31.12.2023

Michaela Novosadová / Odbor kanceláře primátora

MZE-59640_2022-16212(HSs5J0).pdf

0.47MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP VII_Priloha c. 1(AHXFjK).pdf

3.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Rozdělovník(QFfOfN).pdf

2.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

EG.D

08.11.2022 - 31.03.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

CUsersV1888DocumentsBEZPROUDIHROMADNÉ ODESÍLÁNÍ KOMUNIACEOŘEZY20221103Upozorneni_vlastnikum_plakat_barevny.pdf

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

CUsersV1888DocumentsBEZPROUDIHROMADNÉ ODESÍLÁNÍ KOMUNIACEOŘEZY20221103Zasady_pro_provadeni_odstranovani_a_orezu_drevin.pdf

0.2MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Ministerstvo zemědělství ČR, veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

03.11.2022 - 31.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

MZE-59640_2022-16212.pdf

0.45MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP VII_Priloha c. 1.pdf

9.89MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Veřejná vyhláška - Výzva k přihlášení osob

31.10.2022 - 31.10.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

99856338010_705_RO42021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

26.10.2022 - 26.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

99800824010_705_RO42021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

20.10.2022 - 20.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

99722491010_705_RO42021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

14.10.2022 - 16.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

99607575010_705_RO22021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

13.10.2022 - 13.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

99605387010_705_RO42021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

11.10.2022 - 11.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

99540271010_705_RO42021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Veřejná vyhláška - Výzva k přihlášení osob

10.10.2022 - 10.10.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Katastrální úřad Zlín001.pdf

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

07.10.2022 - 09.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Katastrální úřad Zlín0001.pdf

0.15MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva č. 8 Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí

06.10.2022 - 30.12.2022

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

ITI

Výzva č. 8 Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí.pdf

0.8MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva č. 13 Telematika pro veřejnou dopravu

06.10.2022 - 30.12.2022

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

ITI

Výzva č. 13 Telematika pro veřejnou dopravu.pdf

0.69MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva č. 12 Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu

06.10.2022 - 30.12.2022

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

Výzva č. 12 Plnicí stanice.pdf

0.7MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva č. 11 Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

06.10.2022 - 30.12.2022

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

ITI

Výzva č. 11 Infrastruktura pro cyklistickou dopravu.pdf

0.8MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva č. 10 Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

06.10.2022 - 30.12.2022

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

ITI

Výzva č. 10 Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu.pdf

0.71MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva č. 9 Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

06.10.2022 - 30.12.2022

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

ITI

Výzva č. 9 Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu.pdf

0.81MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva č. 4 Základní školy

06.10.2022 - 30.12.2022

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

ITI

Výzva č. 4 Základní školy.pdf

0.8MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva č. 7 Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví

06.10.2022 - 30.12.2022

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

ITI

Výzva č. 7 Revitalizace a vybavení pro činnost památek příspívající k ochraně kulturního dědictví.pdf

0.82MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva č. 6 Sociální služby

06.10.2022 - 30.12.2022

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

ITI

Výzva č. 6 Sociální služby.pdf

0.82MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva č. 5 Sociální bydlení

06.10.2022 - 30.12.2022

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

ITI

Výzva č. 5 Sociální bydlení.pdf

0.8MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva č. 15 Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

06.10.2022 - 30.12.2022

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

ITI

Výzva č. 15 Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu.pdf

0.78MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva č. 3 Mateřské školy

06.10.2022 - 30.12.2022

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

ITI

Výzva č. 3 Mateřské školy.pdf

0.8MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva č. 2 Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

06.10.2022 - 30.12.2022

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

ITI

Výzva č. 2 Zelená infrastruktura.pdf

0.78MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva č. 1 Digitalizace služeb veřejné správy, kybernetická bezpečnost (e-government)

06.10.2022 - 30.12.2022

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

ITI

Výzva č. 1 Digitalizace služeb veřejné správy, kybernetická bezpečnost (e-government).pdf

0.82MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva č. 14 Multimodální osobní doprava

06.10.2022 - 30.12.2022

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

ITI

Výzva č. 14 Multimodální osobní doprava.pdf

0.79MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva č. 16 Rozvoj aplikačního potenciálu VO: realizace orientovaného výzkumu ve spolupráci se subjekty aplikační sféry, včetně instalace nezbytné infrastruktury

06.10.2022 - 30.12.2022

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

ITI

Výzva č. 16 Rozvoj aplikačního potenciálu VO realizace orientovaného výzkumu ve spolupráci se subjekty aplikační sféry, včetně instalace nezbytné infrastruktury.pdf

0.72MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva č. 24 Oběhové hospodářství

06.10.2022 - 30.12.2022

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

ITI

Výzva č. 24 Oběhové hospodářství.pdf

0.78MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva č. 17 Budování a rozvoj infrastruktury pro VaI, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru

06.10.2022 - 30.12.2022

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

ITI

Výzva č. 17 Budování a rozvoj infrastruktury pro VaI, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru.pdf

0.83MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva č. 23 Podpora výsadby a údržby zeleně, revitalizace veřejných prostranství a nevyužívaných ploch

06.10.2022 - 30.12.2022

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

ITI

Výzva č. 23 Podpora výsadby a údržby zeleně, revitalizace veřejných prostranství a nevyužívaných ploch.pdf

0.77MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva č. 22 Protierozní opatření, zvyšování retenční kapacity území a realizace protipovodňových opatření

06.10.2022 - 30.12.2022

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

ITI

Výzva č. 22 Protierozní opatření, zvyšování retenční kapacity území a realizace protipovodňových opatření.pdf

0.8MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva č. 21 Zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie

06.10.2022 - 30.12.2022

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

ITI

Výzva č. 21 Zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie.pdf

0.78MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva č. 20 Snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

06.10.2022 - 30.12.2022

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

ITI

Výzva č. 20 Snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury.pdf

0.78MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva č. 19 Infrastruktura veřejné dopravy

06.10.2022 - 30.12.2022

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

ITI

Výzva č. 19 Infrastruktura veřejné dopravy.pdf

0.72MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva č. 18 ITS (inteligentní dopravní systémy)

06.10.2022 - 30.12.2022

Adéla Kolářová / Oddělení koordinace projektů

ITI

Výzva č. 18 ITS (inteligentní dopravní systémy).pdf

0.7MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva k vyzvednutí motorového vozidla a k úhradě nákladů spojených s odtažením a uskladnění vozidla

06.09.2022 - 07.12.2022

Martin Raška / Odbor dopravy

odtah 10.8.2022

Výzva k vyzvednutí vozidla na úřední desku odtah 10.8.2022.pdf

0.52MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí k datu 1.8.2022

12.08.2022 - 31.12.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu001.pdf

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu002.pdf

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Ministerstvo zemědělství ČR, veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

15.09.2021 - 31.12.2022

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP VI_návrh_Priloha c. 1_14-9-2021.pdf

1.93MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

MZE-49892_2021-16212.pdf

0.36MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální pracoviště Zlín, Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú. Příluky u Zlína

10.09.2021 - 28.02.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

91415487010_705_RO52021_revize21a.pdf

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální pracoviště Zlín, Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú. Prštné

10.09.2021 - 31.01.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

91414105010_705_RO32021_revize21a.pdf

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

26.08.2021 - 31.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu0030.pdf

7.24MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu0029.pdf

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín, Výzva vlastníkům nemovitostí

19.02.2021 - 31.12.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

NIV - okres Zlín k 1.2.2021.pdf

4.69MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

26.08.2020 - 31.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování Zlín0005.pdf

1.6MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování Zlín0004.pdf

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Ministerstvo zemědělství ČR, veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

28.07.2020 - 31.12.2022

Jiří Vašík / Odbor městské zeleně

Ministerstvo zemědělství0004.pdf

1.68MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Ministerstvo zemědělství0003.pdf

0.23MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21.02.2020 - 31.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování Zlín0025.pdf

3.79MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování Zlín0024.pdf

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04.09.2019 - 31.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín0122.pdf

10.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín0121.pdf

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

02.04.2019 - 31.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín0002.pdf

1.43MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín0001.pdf

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

27.08.2018 - 31.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín0058.pdf

1.62MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín0057.pdf

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

12.03.2018 - 31.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín0003.pdf

1.89MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín0002.pdf

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21.09.2017 - 31.12.2023

Zuzana Krygelová / Odbor majetkové správy

Úřad pro zastupování státu Zlín0040.pdf

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín0041.pdf

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17.02.2017 - 31.12.2023

Zuzana Krygelová / Odbor majetkové správy

Úřad pro zastupování státu Zlín0001.pdf

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín0002.pdf

0.77MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru