Česky

Česky

English

menu
zavřít

Řídící výbor

Složení Řídícího výboru

Pro fázi přípravy i implementace ITI Zlín je nutné při respektování platné metodiky ustavit Řídicí výbor ITI Zlín, jakožto orgán, který bude koordinovat řádný průběh přípravy a realizace strategie a provádět posouzení souladu integrovaných projektů se strategií. Činnost Řídicího výboru ITI Zlín je upravena Statutem a jednacím řádem, jehož projednáním a schválením byla Zastupitelstvem pověřena Rada města Zlína.

Při určování složení Řídicího výboru ITI Zlín se dle platné metodické dokumentace přihlíží zejména k tématům a oblastem řešeným integrovanou strategií a naplňování principu partnerství. Řídicí výbor ITI Zlín se skládá ze zástupců veřejného, neziskového, podnikatelského sektoru a dalších subjektů a zájmových skupin. V čele Řídicího výboru ITI stojí předseda jmenovaný nositelem integrované strategie - statutárním městem Zlín. Předsedou Řídícího výboru ITI byl Zastupitelstvem města Zlína jmenován primátor Ing. et Ing. Jiří Korec.

Řídicí výbor ITI Zlín koordinuje tvorbu integrované strategie, v realizační fázi především vydává vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií pro každý projektový záměr projednaný v příslušné Pracovní skupině Řídicího výboru ITI Zlín.

Rozhodování o klíčových záležitostech ITI Zlín zůstane v kompetenci orgánů města, protože za realizaci ITI Zlín bude odpovídat jeho nositel – statutární město Zlín.

Jmenovité složení členů Řídícího výboru ITI:

OBEC/ MĚSTO/ ORGANIZACE

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ČLENA

Statutární město Zlín

Ing. et Ing. Jiří Korec, předseda ŘV ITI, primátor

Statutární město Zlín

Ing. Čestmír Vančura, zastupitel

Statutární město Zlín

Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora

Statutární město Zlín

Miroslav Chalánek, náměstek primátora

Statutární město Zlín

Michal Čížek, náměstek primátora

Město Otrokovice

Bc. Hana Večerková, DiS., starostka

Obec Lukov

Michal Teplý, starosta

Obec Hvozdná

Ing. Josef Říha, starosta

Zlínský kraj

Ing. David Mareček, vedoucí oddělení koncepcí a analýz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Mgr. Daniela Sobieská, interní auditor

Ministerstvo dopravy, Samostatné oddělení BESIP

Zdeněk Patík, Krajský koordinátor BESIP

Dopravní společnost Zlín Otrokovice, s.r.o.

Ing. Josef Kocháň, ředitel

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Mgr. Šárka Grygerová, koordinátorka odborných aktivit

Agentura pro sociální začleňování

BEZ ZASTOUPENÍ

Úřad práce – Krajská pobočka ve Zlíně

Ing. Martina Baďurová, vedoucí oddělení projektů EU

Státní fond životního prostředí

Ing. Vojtěch Beneš, ředitel Odboru metodického

NADĚJE, pobočka Zlín

Mgr. Renata Gabrhelíková, oblastní ředitelka

HVĚZDA z.ú.

PaedDr. Jiří Schincke, předseda správní rady

Technologické inovační centrum s.r.o.

Ing. Lukáš Trčka, Ph.D., jednatel

Statutární město Zlín

Ing. Adéla Kolářová, manažerka ITI

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru