Česky

Česky

English

menu
zavřít

Budete volit v jiném okrsku? Nezapomeňte si vyřídit voličský průkaz

23. 5. 2024

Aktuality

522

Zlín – Volby do Evropského parlamentu jsou za dveřmi, uskuteční se v pátek 7. a v sobotu 8. června. Pokud se chystáte volit v jiném, než ve svém volebním okrsku, budete k tomu potřebovat voličský průkaz. Ten vás opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku v České republice.

Voličský průkaz pro voliče s trvalým pobytem ve Zlíně, respektive těm, kteří jsou ve Zlíně zapsáni v seznamu voličů, vydává pracoviště evidence obyvatel Odboru občansko-správních agend Magistrátu města Zlína, v budově L. Váchy 602 v Prštném.

Lhůta pro listinné podání žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem, nebo prostřednictvím datové schránky, končí 31. května. Při osobní návštěvě pracoviště lze vyřídit voličské průkazy až do středy 5. června do 16 hodin.

„Voličský průkaz lze vydat nejdříve od 23. května. Při ztrátě nebo odcizení nelze vydat duplikát,“ upozornil Antonín Šrajer, vedoucí Odboru občansko-správních agent Magistrátu města Zlína.

Další podrobnosti  zde.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru