menu
zavřít

Řídící výbor

Složení Řídícího výboru

Pro fázi přípravy i implementace ITI Zlín je nutné při respektování platné metodiky ustavit Řídicí výbor ITI Zlín, jakožto orgán, který bude koordinovat řádný průběh přípravy a realizace strategie a provádět posouzení souladu integrovaných projektů se strategií. Činnost Řídicího výboru ITI Zlín je upravena Statutem a jednacím řádem, jehož projednáním a schválením byla Zastupitelstvem pověřena Rada města Zlína.

Při určování složení Řídicího výboru ITI Zlín se dle platné metodické dokumentace přihlíží zejména k tématům a oblastem řešeným integrovanou strategií a naplňování principu partnerství. Řídicí výbor ITI Zlín se skládá ze zástupců veřejného, neziskového, podnikatelského sektoru a dalších subjektů a zájmových skupin. V čele Řídicího výboru ITI stojí předseda jmenovaný nositelem integrované strategie - statutárním městem Zlín. Předsedou Řídícího výboru ITI byl Zastupitelstvem města Zlína jmenován primátor Ing. et Ing. Jiří Korec.

Řídicí výbor ITI Zlín koordinuje tvorbu integrované strategie, v realizační fázi především vydává vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií pro každý projektový záměr projednaný v příslušné Pracovní skupině Řídicího výboru ITI Zlín.

Rozhodování o klíčových záležitostech ITI Zlín zůstane v kompetenci orgánů města, protože za realizaci ITI Zlín bude odpovídat jeho nositel – statutární město Zlín.

Jmenovité složení členů Řídícího výboru ITI:

OBEC/ MĚSTO/ORGANIZACE JMÉNO A PŘÍJMENÍ ČLENA
Statutární město Zlín Ing. et Ing. Jiří Korec, předseda Řídícího výboru ITI
Statutární město Zlín Mgr. Pavel Brada
Statutární město Zlín Michal Čížek
Statutární město Zlín Ing. Čestmír Vančura
Statutární město Zlín Miroslav Chalánek
Město Otrokovice Bc. Hana Večerková, DiS.
Obec Lukov Michal Teplý
Obec Hvozdná Ing. Josef Říha
Zlínský kraj Ing. David Mareček
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Mgr. Daniela Sobieská
Ministerstvo dopravy, Samostatné odd. BESIP Zdeněk Patík

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

Ing. Josef Kocháň
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje Mgr. Šárka Grygerová
Úřad práce - Krajská pobočka ve Zlíně Ing. Martina Baďurová
Státní fond životního prostředí Ing. Vojtěch Beneš
NADĚJE, pobočka Zlín Mgr. Renata Gabrhelíková
HVĚZDA z.ú. PaedDr. Jiří Schincke
Technologické inovační centrum s.r.o. Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
Manažer ITI (bez hlasovacího práva) Ing. Adéla Kolářová
Agentura pro sociální začleňování BEZ ZASTOUPENÍ

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru