Česky

Česky

English

menu
zavřít

PARK KOMENSKÉHO

Park desetiletí

SPRÁVCE PARKU: tel. 778 400 134

 

 

Formulář - Oznámení akce veřejnosti přístupné

Příloha - Park Komenského   

 

POČÁTKY PARKU

Park Komenského byl založen roku 1930 na místě bývalého panského dvora a zeleninové zahrady, která zajišťovala zásobování potravinami přilehlý zámek – choval se tu tehdy dobytek i drůbež, pěstovala zelenina a ovoce. První zmínky o panském dvoře se však objevují již v první polovině 15. století. V roce 1804 získal zámek a okolní 3 ha park hrabě Breton, který park (dnešní Sad Svobody) upravil v anglickém stylu. Vybudovány byly 2 rybníčky, síť chodníků spojující horní a dolní část parku a květinové záhony. V roce 1860 zámek kupuje brněnský továrník Leopold Haupt, který park poprvé otevírá také veřejnosti, zatím však pouze při významných událostech. K zámku patřil také panský dvůr (dnešní park Komenského), pivovar a další hospodářské stavby, jako např. od roku 1905 první zlínská (dieslová) elektrárna, zásobující zámek a hospodářský dvůr.

V roce 1897 začíná výstavba měšťanské školy v SV části parku (dnešní park Komenského). V roce 1904 je také postavena nová budova lesního úřadu, která zde stále až do roku 1964.

Ve 20. letech 20. století dochází k prudkému rozmachu firmy Baťa. Objevují se první zprávy o budování Zlína jako zahradního města, zeleni je věnována velká péče. Udržení čistoty města a náklady na výsadbu a údržbu zeleně tvoří třetí největší položku v rozpočtu města. V roce 1927 se objevují první plány rozvoje zelených ploch od Františka Lydie Gahury. V roce 1929 Tomáš Baťa odkupuje od pana Haupta zámek i se dvorem, čímž se otevírá cesta k zásadním urbanistickým změnám ve Zlíně a zabránilo se tak rozparcelování pozemků na stavbu rodinných domů.

V letech 1930-31 se ruší ohradní zdi kolem zámeckého parku (dnešní Sad Svobody) a park se zpřístupňuje veřejnosti a má sloužit k osvěžení a oddechu všech pracujících ve Zlíně. V dubnu roku 1931 se začínají bourat hospodářské budovy panského dvora (park Komenského). Jsou provedeny první parkové úpravy a park i zámek přebírá Baťův podpůrný fond, který se zavazuje obojí vzorně udržovat. Došlo ke zrušení zámeckých rybníků v dolní části parku (Sadu Svobody). Z panského tenisového dvorce se stalo dětské hřiště.

Po zhotovení plánů k založení nového parku došlo k odstranění suchých stromů a následně k terénním a sadovým úpravám. Byl založen nový trávník, byly vysazeny nové stromy, keře i trvalky a vybudovány cesty. Na prvních výsadbách se podílel zlínský Sadařský a okrašlovací spolek, následně převzala veškerou iniciativu vč. financování radnice pod vedením T. Bati. Ke konzultaci byl roku 1937 přizván také zahradní architekt a odborník na městskou zeleň Otokar Fierlinger. Ten navrhoval nízké kobercové výsadby a velké travnaté plochy jen na okrajích lemované keři a květinovou výsadbou.

V roce 1945 jsou v parku pochováni vojáci a občané, kteří zahynuli v posledních dnech války při osvobozování Zlína, v roce 1946 je postaven pomník padlým se sochou partyzána od Vincence Makovského.

 

VÝVOJ PARKU

Počátkem 70. let došlo v obou městských parcích k rekonstrukci cestní sítě. Na začátku 80. let proběhla kompletní rekonstrukce parku včetně dětského hřiště podle projektové dokumentace Ing. Jiřího Fingera z n.p. Školky a zahradní architektura Bystřice pod Hostýnem a Ing. Kateřiny Tuzarové a Ing. Jiřího Gebriana z útvaru hlavního architekta Okresního národního výboru.

V rámci této rozsáhlé rekonstrukce byly odstraněny suché a přestárlé dřeviny, čímž vznikl prostor pro lepší rozvoj ostatních porostů a oslunění ploch se projevilo i na kvalitě trávníků. Velký důraz byl kladen na dosažení co největších a ucelených ploch pro usnadnění údržby a vybudování nové cestní sítě v logických pěších tazích (stará cestní síť byla zredukována o cca 40%). Vysazeny byly také nové dřeviny v počtu cca 160 ks a vytvořeno bylo také na tehdejší dobu atraktivní a moderní dětské hřiště.

V 90. letech proběhly další zdravotní a prostorové probírky dřevin a také další dosadby zeleně. V roce 1994 došlo také k částečné rekonstrukci dětského hřiště.

 

REKONSTRUKCE A SOUČASNOST

V roce 2011 byla vyhlášena veřejná architektonicko - urbanistická soutěž na revitalizaci prostoru parku Komenského, kdy bylo podáno 13 soutěžních návrhů. Autoři vítězného návrhu – Ing. Václav Babka, Ing. arch. Pavel Mudřík ve spolupráci s Ateliérem zahradní a krajinářské architektury Sendler - Babka, Ing. Lucie Radilová, Ing. Zdeněk Sendler, Pavel Mudřík Architects následně vypracovali kompletní projektovou dokumentaci díla. Cílem revitalizace parku Komenského bylo zachování a podpora současných ověřených funkcí parku a doplnění o další možnosti jeho využívání. Došlo k obohacení parku o výsadbu nových stromů, skupin keřů, trvalek a založení kvalitních trávníků. Park byl doplněn o nové dětské hřiště pro děti všech věkových skupin, moderní altán, mobiliář a technické zázemí. Rekonstrukce v hodnotě 58,5 mil. Kč (dotace cca 75% Regionální operační program soudržnosti Střední Morava) byla dokončena na podzim roku 2014. Park se stal Stavbou roku 2014 Zlínského kraje v kategorii Realizace rozvojových projektů měst a obcí a také Parkem roku 2015.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru