Česky

Česky

English

menu
zavřít

Úřední deska

Volná pracovní místa

Dokumenty ke stažení ze složky Úředníci - povinná přihláška do VŘ

Dokumenty ke stažení ze složky Ostatní profese - povinná přihláška do VŘ

Ostatní profese přihláška do VŘ

0.33MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Ostatní profese přihláška do VŘ

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky ostatní profese - povinná přihláška do VŘ MP Zlín

Dotazník k výběrovému řízení - MP Zlín

0.37MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Ostatní profese - přihláška do VŘ MP Zlín

0.45MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Ostatní profese - přihláška do VŘ MP Zlín

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úředníci - organizace a průběh výběrových řízení

 1. Výběrová řízení na místa úředníků a vedoucích úředníků vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, tajemník Magistrátu města Zlína.
 2. Po uplynutí termínu pro přihlašování do výběrového řízení jmenuje tajemník Magistrátu města Zlína předsedu a členy výběrové komise. Jednání výběrové komise je neveřejné.
 3. Výběrová komise posoudí, zda uchazeč splňuje předpoklady vyhlášeného výběrového řízení a předložil požadované doklady. V případě neúplnosti vyzve výběrová komise uchazeče k doplnění chybějících dokladů. Výběrová komise rozhoduje, jakou formou bude výběrové řízení probíhat (písemný test, osobní pohovor, zpracování písemné práce či jiným způsobem). Je-li uchazeč pozván na písemný test, v pozvánce obdrží informace s vymezeným okruhem oblastí, ze kterých budou kladeny otázky.
 4. Po proběhnuvším výběrovém řízení rozhodne tajemník Magistrátu města Zlína na základě doporučení výběrové komise o výsledku výběrového řízení.
 5. Obvykle do 15 dnů od tohoto rozhodnutí je uchazečům písemně výsledek oznámen a zároveň vráceny materiály, které byly přílohou k přihlášce.

Výpis z evidence Rejstříku trestů vydávají:

 • na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT (jehož provozovateli jsou zejména obecní a městské úřady, magistráty statutárních měst, krajské úřady, vybrané pobočky České pošty nebo notáři),
  v případě Magistrátu města Zlína lze výpis z evidence Rejstříku trestů získat na 4 pracovištích, a to na
  • Odboru občansko-správních agend, pracovišti ověřování podpisů a listin (náměstí Míru 12),
  • Městském informační a turistickém středisku (náměstí Míru 12),
  • Odboru živnostenském (Zarámí 4421),
  • Odboru občansko-správních agend, pracovišti evidence obyvatel (L. Váchy 602),
 • prostřednictvím Portálu veřejné správy, resp. Portálu občana:
  • s využitím přístupu se zaručenou identitou na https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni
   - výpis z evidence rejstříku trestů bude zpracován a odeslán do aplikace Portálu občana, a to pouze v případě, že zpracování bude provedeno výlučně automaticky (zpracování žádostí, které nebudou vyhovovat automatickému zpracování, budou systémem automaticky zamítnuty - pro získání výpisu z evidence Rejstříku trestů bude nutné zvolit jiný způsob podání žádosti),
  • z aplikace Portálu občana (s přihlášením na https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni ) prostřednictvím datové schránky
   - výpis z evidence rejstříku trestů bude zpracován a odeslán do datové schránky občana,
 • v sídle Rejstříku trestů na adrese Praha 4, Soudní 988/1,
 • v cizině na zastupitelských úřadech České republiky.

Správní poplatek za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů je stanoven ve výši 100,- Kč; při podání žádosti v cizině na zastupitelských úřadech ČR je poplatek 200,- Kč. Výpis z evidence Rejstříku trestů získaný přes portál občana je zdarma, přičemž tento výpis je vydáván v elektronické podobě).

Lustrační osvědčení

 • Dle zákona č. 451/1991 Sb. vydává Ministerstvo vnitra ČR, P. O. BOX 627, 170 00 Praha 7, cena kolkové známky činí 200,- Kč. Formulář vydává ministerstvo vnitra na požádání (telefonicky, poštou; vzor žádosti naleznete na internetových stránkách ministerstva vnitra). Lhůta pro vyřízení žádosti je 60 dnů ode dne přijetí žádosti.

Výběrová řízení na ostatní profese probíhají zjednodušeným způsobem, uchazeč přiloží dokumenty, které stanoví zaměstnavatel.

Související odkazy

Dokumenty ke stažení ze složky Volná pracovní místa

Organizace a průběh výběrových řízení.pdf

0.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru