Česky

Česky

English

menu
zavřít

100 let od založení republiky. Oslava na náměstí i sázení lip

18. 10. 2018

Aktuality

11

Zlín – Město Zlín chystá oslavy 100. výročí založení československého státu. Jejich vrcholem bude program v sobotu 27. října od 15 hodin na náměstí Míru.

Pamětní mince si budou moci zájemci vyrobit

Zlín – Město Zlín chystá oslavy 100. výročí založení československého státu. Jejich vrcholem bude program v sobotu 27. října od 15 hodin na náměstí Míru.

„V rámci akce se náměstí přenese do doby takzvané první republiky, návštěvníci se potkají s T. G. Masarykem, který přijede historickým automobilem, Tomášem Baťou, dobovými cyklisty, živými sochami, kameloty, budou si moci vyrobit pamětní minci nebo se vyfotit v dobovém fotokoutku,“ prozradila Michaela Doleželová z Odboru kultury a památkové péče magistrátu, který oslavy 100 let od založení Československa připravuje.

Když skutečný Masaryk navštívil Zlín jako prezident československého státu, psal se rok 1928. Město v čele s tehdejším starostou Tomášem Baťou prezidenta vítalo před radnicí na náměstí, které bylo tehdy vyzdobeno květinami a národními barvami, a na okolních domech vlály vlajky. Podobnou atmosféru se Zlín pokusí vytvořit v odpoledním programu, kdy se na náměstí budou pohybovat herci z Městského divadla Zlín coby představitelé Masaryka a Bati. Velkým okamžikem onoho programu bude odhalení pamětní desky TGM na budově Zlatého jablka. Poté bude následovat slavnostní průvod za doprovodu Velkého dechového orchestru Zlín k soše Masaryka u Kongresového centra, kde se bude v 16:30 konat tradiční pietní akt. Po něm se ve foyer Kongresového centra uskuteční vernisáž výstavy Cesta ke svobodě – 100 let výročí republiky. V podvečer se symbolicky rozsvítí Památník Tomáše Bati a v 19 hodin se v Městském divadle Zlín odehraje premiéra inscenace Masaryk/Štefánik.

V rámci oslav ve Zlíně se budou sázet lípy, které jsou považovány za stromy republiky a součást národních dějin. Jejich výsadba u příležitosti významných výročí má dlouhou tradici. „Nejvíce výsadeb, dle dostupných zdrojů, proběhlo v říjnu 1919 k prvnímu výročí vzniku republiky, k desátému výročí ČSR v roce 1928 a rovněž k padesátému výročí ČSR v roce 1968. Město Zlín se nyní, v rámci této tradice, významně zapojí a při příležitosti stého výročí vzniku ČSR vysadí ve většině příměstských částí nové památné lípy,“ sdělil primátor Miroslav Adámek.

Ve spolupráci Odboru městské zeleně magistrátu s pracovníky kanceláří místních částí byly v lokalitách Jaroslavice, Klečůvka, Kostelec, Kudlov, Lužkovice, Malenovice, Mladcová, Louky, Prštné, Štípa, Velíková a U Majáku vytipovány vhodné pozemky pro výsadbu, zpravidla v centru jmenované lokality. Odborné provedení výsadby včetně označení informační tabulkou a následná péče bude u všech stromů zajištěna Odborem městské zeleně. „Většinou proběhne „tichá“ výsadba, v několika lokalitách se však příslušné komise místní části ve spolupráci s místními spolky rozhodly pro slavnostní akt zasazení s doprovodným programem,“ prohlásila Monika Michálková, vedoucí Střediska komunikace s místními částmi Magistrátu města Zlína.

V Jaroslavicích se sázení uskuteční ve čtvrtek 25. října, program bude zahájen v 15:30 položením věnce k pomníku obětem 1. světové války. Následovat bude pochod na Jaroslavické Paseky, kde bude lípa zasazena.

V pátek 26. října v 15 hodin proběhne slavnostní výsadba na farním pozemku v centru Štípy.

Na Jarolímkově náměstí v Malenovicích bude v pátek 26. října v 16 hodin odhalena pamětní deska u stoleté lípy. „Tuto Masarykovu lípu vysadili žáci místní školy dne 27. dubna roku 1919,“ upozornila členka rady města Jana Bazelová, do jejíchž kompetencí patří místní části. Slavnostní akt za účasti zástupce města bude doplněn bohatým doprovodným programem. Nová památná lípa pak bude „v tichosti“ zasazena v parku u místní sokolovny.

Na Kudlově plánují v sobotu 27. října dopoledne podzimní výšlap, následně lípu zasadí v centru lokality u bývalé točny.

Podrobnější informace k uvedeným akcím zájemci naleznou ve vývěsních skříních v dané lokalitě.

V neděli 28. října bude ve Zlíně stále převládat trikolora, nicméně tentokrát v místě pod IH Moskva, kde bude v 10 hodin odhalen park z dvaceti osmi lip. Tyto stromy, vysázené v pravidelném rastru čtyř řad po sedmi kusech, budou pravidelně tvarovány do střihu bosket a nabídnou místo k odpočinku v centru města s výhledem na Zlín. V tento den bude slavnostně otevřen i Památník Tomáše Bati. Prohlédnout si jej bude možné od 11 do 17 hodin, vstup bude volný.

Po celém městě se uskuteční výstavy, například První republika v Alternativě, která je připravována dohromady se Sdružením českých umělců a grafiků HOLLAR. Vernisáž výstavy proběhne 1. listopadu v 17 hodin za hudebního doprovodu Miroslava Palečka.„V jubilejním týdnu si budeme připomínat události před 100 lety také vyvěšením 5metrové trikolory zavěšené na fasádě radnice, divadla a zámku. Dvěma vyvěšenými trikolorami stejného formátu se připojí také Zlaté jablko,“ doplnila Michaela Doleželová.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru