Česky

Česky

English

menu
zavřít

Veřejné vyhlášky orgánů veřejné správy

Doručování písemností veřejnou vyhláškou

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490, II/491, III/4911, III/4912, III/4913, III/4915, III/4918, III/4972, III/43829, III/43831, III/49015, III/49016, III/49018, III/49026; místní komunikace na území obce Zlín

27.03.2023 - 11.04.2023

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

- pravidelná údržba veřej. osvětlení, místních komunikací, zpev. ploch a řešení havárií městské zeleně

Příloha k Č.J. MMZL 068762_2023.pdf

0.99MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Dolnoveská, Přehradní v obci Fryšták

27.03.2023 - 11.04.2023

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

"D49 4901 Hulín - Fryšták"

Příloha k Č.J. MMZL 067449_2023.pdf

0.74MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil č. II/490, II/491, III/4915, III/4972, III/43829, III/49016, III/49018, III/4911, III/4912, III/4913, III/4918, III/49026, III/43831, III/49015; místní komunikace v obci Zlín

24.03.2023 - 11.04.2023

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

provádění údržby městské zeleně

Příloha k Č.J. MMZL 067148_2023.pdf

1.8MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Oznámení zahájení územního řízení "Optická síť Fryšták - Horní Ves, Vítová" Fryšták Horní Ves

24.03.2023 - 11.04.2023

Karel Vaďura / Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Optická síť Fryšták - Horní Ves, Vítová"

Územní rozhodnutí "Reko MS Zlín - Dr. Kolaříka +5" Zlín, Dr. Kolaříka

24.03.2023 - 11.04.2023

Eva Riesslerová / Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Reko MS Zlín - Dr. Kolaříka +5"

vyzvednutí písemnosti

24.03.2023 - 09.04.2023

Martina Bezděková / Odd. dopravních přestupků a ŘP

veřejná vyhláška.pdf

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - dočasný zákaz stání silničních vozidel na PK - místní komunikace v obci Zlín; stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace v obci Zlín

24.03.2023 - 11.04.2023

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

údržba pozemních komunikací - provádění blokového čištění v měsíci dubnu 2023

Příloha k Č.J. MMZL 064840_2023.pdf

10.18MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Krajský úřad Zlínského kraje, Veřejná vyhláška - OOP - Křižovatka ul. Mostní - ul. Březnická, Zlín

24.03.2023 - 11.04.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

ZK_23_0031_EUROVIA_CS_a_s_Křižovatka_ul_Mostní_ul_Březnická_Zlín_ETAPA_1_A_1_B.pdf

4.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

ZK_23_0031_EUROVIA_CS_a_s_Křižovatka_ul_Mostní_ul_Březnická_Zlín_ETAPA_2_var_1.pdf

4.96MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

ZK_23_0031_EUROVIA_CS_a_s_Křižovatka_ul_Mostní_ul_Březnická_Zlín_ETAPA_2_var_2.pdf

4.92MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

ZK_23_0031_EUROVIA_CS_a_s_Křižovatka_ul_Mostní_ul_Březnická_Zlín_ETAPA_3.pdf

3.45MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Krajský úřad Zlínského kraje, Veřejná vyhláška - OOP - Křižovatka ul. Mostní - ul. Březnická, Zlín - objízdné trasy

24.03.2023 - 11.04.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP, zaslání příloh.pdf

0.22MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

ZK_23_0031_EUROVIA_CS_a_s_Křižovatka_ul_Mostní_ul_Březnická_Zlín_ETAPA_4_A_var_1.pdf

2.97MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

ZK_23_0031_EUROVIA_CS_a_s_Křižovatka_ul_Mostní_ul_Březnická_Zlín_ETAPA_4_A_var_2.pdf

2.99MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

ZK_23_0031_EUROVIA_CS_a_s_Křižovatka_ul_Mostní_ul_Březnická_Zlín_ETAPA_4_B_var_1.pdf

2.76MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

ZK_23_0031_EUROVIA_CS_a_s_Křižovatka_ul_Mostní_ul_Březnická_Zlín_ETAPA_4_B_var_2.pdf

2.75MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

ZK_23_0031_EUROVIA_CS_a_s_Křižovatka_ul_Mostní_ul_Březnická_Zlín_OBJÍZDNÁ_TRASA_NAD_7_5_t_A.pdf

1.45MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

ZK_23_0031_EUROVIA_CS_a_s_Křižovatka_ul_Mostní_ul_Březnická_Zlín_OBJÍZDNÁ_TRASA_NAD_7_5_t_B.pdf

2.58MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Krajský úřad Zlínského kraje, Veřejná vyhláška - Posouzení vlivů na živ. prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb. - přepracovaná dokumentace záměru - Silnice II/490: Zlín, propojení D49-I/49, 2. úsek

24.03.2023 - 11.04.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Rozeslani preprac dok_Propojeni D49_I49_2usek.pdf

0.44MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP-stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Kúty, parkovací plocha u čp. 1960 v obci Zlín

23.03.2023 - 11.04.2023

Nikola Novosadová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

prodloužení platnosti vyhrazeného park. místa ul. Kúty v obci Zlín

Pastuszek_ZTP_situace.pdf

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490, III/49026, III/4972, III/49016; místní komunikace - ul. Březnická, Mostní, Zelená, K Majáku, Filmová, Hradská, nám. T. G. Masaryka, Na Požáře, Štefánikova, Cihlářská, Vrchy, ..... v obci Zlín

23.03.2023 - 11.04.2023

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

provádění prací v rámci stavby "Křižovatka ulice Mostní - ulice Březnická, Zlín"

Příloha k Č.J. MMZL 065146_2023.pdf

17.85MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Rozhodnutí "Projekt energeticky úsporných opatření objektu č.p. 4311, Dlouhá, 760 01 Zlín" Zlín, Kvítková 4311

23.03.2023 - 11.04.2023

Eva Riesslerová / Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Projekt energeticky úsporných opatření objektu č.p. 4311, Dlouhá, 760 01 Zlín"

OOP-stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Sadová, parkovací plocha u čp. 3974 v obci Zlín

23.03.2023 - 11.04.2023

Nikola Novosadová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

prodloužení platnosti vyhrazeného park. místa ZTP ul. Sadová 3974, v obci Zlín

Šebestová_ZTP_situace.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín, Aukční vyhláška

22.03.2023 - 13.04.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Aukční vyhláška.pdf

0.8MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

EG.D

22.03.2023 - 06.04.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín, Aukční vyhláška

22.03.2023 - 13.04.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Aukční vyhláška.pdf

0.81MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Mostní, U Zimního stadionu v obci Zlín

22.03.2023 - 06.04.2023

Milan Cahel / Odbor stavebních a dopravních řízení II

- nové kabelové vedení NN

040774-23 Mostní.pdf

1.62MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín, Aukční vyhláška

22.03.2023 - 13.04.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Aukční vyhláška.pdf

0.8MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Kúty, parkovací plocha u čp. 1959 v obci Zlín

22.03.2023 - 06.04.2023

Nikola Novosadová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

- vyhrazení parkovacího místa ZTP, ZTP/P - ul. Kúty

Bejtkovská_ZTP_situace.pdf

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Rozhodnutí oprava zřejmých nesprávností "Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice"

21.03.2023 - 05.04.2023

Jan Sosna / Odbor stavebních a dopravních řízení I

Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice

vyzvednutí písemnosti - příkaz

21.03.2023 - 06.04.2023

Martina Bezděková / Odd. dopravních přestupků a ŘP

veřejná vyhláška.pdf

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

vyzvednutí písemnosti - příkaz

21.03.2023 - 06.04.2023

Martina Bezděková / Odd. dopravních přestupků a ŘP

veřejná vyhláška.pdf

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

vyzvednutí písemnosti - příkaz

21.03.2023 - 06.04.2023

Martina Bezděková / Odd. dopravních přestupků a ŘP

veřejná vyhláška.pdf

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín, Aukční vyhláška

20.03.2023 - 11.04.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Aukční vyhláška.pdf

0.81MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Krajský pozemkový úřad Zlín, Zápis ze závěrečného jednání v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lhota u Zlína včetně částí navazujících k.ú. Salaš u Zlína a Komárov u Napajedel

20.03.2023 - 04.04.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Zapis_ze_zaverecneho_jednani.pdf

1.42MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Veřejná vyhláška - vyzvednutí písemnosti MMZL 186364/2022 - György Ámit

20.03.2023 - 05.04.2023

Otakar Juřena / Odd. dopravních přestupků a ŘP

PŘ-OOSA/3482/2022/JuO

EG.D

20.03.2023 - 04.04.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. náměstí Práce, U Zimního stadionu v obci Zlín

20.03.2023 - 04.04.2023

Milan Cahel / Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Inaugurace rektora UTB"

SKM_C250i23032010090.pdf

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

SKM_C250i23032010091.pdf

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/49A -provádění stavebních prací podél silnice I/49A v rámci akce: „Silnice I/49, rekonstrukce podélného stání na p.č. 3514/12 k.ú. Zlín“

17.03.2023 - 03.04.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

I 49A Stanovení OOP tř.Bati.pdf

0.24MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP_priloha_1160706680_1_priloha_059391-2023_1 etapa.pdf

0.29MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP_priloha_1160706680_2_priloha_059391-2023_2 etapa.pdf

0.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP_priloha_1160706680_3_priloha_059391-2023_3 etapa.pdf

0.29MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Hasičská, Chaloupky, Chlumská, K Luhám, Náves Louky, Zábrančí II, Záhumení I, Záhumení V, U Dřevnice v obci Zlín, Louky

17.03.2023 - 03.04.2023

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Tradiční lidová pouť v Loukách"

Příloha k Č.J. MMZL 059377_2023.pdf

2.66MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Luční, parkovací plocha u čp. 4590 v obci Zlín

17.03.2023 - 03.04.2023

Nikola Novosadová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

- vyhrazení parkovacího místa ZTP, ZTP/P - ul. Luční

Sedláčková_ZTP_situace.pdf

0.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Náves v obci Zlín, Louky

17.03.2023 - 03.04.2023

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín Louky - tradiční lidová pouť"

Příloha k Č.J. MMZL 059635_2023.pdf

0.21MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Vyzvednutí písemnosti MMZL 035329/2023 - Bilharyová Lýdia

17.03.2023 - 02.04.2023

Otakar Juřena / Odd. dopravních přestupků a ŘP

Veř. vyhl . - písemnost MMZL 035329-2023-Bilharyová Lýdia.pdf

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Veřejná vyhláška_opakované veřejné projednání návrhu ÚP Březnice

16.03.2023 - 25.04.2023

Petra Reichová / Středisko územního plánování

OVP_Veřejná vyhláška_návrh ÚP Březnice.pdf

0.62MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

I_A_TextovaCast_UPBreznice.pdf

0.91MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

I_B_2_HlavniVykres.pdf

1.23MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

II_A_TextOduvodneni_UPBreznice.pdf

1.75MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

II_B_1_KoordinacniV.pdf

3.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

II_B_2_SirsiVztahyBreznice.pdf

5.83MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

II_B_4_DopravaEnergetika.pdf

2.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

II_B_5_VodniHospodarstvi.pdf

2.58MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

SEA_UP_Breznice_fin.pdf

8.97MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

VyhodnoceniVlivuURU_UPBreznice.pdf

1.51MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Mezní v obci Zlín, Příluky

16.03.2023 - 31.03.2023

Milan Cahel / Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Novostavba RD - realizace přípojek v ul. Mezní"

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490 - ul. Dlouhá; místní komunikace podél sil. I/49 - tř. T. Bati v obci Zlín

16.03.2023 - 31.03.2023

Dagmar Doleželová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Silnice I/49, rekonstrukce podélného stání na p. č. 3514/12 k.ú. Zlín"

priloha_059391-2023_1 etapa.pdf

0.32MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

priloha_059391-2023_2 etapa.pdf

0.31MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

priloha_059391-2023_3 etapa.pdf

0.32MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/49026 - ul. Václavská, Švambovce; místní komunikace - ul. Bílá, Václavská (komunikace pro pěší - chodník); veřejně přístupné účelové komunikace - ul. Strže, Stříbrná v obci Zlín, Kudlov

15.03.2023 - 30.03.2023

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

"RD, Zlín, k.ú. Kudlov"

Příloha k Č.J. MMZL 057841_2023.pdf

2.19MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

EG.D

15.03.2023 - 30.03.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Rozhodnutí o prodloužení platnosti společného povolení - parc. č. 250/1, 250/65, 250/66, 250/75, 1891/1, 1894 v k.ú. Malenovice v obci Zlín

14.03.2023 - 29.03.2023

Renáta Varišová / Odbor stavebních a dopravních řízení II

společné povolení - "Zlín, Malenovice - stavební úpravy I. Veselkové"

OOP-stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Zlínská u domu čp. 133 v obci Zlín, Kostelec

14.03.2023 - 29.03.2023

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

Příloha k Č.J. MMZL 056309_2023.pdf

0.97MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - sil. č. III/49016; veřejně přístupná účelová komunikace na parc. č. 479/2 k.ú. Racková v obci Racková

13.03.2023 - 28.03.2023

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Racková - 40 RD"

Příloha k Č.J. MMZL 055575_2023.pdf

1.88MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín, Aukční vyhláška

13.03.2023 - 30.03.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Aukční vyhláška.pdf

0.56MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

EG.D

13.03.2023 - 28.03.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Okresní soud ve Zlíně, Určení data smrti - Božena Daňková

13.03.2023 - 17.04.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Břetislava Bakaly, Dolnoveská, Hornoveská, Osvobození V v obci Fryšták

13.03.2023 - 28.03.2023

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

Příloha k Č.J. MMZL 055809_2023.pdf

2.29MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Budovatelská, Lázeňská, Moravská v obci Zlín

13.03.2023 - 28.03.2023

Martin Hapák / Odbor stavebních a dopravních řízení II

-

Příloha k Č.J. MMZL 056221_2023.pdf

4.39MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhláška

09.03.2023 - 28.03.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Aukční vyhláška.pdf

0.7MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhláška

09.03.2023 - 30.03.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Aukční vyhláška.pdf

0.8MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhláška

09.03.2023 - 30.03.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Aukční vyhláška.pdf

0.81MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhláška

09.03.2023 - 28.03.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Aukční vyhláška.pdf

0.71MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhláška

09.03.2023 - 28.03.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Aukční vyhláška.pdf

0.68MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhláška

09.03.2023 - 28.03.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Aukční vyhláška.pdf

0.74MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Foto_dívčí oděvy a hračka.pdf

0.25MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhláška

09.03.2023 - 28.03.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Aukční vyhláška.pdf

0.69MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

dámské hodinky zn. Swiss Balance (poř. č. 15).pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhláška

09.03.2023 - 28.03.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Aukční vyhláška.pdf

0.69MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

panenka - skotský dudák (poř. č. 2).pdf

0.23MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhláška

09.03.2023 - 28.03.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Aukční vyhláška.pdf

0.7MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

pánské trenýrky zn. FRONT vel. M a L.pdf

0.41MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhláška

09.03.2023 - 28.03.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Aukční vyhláška.pdf

0.68MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

dětská sukně (poř. č. 7).pdf

0.19MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

dětský rolák (poř. č. 5).pdf

0.18MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhláška

09.03.2023 - 28.03.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Aukční vyhláška.pdf

0.69MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Aukční vyhláška - náramkové hodinky

08.03.2023 - 29.03.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Aukční vyhláška.pdf

0.81MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhláška

08.03.2023 - 29.03.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Aukční vyhláška.pdf

0.81MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhláška

08.03.2023 - 29.03.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Aukční vyhláška.pdf

0.79MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhláška

07.03.2023 - 28.03.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Aukční vyhláška.pdf

0.8MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhláška

07.03.2023 - 28.03.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Aukční vyhláška.pdf

0.81MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhláška

07.03.2023 - 28.03.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Aukční vyhláška.pdf

0.8MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámýh vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

22.02.2023 - 01.01.2024

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

ČJ - UZSVM_BZL_1911_2023-BZLM(1).pdf

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nedostatečně identifikovaní vlastníci 2022.pdf

0.65MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

NIV Zlín 1.2.2023.pdf

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámýh vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

15.02.2023 - 31.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

NIV Zlín 1.2.2023.pdf

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Veřejná vyhláška - Řízení o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Mysločovice

08.02.2023 - 06.04.2023

Jana Surovcová / Středisko územního plánování

Veřejná vyhláška

OOP_Zm_2_Mysločovice.pdf

0.57MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

01_text_identifikace.pdf

0.16MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

02_text_vyrok_zmeny_c02.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

03_text_srovnavaci_zneni_zmeny_c02.pdf

0.43MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

04_text_oduvodneni_zmeny_c02.pdf

5.27MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

AII.1_Vykres_zakl_cleneni_navrh_zmeny_c02.pdf

1.23MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

AII.2_Hl_vykres_navrh_zmeny_c02.pdf

1.21MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

AII.3_Vykres_VPS, VPO_navrh_zmeny_c02.pdf

0.88MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

BII.1_Sirsi_vztahy.pdf

1.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

BII.2_Koordinacni_vykres.pdf

2.5MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

BII.3_Vykres_zaboru_ZPF.pdf

2.52MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

AII.1_Vykres_zakl_cleneni_predpokladana_podoba_po_vydani_zmeny_c02.pdf

1.24MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

AII.2_Hl_vykres_predpokladana_podoba_po_vydani_zmeny_c02.pdf

1.52MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

AII.3_Vykres_VPS, VPO_predpokladana_podoba_po_vydani_zmeny_c02.pdf

1.22MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

VP_VV_Zm_2_Mysločovice_DS.pdf

0.66MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

13.12.2022 - 13.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

100624532010_705_RO52021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

12.12.2022 - 12.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

100615325010_705_RO32021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

30.11.2022 - 30.11.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

100406516010_705_RO32021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

23.11.2022 - 23.11.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

100297141010_705_RO32021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

22.11.2022 - 22.11.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

100253669010_705_RO32021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

18.11.2022 - 20.11.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

100199655010_705_RO32021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

10.11.2022 - 10.11.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

100080893010_705_RO22021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

EG.D

08.11.2022 - 31.03.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

CUsersV1888DocumentsBEZPROUDIHROMADNÉ ODESÍLÁNÍ KOMUNIACEOŘEZY20221103Upozorneni_vlastnikum_plakat_barevny.pdf

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

CUsersV1888DocumentsBEZPROUDIHROMADNÉ ODESÍLÁNÍ KOMUNIACEOŘEZY20221103Zasady_pro_provadeni_odstranovani_a_orezu_drevin.pdf

0.2MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Opatření obecné povahy 1/2022

08.11.2022 - 31.12.2023

Michaela Novosadová / Odbor kanceláře primátora

MZE-59640_2022-16212(HSs5J0).pdf

0.47MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP VII_Priloha c. 1(AHXFjK).pdf

3.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Rozdělovník(QFfOfN).pdf

2.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Ministerstvo zemědělství ČR, veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

03.11.2022 - 31.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

MZE-59640_2022-16212.pdf

0.45MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OOP VII_Priloha c. 1.pdf

9.89MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Veřejná vyhláška - Výzva k přihlášení osob

31.10.2022 - 31.10.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

99856338010_705_RO42021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

26.10.2022 - 26.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

99800824010_705_RO42021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

20.10.2022 - 20.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

99722491010_705_RO42021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

14.10.2022 - 16.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

99607575010_705_RO22021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

13.10.2022 - 13.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

99605387010_705_RO42021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

11.10.2022 - 11.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

99540271010_705_RO42021_revize61.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Veřejná vyhláška - Výzva k přihlášení osob

10.10.2022 - 10.10.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Katastrální úřad Zlín001.pdf

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob

07.10.2022 - 09.10.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Katastrální úřad Zlín0001.pdf

0.15MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí k datu 1.8.2022

12.08.2022 - 31.12.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu001.pdf

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu002.pdf

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

26.08.2021 - 31.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu0030.pdf

7.24MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu0029.pdf

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín, Výzva vlastníkům nemovitostí

19.02.2021 - 31.12.2023

Alena Pekařová / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

NIV - okres Zlín k 1.2.2021.pdf

4.69MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

26.08.2020 - 31.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování Zlín0005.pdf

1.6MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování Zlín0004.pdf

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21.02.2020 - 31.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování Zlín0025.pdf

3.79MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování Zlín0024.pdf

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04.09.2019 - 31.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín0122.pdf

10.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín0121.pdf

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

02.04.2019 - 31.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín0002.pdf

1.43MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín0001.pdf

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

27.08.2018 - 31.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín0058.pdf

1.62MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín0057.pdf

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

12.03.2018 - 31.12.2023

Michaela Řezníčková / Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín0003.pdf

1.89MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín0002.pdf

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21.09.2017 - 31.12.2023

Zuzana Krygelová / Odbor majetkové správy

Úřad pro zastupování státu Zlín0040.pdf

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín0041.pdf

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17.02.2017 - 31.12.2023

Zuzana Krygelová / Odbor majetkové správy

Úřad pro zastupování státu Zlín0001.pdf

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úřad pro zastupování státu Zlín0002.pdf

0.77MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru