Česky

Česky

English

menu
zavřít

52 milionů korun přebytek. Město vykázalo jeden z nejlepších hospodářských výsledků

11. 7. 2018

Aktuality

15

Zlín – Přebytkem ve výši 52 milionů korun skončilo v roce 2017 hospodaření města Zlína. Jde o jeden z nejlepších výsledků hospodaření za poslední roky.

Ilustrační foto

Zlín – Přebytkem ve výši 52 milionů korun skončilo v roce 2017 hospodaření města Zlína. Jde o jeden z nejlepších výsledků hospodaření za poslední roky.

Za tuto skutečnost zaměstnancům úřadu děkujeme. Dobrá práce!“ vzkázal primátor Miroslav Adámek.

Hospodaření města se vyhodnocuje pravidelně a také bedlivě sleduje. V roce 2017 se podařilo dosáhnout nejlepšího provozního salda za posledních pět let. Provozní saldo je termín, který představuje rozdíl mezi tzv. běžnými příjmy (veškeré příjmy mimo příjmy z prodeje majetku a investičních dotací) a tzv. běžnými výdaji (výdaje, které musí město každý rok vynaložit na provoz – výdaje ze zákona, na údržbu města, pro své příspěvkové organizace apod.). „Na dobrou úroveň hospodaření Zlína má jistě pozitivní vliv růst HDP našeho státu, ale i to, že se město chová hospodárně a má výdaje pod kontrolou,“ prohlásil náměstek primátora Bedřich Landsfeld, který má na radnici na starosti ekonomiku.

V uplynulém roce byl příjem Zlína ze sdílených daní o 64 milionů korun vyšší než v roce 2016. Zadlužení města se v roce 2017 snížilo ze 473 milionů na 453 milionů korun. Revolvingový úvěr zaměřený na financování dotačních titulů byl v uplynulém roce čerpán ve výši 53 milionů korun.

Součástí Závěrečného účtu roku 2017 je i zpráva auditora, společnosti H Z Brno. Hospodaření města shledal bez nedostatků. V závěru uvádí, že „Při přezkoumání hospodaření územního celku statutárního města Zlína za rok 2017 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.“

Tento závěr auditora je stejný již popáté za poslední roky. „Při osobním projednání této zprávy auditor konstatoval, že spolupráce ze strany úřadu byla velice dobrá, že veškeré postupy a pravidla jsou v souladu s platnou legislativou a jsou dodržována,“ uvedla Jana Holcová, vedoucí Odboru ekonomiky a majetku magistrátu.

Mezi největší investice loňského roku se řadí zejména budování cyklostezek, a to Cyklostezky 3 - Příluky - Lužkovice – Klečůvka za 22 milionů korun, Stezka pro pěší a cyklisty podél třídy T. Bati, ul. Lorencova - Podvesná XVII za 21 milionů korun, mezi další velké investiční patří například vybudování kanalizace v místní části Klečůvka za 18 milionů korun, rozšíření protipovodňového a varovného monitorovacího systému města Zlína za 15 milionů korun, vybudování přístavby a rekonstrukce kuchyně ZŠ Slovenská za 15 milionů korun nebo rekonstrukce areálu sportoviště u ZŠ Okružní za 14 milionů korun.

Dařily se i plánované opravy a údržba městského majetku celkem za více než 104 milionů korun. Došlo například k opravám místních komunikací za 27 milionů korun, chodníků za 18 milionů korun, k významným opravám škol za 12 milionů korun a sportovních zařízení za 15 milionů korun.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru