Česky

Česky

English

menu
zavřít

Blíží se konec lhůty na vyřízení voličských průkazů a hlasovacího průkazu

23. 9. 2020

Aktuality

21

Zlín - Voliči, kteří chtějí ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky volit ve kterémkoliv volebním okrsku příslušného volebního obvodu, mohou požádat o vydání voličského průkazu osobním podáním až do středy 30. 9. 2020 do 16:00 hodin.

batovske-domky-cestovni-ruch.jpg

Zlín - Voliči, kteří chtějí ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky volit ve kterémkoliv volebním okrsku příslušného volebního obvodu, mohou požádat o vydání voličského průkazu osobním podáním až do středy 30. 9. 2020 do 16:00 hodin.

V případě žádosti o vydání voličského průkazu poštou (listina žádosti musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče) nebo prostřednictvím datové schránky, je konec lhůty pro doručení již v pátek 25. 9. 2020.

Obdobným způsobem to platí i pro voličské průkazy vydávané pro volby do zastupitelstev krajů, kdy voličský průkaz umožňuje volit v kterémkoliv volebním okrsku na území kraje, v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Stejné lhůty pro podání žádosti platí i pro vydání hlasovacího průkazu pro hlasování v místním referendu na území statutárního města Zlína.

Místem pro osobní podání žádosti o vydání příslušného voličského průkazu nebo hlasovacího průkazu, pro voliče s trvalým pobytem ve Zlíně, je pracoviště evidence obyvatel Magistrátu města Zlína v budově L. Váchy 602.

Bližší informace k volbám a k referendu lze nalézt na webových stránkách města zde.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru