Česky

Česky

English

menu
zavřít

Blíží se konec lhůty na vyřízení voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu

15. 5. 2019

Aktuality

28

Zlín - Volič pro blížící se volby do Evropského parlamentu, který má v úmyslu volit v jiném, než svém volebním okrsku, potřebuje voličský průkaz. Ten mu následně umožní...

Evropský parlament

Zlín - Volič pro blížící se volby do Evropského parlamentu, který má v úmyslu volit v jiném, než svém volebním okrsku, potřebuje voličský průkaz. Ten mu následně umožní volit v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Voličský průkaz pro voliče s trvalým pobytem ve Zlíně, resp. těm, kteří jsou v Zlíně zapsáni v seznamu voličů, vydává pracoviště evidence obyvatel Odboru občansko-správních agend Magistrátu města Zlína v budově L. Váchy 602 v Prštném. „Lhůta pro listinné podání žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem, nebo prostřednictvím datové schránky, končí dnem 17. května,“upozornil Antonín Šrajer, vedoucí Odboru občansko – správních agend, který vydání voličských průkazů vyřizuje. Dodal, že při osobní návštěvě pracoviště lze vyřídit voličský průkaz až do středy 22. května.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek24. av sobotu 25. května. Ve Zlíně o ně je zájem, Odbor občansko – správních agend vydal k 14. květnu 116 voličských průkazů, což je více než při předchozích „evropských“ volbách.

Bližší informace k volbám lze nalézt na webových stránkách města www.zlin.eu, resp. zde.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru