Česky

Česky

English

menu
zavřít

Jarmarky

Pravidla registrace prodejců do plachtových stánků

Pravidla registrace

Registrace a následný výběr zájemců na jarmarky probíhá pouze elektronickou formou v termínech předem zveřejněných na webových stránkách města Zlína.

Zájemce o účast je povinen vyplnit registraci důkladně, v celé její úplnosti tak, aby poskytnuté údaje odpovídaly skutečnosti. Pro uvedení doplňujících informací jsou v registračním formuláři k dispozici poznámky. Sortiment uvedený zájemcem musí korespondovat s druhem pronájmu uvedeného v ceníku.

Pokud zájemce uvede nesprávné či zavádějící údaje týkající se především nabízeného sortimentu a jeho původu, vyhrazuje si organizátor právo navýšit na základě zjištěných skutečností dotyčnému zájemci dodatečně výši nájmu dle odpovídající kategorie uvedené v ceníku. V případě chybějících údajů nebude registrace akceptována.

Registrační kód je po provedení registrace automaticky vygenerován a zaslán na uvedený e-mail zájemce. V případě, že e-mail zájemci nebude doručen, byla registrace provedena chybně. Potvrzovací e-mail s registračním kodem si zájemce uchová pro další postup.

Seznam vybraných zájemců je vždy v předstihu zveřejněn na webových stránkách města Zlína. Zájemce je v seznamu uveden pod přiděleným registračním kódem. U registračního kódu je přidělen variabilní symbol a částka, kterou zájemce uhradí nejpozději do aktuálně uvedeného data, a to buď bankovním převodem na účet č. 3049002/0800, poštovní poukázkou nebo hotově/platební kartou v pokladně MMZ. Doklad potvrzující platbu doručí zájemce ihned po uhrazení buď na e-mail jarmarky@zlin.eu, poštou na adresu Magistrát města Zlína, oddělení cestovního ruchu a informací, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín či osobně na oddělení cestovního ruchu a informací.

Na základě uhrazených plateb bude na webových stránkách zveřejněn seznam zájemců vč. přidělených stánků a plánek rozmístění stánků. Tento seznam bude zveřejněn nejpozději dva dny před termínem konání jarmarku. Smlouvy a potřebné dokumenty včetně výjezdových karet budou předány organizátorem na místě při převzetí stánku nebo v Městském informačním a turistickém středisku (přízemí budovy radnice).

Ostatní zájemci, kteří nebyli zařazeni do seznamu vybraných zájemců, budou vedeni jako náhradníci. V případě, že se zájemce nestihl zaregistrovat v určeném termínu, může svou nabídku zaslat na e-mail jarmarky@zlin.eu a bude automaticky zařazen mezi náhradníky. Do e-mailu uvede zájemce kontakt a podrobný popis nabízeného sortimentu.

Nabízíme možnost prodeje i v jednotlivé dny v době konání jarmarku. Podle počtu zájemců bude probíhat střídání prodejců ve stánku.

Samotná registrace nezaručuje automatickou účast na jarmarku. Organizátor jarmarku si vyhrazuje právo na výběr prodejců dle tématického zaměření jarmarku a dalších kritérií. V rámci zachování jednotného vzhledu jarmarků jsou vlastní stánky povoleny pouze ve výjimečných případech, a to po předchozím projednání s organizátorem.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru