Česky

Česky

English

menu
zavřít

Bezpečnost u štípské školy posílila rekonstrukce cesty

5. 10. 2021

Aktuality

24

Zlín – Místní část Zlín-Štípa zrekonstruovala příjezd k Základní škole Zlín, Nová cesta 268.

Pohyb dětí u školy je teď bezpečnější

Zlín – Místní část Zlín-Štípa zrekonstruovala příjezd k Základní škole Zlín, Nová cesta 268. Komunikace, vedoucí z hlavní cesty ke škole, je nyní ukončena točnou v podobě kruhového objezdu a lemována novými chodníky. Na točnu navazuje rozptylová plocha před školou a parkovací stání. Souběžně s rekonstrukcí došlo i k úpravě dopravního značení.

Záměrem stavebních úprav a změny v dopravním značení bylo zvýšení bezpečnosti u školy i komfortu rodičů. Zákaz vjezdu ke škole v ranních hodinách se nyní posunul až za točnu ve tvaru kruhového objezdu. Nově tak vyasfaltovaná část komunikace umožní ranní příjezd rodičům blíže ke škole, ale aby se komunikace neucpala, nebude možné na ní parkovat. Prakticky nyní rodiče, kteří odbočí ke škole z Nové cesty, projedou přes točnu, pak zastaví a vysadí děti u chodníku a pokračují zpět na Novou cestu. Tímto způsobem - stop and go - by měl být příjezd ke škole plynulý a pro děti bezpečný. V případě, že rodiče chtějí děti doprovodit do školy, musí využít parkoviště v ul. Jetelové, popř. jiná blízká parkoviště,“ uvedla neuvolněná radní Jana Bazelová.

Stavba se realizovala od měsíců července do září letošního roku. Hlavní stavební práce probíhaly o prázdninách, počátkem září pak byly provedeny dokončovací práce a úklid.

Celá stavba je koncepčně řešena tak, aby vzhledem k objektu základní školy byl oddělen prostor pro motorovou dopravu s plochami pro pěší. Jediné místo se sloučeným provozem vozidel a pěších je rozptylová plocha před školou. Hlavní příjezdová obslužná komunikace napojená stykovou křižovatkou na silnici III/4912 (MK Nová cesta) je šířky 5.5m a ukončena točnou o průměru 14 m. Točna s navazujícími sjezdy umožňuje  i otočení vozidla provádějící svoz komunálního odpadu.  Na tuto točnu navazuje sjezdem zvýšená rozptylová plocha před vstupem do objektu školy. Z této plochy je obsluhován zpevněný pás umožňující kolmé parkování. Pojme 14 parkujících vozidel.

Investice ve výši cca 6 milionů korun byla financována z prostředků přidělených místní části Štípa z rozpočtu města Zlína.

Fotografie jsou k dispozici v odkazu

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru