Česky

Česky

English

menu
zavřít

Baťova vnučka stvrdila podpisem převod letadla Zlínu

25. 10. 2021

Aktuality

89

Zlín - K příležitosti oficiálního předání věrné makety Baťova letounu Junkers F 13ge ze strany Nadace Tomáše Bati pro statutární město Zlín se konal v Památníku Tomáše Bati slavnostní akt podpisu darovací smlouvy.

Rosemarie Blyth-Bata a primátor Jiří Korec

Zlín - K příležitosti oficiálního předání věrné makety Baťova letounu Junkers F 13ge ze strany Nadace Tomáše Bati pro statutární město Zlín se konal v Památníku Tomáše Bati slavnostní akt podpisu darovací smlouvy. Ceremonie se zúčastnili primátor města Zlín Jiří Korec, ředitel Nadace Tomáše Bati Pavel Velev a vnučka Tomáše Bati Rosemarie Blyth-Bata. Dominantou prostoru znovuobnoveného Památníku je věrná maketa letadla, jehož výrobu, financování a instalaci zajistila Nadace Tomáše Bati pro město Zlín. Maketa letounu, ve kterém tragicky zahynul Tomáš Baťa, byla instalována při slavnostním otevření zlínského klenotu v květnu 2019.

První úvahy o výrobě makety letounu Junkers F 13ge pro Památník Tomáše Bati směřovaly na zahraniční firmy. Z Německa přicházely zprávy, že zde již existuje několik exemplářů, dokonce plně funkčních. „Nicméně po první cenové nabídce a termínech pro nás byly předložené podmínky nepřijatelné. A tak jsme začali hledat tuzemského výrobce. Po několika návštěvách leteckých společností, které měly předpoklady k výrobě, padla volba na základě výběrového řízení na olomouckou firmu TechProAviation. Tato firma měla k dispozici potřebné technické vybavení i odbornou erudici, nabídla i akceptovatelnou cenu a navíc se zavázala k termínu dohotovení,“ popisuje prvotní fázi procesu ředitel Nadace Tomáše Bati Pavel Velev.

Rozhodnutí vrátit do Památníku Tomáše Bati jeho nejzásadnější artefakt, tedy letoun Junkers F 13ge, ve kterém havaroval v roce 1932 Tomáš Baťa a jeho pilot Jindřich Brouček, padlo v roce 2017. V té době již započala i samotná rekonstrukce Památníku a zprvu se zdálo, že na výrobu makety nebude dostatek času. Určitou dobu zabralo hledání vhodného výrobce a poté dalšího půl roku trvala jednání o smlouvě. „Příprava technických podkladů pro výrobu započala v polovině roku 2018. Velmi nám při tom pomohly rady pracovníků Muzea Hugo Junkers v německém Dessau, kde přesnou repliku Ju F 13 před lety sami postavili. Pro laika nebylo jednoduché si představit, jak výroba makety bude probíhat. TechProAviation pro stavbu využila 3D technologie a inovativní metodu konstrukce tzv. Hole to Hole. Bylo potřeba tisíce jednotlivých dílců, které se spojovaly nýty. Nejprve vznikla kostra letounu a na ni se pak připevňovaly jednotlivé dílce. Největší problém se objevil při výrobě vlnitého plechu, jelikož se celý potah letadla musel udělat vlnka po vlnce v lisu. Trvalo se na přesném tvaru, barvách i imatrikulacích stroje. Jedinými originálními dílci na maketě jsou kola, která jsme našli ve Švýcarsku,“ osvětluje Pavel Velev.

Transport trupu a křídel letadla proběhl 23. a 24. května 2019 a pomocí speciální zvedací techniky byla maketa umístěna na čtyři ocelové sloupy tak jako původní stroj. Celková cena za zhotovení makety letadla a dopravu včetně instalace činila 6 330 000 Kč. K hlavním přispěvatelům na výrobu makety patří statutární město Zlín, rodina Baťa, Nadace Tomáše Bati, LAPP Czech Republic s.r.o., T Machinery a.s., Continental Barum s.r.o, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Město Möhlin, Muzeum Hugo Junkers, TRANSAT architekti, Zlínstav a.s., Juráš a partneři, advokátní kancelář v.o.s., GANAS, spol. s.r.o.

Rodina Baťa velmi oceňovala rozhodnutí města Zlína vrátit Památníku Tomáše Bati jeho původní podobu i funkci a sledovala proces obnovy s velkým zájmem. Paní Rosemarie Blyth-Bata, nejmladší dcera Tomáše Bati jr. a předsedkyně správní rady Nadace Tomáše Bati, několikrát sama navštívila Památník coby staveniště a zajímala se o postup prací. „Než jsem přijela v roce 1984 do Zlína, věděla jsem, že chci vidět několik věcí. Dědečkův dům, tovární budovy, hrob dědečka a památník. Když jsem však dorazila, nebyl žádný památník ani žádné letadlo. Jsem velmi vděčná městu Zlín a všem, kteří se podíleli na instalaci letadla do budovy památníku. Taky bych chtěla poděkovat panu Velevovi, který svým úsilím věc dotáhl do zdárného konce. Zároveň musím říci, že můj dědeček byl velmi statečný, když vidím, v jakém letadle létal. Jsem velmi šťastná, že mohu po letech vidět letadlo na svém místě,“ sdělila Rosemarie Blyth-Bata.

„Chtěl bych moc poděkovat svým předchůdcům na primátorském postu, paní Ondrové a panu Adámkovi, kteří byli u zrodu obnovy památníku. Děkuji Nadaci Tomáše Bati, která se ujala nelehkého úkolu realizace repliky letadla. Když jsem byl součástí jednání, říkal jsem, že je přeci jednoduché repliku zajistit. Zeptáme se, kdo ji umí a necháme ji vyrobit. Byl to však daleko složitější příběh plný problémů týkající se techniky výroby, peněz, atd. Jsem velmi rád, že se vše povedlo a letadlo je součástí památníku,“ uvedl primátor Zlína Jiří Korec.

Dne 27. května 2019 bylo vrcholné dílo architekta F. L. Gahury slavnostně představeno veřejnosti včetně Junkerse F 13ge, který se stal právoplatnou dominantou interiéru. Na návštěvníky čeká mimořádný zážitek umocněný právě maketou Baťova letounu, jenž je důmyslně instalován tak, že vytváří dojem zastavení stroje v letu. Samotná budova představuje katedrálu, kde kříž je zastoupen vznášejícím se letadlem.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru