Česky

Česky

English

menu
zavřít

Postup žadatele při elektronickém podání

Formulář – mimořádné podpory

Výběrové řízení/program na přidělení dotací

Rada města Zlína schválila termíny výzev pro podání žádostí o neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína (dále jen FMTV) na rok 2024

Žádosti o dotace na sportovní akce, mimořádné podpory se podávají pouze elektronickou formou.

Elektronické formuláře pro podání žádosti budou uvolněny k vyplňování:

MIMOŘÁDNÉ PODPORY V ROCE 2024 od 10. 1. 2024 od 8 hod. do 1. 11. 2024 do 14 hod.,

vždy po dobu termínů v jednotlivých dotačních programech.

FORMULÁŘE k vyplnění ZDE:

Program mimořádné podpory v roce 2024:

https://formulare.zlin.eu/zadostfmtvmimoradnapodpora

Pozn. Po kliknutí na odkaz můžete být vyzvání k instalaci doplňkového softwaru, který si prosím nainstalujte. 

Zpracování formuláře

image

 1. Zkontrolovat – po stisknutí tohoto tlačítka je žádost zkontrolovaná z hlediska vyplnění všech povinných polí. Nekontroluje faktickou správnost vyplněných údajů.
 2. Uložit/Uložit jako – stisknutím tohoto tlačítka přerušíte vyplňování žádosti. Tlačítko slouží k uložení rozpracované žádosti. Po jeho stisknutí se Vám uloží žádost do Vašeho počítače. Uložený soubor bude ve formátu XML. Tento soubor si nemůžete ve svém počítači zobrazit (nejde otevřít). Pro pokračování ve vyplňování žádosti si znovu otevřete „prázdnou“ žádost z odkazu výše. V záhlaví v levém horním rohu žádosti je tlačítko Načíst XML. Po stisknutí tohoto tlačítka se Vám otevře okno, ve kterém musíte najít XML soubor s rozpracovanou žádostí, který máte uložený ve svém počítači. Následně pokračujete ve vyplňování žádosti.
 3. Kontrolní tisk – stisknutím tohoto tlačítka se Vám zobrazí žádost v souboru PDF, který si můžete vytisknout, příp. uložit do počítače. Jedná se o pracovní verzi, která NENÍ podaná. Kontrolní tisk můžete používat opakovaně.

 

Postup pro odeslání žádosti

Odeslat přes datovou schránku - Organizace, které mají datovou schránku:

 • vyplníte formulář,
 • pomocí tlačítka Zkontrolovat zjistíte, zda máte ve formuláři vyplněná všechna povinná políčka,
 • zvolíte odeslání formuláře pomocí možnosti Odeslat přes datovou schránku, budete vyzváni k zadání přihlašovacích údajů do své datové schránky,
 • po odeslání si formulář stáhnete do „pdf“ a uložte si ho na svůj počítač.

Elektronicky podepsat a odeslat e-mailem - Organizace disponující elektronickým podpisem:

 • vyplňte formulář,
 • pomocí tlačítka Zkontrolovat zjistíte, zda máte ve formuláři vyplněná všechna povinná políčka,
 • zvolte možnost Elektronicky podepsat a odeslat e-mailem. Formulář podepíšete svým zaručeným elektronickým podpisem,
 • po odeslání si formulář stáhněte do „pdf“ a uložte si ho na svůj počítač.

Osobní podání - Organizace, které nemají elektronický podpis:

 • vyplníte formulář,
 • pomocí tlačítka Zkontrolovat zjistíte, zda máte ve formuláři vyplněná všechna povinná políčka,
 • zvolte poslední tlačítko Osobní podání,
 • formulář se zobrazí ve formátu „pdf“, který vytisknete, současně si soubor stáhněte do „pdf“ a uložte si ho na svůj počítač,
 • vytištěný formulář orazíte, podepíšete a dodáte v termínu ukončení zvolené výzvy do 14 hod. na Odbor školství a sportu, oddělení dotací a prevence kriminality, budova ul. Zarámí 4421 a to buď přímo do kanceláře č. 514, nebo na podatelnu.

Upozornění: Po zavření „pdf" souboru se Vám zobrazí číslo žádosti, pod kterým byla zaevidovaná do systému. Soubor pro tisk, příp. uložení si můžete znovu zobrazit pomocí tlačítka Vytisknout odeslaný formulář.

image

Po zavření prohlížeče již žádost nelze vytisknout!

Pozn. Vyplňování žádostí neponechávejte na poslední chvíli. Písemná žádost musí být doručena na Magistrát města Zlína v limitu stanoveném výzvou, tj. program Mimořádné podpory do 1. 11. 2024 do 14 hod. Žádost dodaná po tomto termínu bude vyřazena z projednávání. Přijaté žádosti se předkládají k projednání v průběhu celého roku, nejpozději však 1. 11. 2024.

Další informace:

Bc. Petra Bellayová, administrátor fondu, tel: 577 630 361/302 nebo e-mail: petrabellayova@zlin.eu

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru