Česky

Česky

English

menu
zavřít

Bateriové trolejbusy změní od dubna zásadním způsobem hromadnou dopravu k ZOO Lešná a do Velíkové

21. 3. 2019

Aktuality

55

Zlín - Datum realizace dva roky připravovaného projektu na zavedení trolejbusové dopravy do Kostelce, Štípy a k ZOO Lešná je zde. Od 1. dubna bude spuštěn zkušební provoz...

Trasa linek MHD č. 4 a 5

Zlín - Datum realizace dva roky připravovaného projektu na zavedení trolejbusové dopravy do Kostelce, Štípy a k ZOO Lešná je zde. Od 1. dubna bude spuštěn zkušební provoz na prodloužené trolejbusové lince 4, na nové trolejbusové lince 5 a na nové autobusové lince 46.

Zásadní změna v systému vedení městské hromadné dopravy do oblasti Zlína-Kostelce, Štípy a Velíkové včetně Zoologické zahrady a zámku Zlín-Lešná byla umožněna nástupem nové technologie v nabídce trolejbusů. Byly vyvinuty výkonné trakční baterie, které trolejbusům umožňují opakovanou jízdu na vzdálenost až dvanácti kilometrů mimo trolejové vedení a následné dobíjení baterií, když se trolejbus opět vrátí pod trolej. První dva takové trolejbusy Dopravní společnost Zlín – Otrokovice úspěšně vyzkoušela zejména v nezatrolejovaných úsecích linek 11 a12 v oblasti Želechovic nad Dřevnicí, Příluků a Lužkovic. Zrodil se projekt, jak díky této technické novince a nově pořízeným bateriovým trolejbusům zavést pravidelnější a častější hromadnou dopravu do městských částí Kostelec, Štípa a ke zlínské zoologické zahradě Lešná.

Nové čtyřdveřové klimatizované trolejbusy Škoda 30 Tr

Během prvního čtvrtletí roku 2019 dopravní společnost pořídila sedm nových čtyřdveřových nízkopodlažních bateriových trolejbusů Škoda 30 Tr s klimatizací a připravila nové linkové vedení a nové jízdní řády pro MHD v severovýchodní části Zlína. Město Zlín mělo současně zajistit výstavbu několika nových zastávek a umožnit vybudování sociálního zázemí pro řidiče na obratištích Podhoří a Velíková.

Pro nákup trolejbusů byla využita 85procentní dotace Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Tato investice dosáhla výše 93,73 milionu korun, EU poskytla dotaci 79,67 milionu korun. Zbytek zaplatila ze svých prostředků DSZO.

Nové linky 4, 5, 46

Zlín budou s městskými částmi Kostelec a Štípa, včetně ZOO Lešná, nově propojovat (místo autobusů 34, 35 a36) dvě trolejbusové linky – č. 4 a5. Ve Štípě bude na linku 4 navazovat nová autobusová linka č. 46 do Velíkové. Poprvé vyjedou vozidla MHD v tomto novém linkovém vedení v pondělí 1. dubna 2019. Trasy nových linek jsou zachyceny na pláncích níže.

Linka 4 se bude lišit od linky 5 pouze směrem jízdy v Kostelci a Štípě. Zatímco linka 4 pojede ve směru zastávek Kostelec-U Řadovek, Štípa-škola, Štípa-požární zbrojnice, Štípa-U Kapličky, Lešná ZOO, Kostelec-garáže, Kostelec-střed, Kostelec-U Pomníku, linka č. 5 bude projíždět uvedené zastávky v opačném pořadí. Cestující v Kostelci a Štípě tak budou mít více možností cestovat oběma směry a zvolit si linku, která bude mít pro jejich cíl cesty kratší dobu jízdy.

Protože se zatím nepodařilo vybudovat novou zastávku naproti obratišti trolejbusů Vršava (jde o stavebně poměrně náročné řešení), aby zde mohli vystupovat cestující z trolejbusů pokračujících v jízdě dál do Kostelce, bude v době, než bude nová zastávka zprovozněna, zajíždět několik spojů s označením 4V nadále jen na tuto točnu. Spoje 4V budou jezdit na Vršavu z obratiště Sportovní hala, nebudou tedy jezdit po trase linek4 a5 až na Podhoří.

Navazující autobus do Velíkové

Přestupní zastávka z trolejbusů linky 4 na autobusy linky 46 bude Štípa-škola. Spoje, které budou mít zajištěn přípoj do Velíkové, budou v jízdních řádech na zastávkách MHD označeny černým trojúhelníčkem (v internetových jízdních řádech písmenem M). Čekání na přestup zpravidla nebude delší než 4 minuty. V případě menšího zpoždění trolejbusu od Zlína bude přípojný autobus do Velíkové na přestupní zastávce čekat. Ve směru z Velíkové do Zlína bude podle obdobných pravidel fungovat (nová) přestupní zastávka na konci Zámecké ulice ve Štípě (před křižovatkou u ZOO Lešná), zatím se stejným názvem Lešná ZOO. Trolejbusy linky 4 zastaví jak pro přestup na tomto novém zastávkovém stanovišti před křižovatkou, tak znovu i na současném stanovišti Lešná ZOO za křižovatkou.

Při přestupech z trolejbusu do autobusu a naopak nebudou muset cestující přecházet přes silnici, vše se odehraje na jednom nástupišti a jen s několikaminutovým časovým rozdílem.

Další informace
Výhody nového linkového vedení

Nový model dopravní obslužnosti Kostelce, Štípy, zoologické zahrady a Velíkové přináší zvýšený počet spojů proti původnímu stavu, tedy zvýšení nabídky služeb MHD. Bude zajištěno pravidelné intervalové rozložení spojů. Linky do ZOO budou mít ve Zlíně lepší návaznost na ostatní linky MHD. V pracovních dnech se počet spojů vedených od ZOO Lešná do Zlína zvýší z 38 na 62, ze zastávky Kostelec-lázně to bude zvýšení ze 45 spojů na 65.

Důležitým momentem je odstranění souběžných jízd trolejbusu linky4 aautobusů 34,35 a36 v úseku po obratiště Vršava. Dojde k úspoře v nasazování kloubových autobusů. Pro cestující je obecně výhodnější větší počet spojů (kratší intervaly) s menší kapacitou jednotlivého vozidla než naopak.

Výrazný bude také ekologický přínos pro oblast Kostelce a Štípy. Trolejbusy v místě své jízdy neprodukují žádné emise. V porovnání s autobusy jezdí s mnohem nižší hladinou hlučnosti.

 

Pro město Zlín znamená tento projekt významné rozšíření ekologické trolejbusové dopravy – právě v roce, kdy trolejbusy v Baťově městě slaví své 75. výročí. Jeho realizace by nebyla možná bez úzké spolupráce DSZO a města. Dosvědčují to i slova radního pro dopravu Michala Čížka: „Rozvoj MHD ve Zlíně patří mezi mé priority. Jsem rád, že v této otázce mohu navázat na práci svého předchůdce Josefa Nováka, který tento projekt ve spolupráci s DSZO připravil. Mým cílem je nadále zkvalitňovat služby MHD a jízdní komfort pro občany.“

„Možná se nám nepodaří při tak rozsáhlé změně v systému MHD v Kostelci, Štípě a Velíkové nastavit hned napoprvé jízdní řády tak, aby všem zcela vyhovovaly. Po dobu čtyř až pěti měsíců proto počítáme se zkušebním provozem. Na jeho konci všechny získané poznatky i připomínky veřejnosti vyhodnotíme a podle většinových potřeb cestujících je do jízdních řádů zapracujeme,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň

 

Popiska k mapce: Trasa linek MHD č.4 a5. Červeně je vyznačena část pod trolejovým vedením, modře úsek, kterým budou trolejbusy projíždět na baterie.

 

TZ DSZO

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru