Česky

Česky

English

menu
zavřít

O městě

Architektura a územní plánování

Aktuálně

Oddělení prostorového plánování

  • vykonává činnost pro samosprávu a koncepční a regulační činnost při výstavbě a rozvoji města

Středisko územního plánování

prostřednictvím střediska územního plánování v rámci působnosti obce s rozšířenou působností (ORP):

  • pořizuje územně plánovací dokumentaci (územní plány a regulační plány)
  • územně plánovací podklady (územní studie a územně analytické podklady)
  • poskytuje územně plánovací informace v rámci své působnosti
  • vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu

v samostatné působnosti:

  • koordinuje komunikaci mezi pořizovatelem, politickou reprezentací města a zbytkem úřadu
  • připravuje materiály pro politickou reprezentaci města
  • komunikuje se zástupci veřejnosti a dalších institucí na poli urbanismu a územního plánování
  • spolupracuje s ostatními útvary 

Studie zaevidované v evidenci územně plánovací činnosti

Studie a projekty dalších odborů MMZ

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru