Česky

Česky

English

menu
zavřít

Celní úřad upozorňuje na povinnost ohlášení příležitostného prodeje alkoholu

6. 9. 2017

Aktuality

363

Zlín - Vzhledem k opakovaným dotazům, a pro zvýšení obecného povědomí o zákonné povinnosti při příležitostném prodeji alkoholických nápojů v době konání kulturních akcí, zveřejňujeme toto oznámení...

1c.jpg

Zlín - Vzhledem k opakovaným dotazům, a pro zvýšení obecného povědomí o zákonné povinnosti při příležitostném prodeji alkoholických nápojů podle §14 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (protikuřácký zákon) v době konání kulturních akcí, zveřejňujeme toto oznámení. Jde o prevenci před případnými sankcemi, které vyplývají z pozdního oznámení nebo neoznámení tohoto prodeje.

Oznámení o příležitostném prodeji alkoholických nápojů podle §14 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen „protikuřácký zákon“)

Jak oznámit příležitostný prodej alkoholických nápojů?

Způsoby podání na příslušný celní úřad :     

1. datovou schránkou

                                                                    

2. přes e-podatelnu prostřednictvím emailu bez elektronického podpisu, nebo s elektronickým podpisem

 

3. poštou, nebo osobně na podatelně.

 

Osoba, která hodlá lihoviny prodávat je povinna prodej lihovin oznámit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prodeje1. Oznámení musí být písemně správci spotřební daně (celní úřad), v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat1.

Oznámení musí obsahovat vedle náležitostí stanovených daňovým řádem tyto údaje: daňové identifikační číslo osoby (DIČ), druh (název, výrobce, velikost balení, objemový obsah lihu v %) a množství (obsah balení, počet kusů) lihoviny nabízené k prodeji, místo prodeje, druh a popis akcedatum zahájení a ukončení prodeje

Prodávané lihoviny určené ke konečnému prodeji musejí být nakoupeny u distributora lihu2 s doklady o prokázání zdanění vybraných výrobků s náležitostmi podle §5 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v.z.p.p.

Pokud fyzická osoba neoznámí příležitostný prodej lihovin, lze uložit pokutu do 30 000 Kč3. Pokud prodejce neoznámí příležitostný prodej lihovin, lze uložit pokutu do 800 000 Kč a zákaz činnosti do 6 měsíců4.

Vzor oznámení a další informace na adrese:

https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/aktuality/Stranky/aktualita_17_36558.aspx

Aktuální informace je možné sledovat na webu Celní právy.

 

1 - § 14 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

2 - § 42 zákona č. 307/2013 Sb., zákona o povinném značení lihu, v.z.p.p.

3 - § 35 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

4- § 36 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

 

Zaslal: Dušan Janiš, tiskový mluvčí Celního úřadu pro Zlínský kraj

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru